Frostatingsseminaret

Fredag 26. og lørdag 27. juni ønsker Frostatingsprosjektet velkommen til fagseminar om Frostatinget i Magnushallen. Seminaret inneholder et spennende og variert program under gjennomgangstemaet – Folk og samfunn i bevegelse – et tema som var aktuelt både i den aktive tidsperioden for Frostatinget i middelalderen og i dagens samfunn.

Frostatinget
Frosta var i mange hundre år samlingsplass for utsendingene til Frostatinget. Rundt Bottolfsmesse i juni kom 485 utsendinger sammen med sine gode hjelpere til tingsamling på Frostatinget for å avgjøre og dømme i større og mindre saker. Frosta lå sentralt i Trondheimsfjorden, og tinget ble satt for å holde i hevd den tids lov og rett.  I tillegg til det viktige arbeidet som loven påla tingmennene, må en gå ut fra at det også var et yrende folkeliv med handel, utveksling av nyheter og sosialt fellesskap på Frostatinget.

Tinghaugen på Frosta

 

Målsetting
Frostatingsseminaret er en del av Frostatingsprosjektet og arrangeres for fjerde gang i 2015.  Prosjektet har som målsetting å samle og utvikle ny kunnskap om noe av det eldste lovgrunnlaget vårt – Frostatinget og Frostatingsloven.

Program
Fylkesordfører Gunnar Viken åpner årets Frostatingsseminar.  Førstelagmann i Frostating lagmannsrett, Sven-Jørgen Lindsetmo, er innleder til seminaret, og i tillegg vil professorene Frode Iversen og Lars Fredrik Stenvik sette fokus på Frostatinget i jernalderen. Professor Jørn Øyrehagen Sunde innleder om begrepet demokrati fra middelalderen og i dag. Og tidligere justisminister Odd Einar Dørum fokuserer på inn-, og utvandring i Nord-Trøndelag i et historisk perspektiv.

Frostatingsseglet - Kong Magnus Lagabøte overrekker den nye Frostatingsloven til lagmannen på Frostatinget i 1274
Frostatingsseglet – Kong Magnus Lagabøte overrekker den nye Frostatingsloven til lagmannen på Frostatinget i 1274

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det har vært foretatt arkeologiske undersøkelser på Frosta for konkret å fastsette Frostatingets geografisk plassering i kommunen.  Stipendiat Arne Anderson Stamnes er i sluttfasen av dette arbeidet og legger fram sine funn og mulige konklusjoner.

Lørdag vil både ha lokalt fokus på utvikling av Frostasamfunnet videre og presentasjon av Frostatingsprosjektet.

Program for Frostatingsseminaret 2015

Konsert
I forbindelse med Frostatingsseminaret arrangerer Frosta Storband konsert i Magnushallen fredag 26. juni kl 19.00 – gratis inngang!

Frosta Storband
Frosta Storband

Påmelding
Det er fremdeles plass til flere deltakere, og vi oppfordrer til å melde dere på så snart som mulig for matbestillinga sin del – eller bare komme og registrere dere hver dag fra kl 09:30.

Inviter med deg en venn eller tre og møt opp for å bli enda bedre kjent med bygda vår og den rike historien!

For nærmere opplysninger om program og påmelding, kontakt Frosta kommune ved

Se forøvrig egen annonse for Frostatingsseminaret 2015

FK_logo

Legg inn en kommentar