God start for Neset FK på Storsjøcupen

Med hele fem fotballag fra Neset og en haug med foreldre og søsken er det tett mellom frostingene som har tatt turen til årets Storsjøcup i Østersund!

Neset G12 Storsjøcup 2015
Neset G12 Storsjøcup 2015

For mange av spillerne er dette absolutt årets høydepunkt, både sportslig og ikke minst sosialt. Å leve tett på hverandre ei lita uke, og dele tap og seire på flere fronter gir felles opplevelser som knytter lagene tettere sammen.

Neset G15 Storsjøcup 2015
Neset G15 Storsjøcup 2015

Og for Neset startet første dag svært godt for flere av lagene. Det ble seier for både Gutter 12 (3-1 mot Ope), Gutter 14 (3-0 mot Charlottenlund), Gutter 15 (4-0 mot Inderøy) og Gutter 16 (4-0 mot Brønnøysund). Og for alle kommer det flere sjanser senere i uka. Vi ønsker lykke til!

Neset G16 Storsjøcup 2015
Neset G16 Storsjøcup 2015

Folkheim tar grep

Stor dugnadsvilje og oppslutning om grendahusene fra de som bor i lokalmiljøene er bærebjelken for å holde samfunnshusene på bygda igang. Folkheim tar nå grep for å oppgradere lokalene!
Folkheim samfunnshus pyntet til fest!
Folkheim samfunnshus pyntet til fest!
Kjøkkenet har i vår blitt fornyet med en stor og praktisk kjøkkenbenk, og manglende kopper og kar kompletteres. Her har styret i Folkheim AL stått for mye av dugnaden selv, men det bør nevnes stor velvilje fra blant annet Arild Rekkebo for godt utført rørleggerarbeid.
Ny, stor og praktisk kjøkkenbenk på Folkheim!
Ny, stor og praktisk kjøkkenbenk på Folkheim!
Det samme skal sies om Otto Bjerkan som har lagt opp nytt brannvarslingsanlegg på huset med god hjelp fra Morten Kvamme. Morten er pedell for Folkheim og sitter også i styret – han er mannen du bør ta kontakt med ved ønske om leie av huset (mob: 915 95 743).
I tillegg bidrar også Folkheim Vel både med dugnadstimer under vårpussen, klipping av plen og blomsterstell, og med midler fra de årlige arrangementene på Folkheim slik som 17.mai, Sportsgudstjenesta i mars og juletrefesten.
Folkheim pyntet til 17.mai 2015
Folkheim pyntet til 17.mai 2015. Foto:  Kari Viktil Husby
Kanskje må en også tenke litt nytt for å få til et enda større engasjement som følge av at tidene endrer seg, og med den også bruken av disse lokalene? Alle innspill tas imot med takk!
Folheim Vel samlet til dugnad før 17.mai 2015
Folheim Vel samlet til dugnad før 17.mai 2015. Foto: Kari Viktil Husby
Barnehagesituasjonen på Frosta er for tiden under utredning. Hvordan dette slår ut for Folkheim og Solvang er usikkert, men at det er behov for samfunnshusene våre er helt sikkert! Det er hele tiden store og små arrangement som kan ha behov for leie av slike lokaler.
Folkheim er iallfall på god vei til å ruste opp lokalene slik at huset holdes i stand og dermed vil være attraktivt for utleie til alle som har behov for god plass. En oppfordring går derfor ut om å bruke grendahusene våre mer aktivt!

Torgdag på Frosta

Myldreplassen foran Kiwibygget på Alstadjordet passet perfekt for dagens lokale torgdag. Og når sola endelig tok tak og fikk fram sommerfølelsen ble også rammen rundt torgdagen riktig så bra!

Mange lokale utstillere på torgdagen
Mange lokale utstillere på torgdagen

Mange lokale utstillere fikk vist fram sine produkter, og basert på publikumsinteressen må en kunne si at dette tiltaket uten tvil ble en suksess som fortjener å bli fulgt opp. Kanskje kan dette være starten på et lokalt «Bondens marked» på Frosta?

Torgdag på Frosta slo an!
Torgdag på Frosta slo an!

Kundegrunnlaget på sommers tid ser absolutt å være tilstede. Og med enda flere tilbydere av det som Frosta kan by på av egenproduserte produkter vil nok dette kunne være et kjærkomment innslag både for frostinger og bygdas mange tilreisende. Vi håper dette utvikler seg videre!

Sol og torgdag - god kombinasjon!
Sol og torgdag – god kombinasjon!

Frostatingsseminaret

Fredag 26. og lørdag 27. juni ønsker Frostatingsprosjektet velkommen til fagseminar om Frostatinget i Magnushallen. Seminaret inneholder et spennende og variert program under gjennomgangstemaet – Folk og samfunn i bevegelse – et tema som var aktuelt både i den aktive tidsperioden for Frostatinget i middelalderen og i dagens samfunn.

Frostatinget
Frosta var i mange hundre år samlingsplass for utsendingene til Frostatinget. Rundt Bottolfsmesse i juni kom 485 utsendinger sammen med sine gode hjelpere til tingsamling på Frostatinget for å avgjøre og dømme i større og mindre saker. Frosta lå sentralt i Trondheimsfjorden, og tinget ble satt for å holde i hevd den tids lov og rett.  I tillegg til det viktige arbeidet som loven påla tingmennene, må en gå ut fra at det også var et yrende folkeliv med handel, utveksling av nyheter og sosialt fellesskap på Frostatinget.

Tinghaugen på Frosta

 

Målsetting
Frostatingsseminaret er en del av Frostatingsprosjektet og arrangeres for fjerde gang i 2015.  Prosjektet har som målsetting å samle og utvikle ny kunnskap om noe av det eldste lovgrunnlaget vårt – Frostatinget og Frostatingsloven.

Program
Fylkesordfører Gunnar Viken åpner årets Frostatingsseminar.  Førstelagmann i Frostating lagmannsrett, Sven-Jørgen Lindsetmo, er innleder til seminaret, og i tillegg vil professorene Frode Iversen og Lars Fredrik Stenvik sette fokus på Frostatinget i jernalderen. Professor Jørn Øyrehagen Sunde innleder om begrepet demokrati fra middelalderen og i dag. Og tidligere justisminister Odd Einar Dørum fokuserer på inn-, og utvandring i Nord-Trøndelag i et historisk perspektiv.

Frostatingsseglet - Kong Magnus Lagabøte overrekker den nye Frostatingsloven til lagmannen på Frostatinget i 1274
Frostatingsseglet – Kong Magnus Lagabøte overrekker den nye Frostatingsloven til lagmannen på Frostatinget i 1274

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det har vært foretatt arkeologiske undersøkelser på Frosta for konkret å fastsette Frostatingets geografisk plassering i kommunen.  Stipendiat Arne Anderson Stamnes er i sluttfasen av dette arbeidet og legger fram sine funn og mulige konklusjoner.

Lørdag vil både ha lokalt fokus på utvikling av Frostasamfunnet videre og presentasjon av Frostatingsprosjektet.

Program for Frostatingsseminaret 2015

Konsert
I forbindelse med Frostatingsseminaret arrangerer Frosta Storband konsert i Magnushallen fredag 26. juni kl 19.00 – gratis inngang!

Frosta Storband
Frosta Storband

Påmelding
Det er fremdeles plass til flere deltakere, og vi oppfordrer til å melde dere på så snart som mulig for matbestillinga sin del – eller bare komme og registrere dere hver dag fra kl 09:30.

Inviter med deg en venn eller tre og møt opp for å bli enda bedre kjent med bygda vår og den rike historien!

For nærmere opplysninger om program og påmelding, kontakt Frosta kommune ved

Se forøvrig egen annonse for Frostatingsseminaret 2015

FK_logo

Eksperthjelp fra Frosta trengtes da Nepal ble ramma av jordskjelv!

To kraftige jordskjelv inntok landet Nepal den 25.april og 12. mai 2015. Media fortalte om millioner av folk som var ramma; tusenvis skadde og et veldig stort antall døde.

nepal1

 

Forskjellige hjelpeorganisasjoner oppfordra oss til å sende pengehjelp. Geografikunnskaper måtte friskes opp. Fant da et  «lite land i Asia», inneklemt mellom India i vest, sør og øst; og Tibet – Kina i nord. Ti av verdens høyeste fjell finner vi der i dette fjell-landet med Mount Everest som det høyeste.

nepal7

 

Når naturkatastrofer skjer, er det behov for hjelp og kompetanse. På Frosta har vi Bjørn Støwer som er ingeniør innen bygg/anlegg/ vann og sanitærteknologi. I 1996 dro han på sitt første oppdrag for Kirkens nødhjelp, som han har hatt flest oppdrag for.  Til Nepal no i 2015 var han en av Norges Røde Kors sine delegater i et team av leger, kirurger, spesialsykepleiere, sykepleiere, og to ingeniører. De skulle få på plass et feltsykehus i katastrofeområdet med utstyr og ekspertkompetanse.

Under gir Bjørn informasjon om bistandsarbeidet og inntrykk fra oppholdet sitt i Nepal.

Oddlaug Juberg Kvamme

Norges Røde Kors sitt feltsykehus er en del av den internasjonale Røde Kors sin beredskap og er en såkalt ERU enhet dvs. Emergency response unit.

Feltsykehuset, bestående av utstyr med en total vekt på ca 60 tonn, ble sendt fra Oslo til Nepals hovdestad Katmandu med 2 transportfly. Sykehuset ble satt opp i en liten by  med ca 17.000 innbyggere som heter Chautara og ligger i provinsen Sindhupalchok.

nepal3

 

Provinsen Sindhupalchok har ca 300.000 innbyggere hvor omtrent 80% av husene i dette området ble ødelagt av jordskjelvet. Byen ligger midt i det hardest rammede området ca 100 kilometer nord øst for hovedstaden Katmandu ved foten av Himalayafjellene.

nepal6

 

nepal4

 

Sykehuset var operativt allerede 8 dager etter at jordskjelvet rammet. 1300 pasienter var innom sykehuset og fikk behandling i løpet av den første uka. Det ble utført ca 80 kirurgiske inngrep i løpet av denne tiden.

nepal5

 

Byens sykehus var ødelagt av jordskjelvet og feltsykehuset skal derfor både erstatte byens sykehus samt styrke kapasiteten i forhold til å ta hand om alle de som ble skadet i jordskjelvet.

Etter planen skal sykehuset fungere og gi livsviktig helse-hjelp til befolkningen i katastrofeområdet i minimum 4 måneder til, og muligens enda lengre.

nepal11

 

Etter oppdraget sitter jeg igjen med svært sterke inntrykk fra et katastroferammet land, og en befolkning som vil trenge verdenssamfunnets oppmerksomhet og hjelp i veldig lang tid framover.

nepal9

 

Befolkningen har et enormt behov for livsnødvendig hjelp til alt fra helsetjenester, husly i form av telt, helsemessig betryggende drikkevann, mat og etter hvert bistand til gjenoppbygging etter de ekstremt omfattende ødeleggelsene. Hundre tusener av mennesker har mistet hjemmene sine og bor fortsatt under svært dårlige forhold.

nepal10

 

Regntiden, monsunen er ventet i månedsskifte mai juni og vil gjøre situasjonen for befolkningen enda vanskeligere framover. Situasjonen er kritisk for svært mange mennesker, og det haster med å få gitt livsnødvendig hjelp til en befolkning som nå lever under ekstremt vanskelige forhold.

Jeg vil derfor oppfordre alle til å støtte arbeidet som gjøres i Nepal.

Bjørn Støwer

For å støtte Norges Røde Kors sitt arbeide:

  • Send sms med kodeord NEPAL til 2272 (250 kr)
  • Gi en gave på kontonummer: 8200.06.10190
  • Gavetelefon: 820 44 000 (200 kr)

For å støtte Kirkens Nødhjelp sitt arbeide:

  • Send sms med kodeord NØDHJELP til 2468 (200 kr)
  • Gi en gave på kontonummer: 1594.22.87426