Klart for tingsamling!

Fredag 1. og lørdag 2. april ønsker Frostatingsprosjektet velkommen til fagseminar om Frostatinget i Magnushallen.

Seminaret inneholder et spennende og variert program under gjennomgangstemaet – Folk og samfunn i bevegelse – Fokus på demokrati. Et høyst aktuelt tema både i den aktive tidsperioden for Frostatinget i middelalderen og i dagens samfunn.

Frostatinget
Frosta var i mange hundre år samlingsplass for utsendingene til Frostatinget. Rundt Bottolfsmesse i juni kom 485 utsendinger sammen med sine gode hjelpere til tingsamling på Frostatinget for å avgjøre og dømme i større og mindre saker.

Frosta lå sentralt i Trondheimsfjorden, og tinget ble satt for å holde i hevd den tids lov og rett.  I tillegg til det viktige arbeidet som loven påla tingmennene, må en gå ut fra at det også var et yrende folkeliv med handel, utveksling av nyheter og sosialt fellesskap på Frostatinget.

Tinghaugen på Frosta

 

Målsetting
Frostatingsseminaret er en del av Frostatingsprosjektet og arrangeres for femte gang i 2016.  Prosjektet har som målsetting å samle og utvikle ny kunnskap om noe av det eldste lovgrunnlaget vårt – Frostatinget og Frostatingsloven.

Program
Frostas første kvinnelige ordfører, Trine Haug, åpner årets Frostatingsseminar. Med demokrati som hovedtema for seminaret danner den pågående diskusjonen om kommunesammenslåing et svært aktuelt bakteppe.

Professor Jørn Øyrehagen Sunde innleder om begrepet demokrati med utgangspunkt i overgangen fra et samfunn styrt av ætta til et statssamfunn i Frostatinget.

Frosta skole har i løpet av vinteren arbeidet med et tverrfaglig prosjekt kalt En dag på Frostatinget i 1016. Elever fra 8. og 9. trinn vil presentere arbeidet i tillegg til at det vises en utstilling fra prosjektet.

Modellering av leirliv ved Frostating en dag i 1016
Modellering av leirliv ved Frostating en dag i 1016

Flere innlegg vil berøre integrering og hvordan det oppleves å komme ny til Norge med fokus på demokrati og menneskeverd, deriblant leder av integreringstjenesten i Frosta kommune, Kristine Rossbach Larsen, Cornelia Doberenz og tidligere justisminister Odd Einar Dørum.

Her finner du et fullstendig program for Frostatingsseminaret 2016

Frostatingsseglet - Kong Magnus Lagabøte overrekker den nye Frostatingsloven til lagmannen på Frostatinget i 1274
Frostatingsseglet – Kong Magnus Lagabøte overrekker den nye Frostatingsloven til lagmannen på Frostatinget i 1274

 

Konsert
I forbindelse med Frostatingsseminaret arrangerer Frosta Storband konsert i Magnushallen fredag 1. april kl 19.00 – med tema Frank Sinatra – les mer i eget innlegg om denne konserten .

Frosta Storband
Frosta Storband

Påmelding
Det er fremdeles plass til flere deltakere, og vi oppfordrer til å melde dere på så snart som mulig for matbestillinga sin del – eller bare komme og registrere dere hver dag fra kl 09:30.

Inviter med deg en venn eller tre og møt opp for å bli enda bedre kjent med bygda vår og den rike historien!

For nærmere opplysninger om program og påmelding, kontakt Frosta kommune ved

Se forøvrig egen annonse for Frostatingsseminaret 2016

FK_logo

Tilbringer også til morgentoget!

Trønderbanen lanserer 4. april nye ruter som innebærer at det tidligste morgentoget til Trondheim også vil stoppe på Åsen stasjon. Dette toget vil ha avgang kl 05.53 fra Åsen.

Åsen togstasjon
Åsen togstasjon

Spørsmålet om også tilbringertjenesten ville tilpasse seg denne nye avgangen kom raskt på banen. Etter at Frostaporten tok kontakt med Marit Arntsen i Skaret Taxi, som betjener tilbringertjenesten, ble spørsmålet tatt videre til Fylket. Svaret herfra lar vente på seg, men Skaret Taxi og bestillingssenteret på Levanger har bestemt at de besørger tilbringer også til denne avgangen.

Dette er godt nytt for morgenfriske togpendlere fra Frosta. Vi sender en varm takk til Skaret Taxi!

skarettaxi_fk

 

 

 

 

De nye rutetabellene for Trønderbanen finner du her.


frostaporten_ledigannonse

Frank Sinatra-aften

Frosta Storband inviterer til Frank Sinatra-aften i Magnushallen fredag 1. april.

Frosta Storband er et storband for amatører som holder til på Frosta med medlemmer fra Frosta, tilknytning til Frosta eller som kjenner noen fra Frosta. Medlemmene kommer fra Stjørdal, Trondheim, Åsen og Frosta.

Denne kvelden er det vår egen Arve Loktu som er sanger. Arve er fast vokalist i storbandet og vi gleder oss til å høre han fremføre Sinatra-klassikere denne kvelden. Musikalsk leder i Frosta Storband er Christian Aftret Eriksen.
Frank SinatraEtter Frosta Storband har hatt sin avdeling blir det rigget om og Heimdal Storband spiller til dans ca kl 22. Her blir det muligheter til å ta seg en swingom på dansegulvet.

Amfiet i Magnushallen vil denne kvelden være kjørt inn og det vil være småbord og stoler nede i salen.

Program

  • Dørene åpner kl 19.00
  • Konserten begynner kl 20.00
  • Dans etter konserten fram til ca kl 22.00

Skjenkebevilling

Billetter

Inngang: kr 200,-

Billetter kan reserveres på

eller ved å fylle ut skjemaet under:

 

PlakatFrostaStorband2

Konserten er støttet av Frosta kommune

FK_logo