Skaff deg info for å ta et standpunkt!

Frostingene står nå overfor et av sine aller viktigste valg i forbindelse med den pågående kommunereformen. Ikke siden 1837 har grensene for kommunen endret seg. Ønsker frostingene å gå videre fortsatt som egen kommune eller bør vi slå oss sammen med en nabokommune?

Frosta kommune med ordfører Trine Haug i spissen vil gjennom folkemøtene gi innbyggerne anledning til å få god innsikt i hva kommunereformen vil innebære for Frosta.
Hvilken vei velger Frosta kommune å gå inn i framtida? Skaff deg et godt beslutningsgrunnlag fram til folkeavstemninga 23. mai!

I de kommende ukene arrangerer Frosta kommune folkemøter for å gi informasjon til bebyggerne om kommunereformen. Her vil det bli god mulighet til å stille spørsmål.

Folkemøter om kommunereformen

  • Folkheim onsdag 27.04.16 kl. 19.00
  • Tautratun torsdag 28.04.2016 kl. 19.00
  • Magnushallen onsdag 04.05.2016 kl. 19.00
  • Politisk debatt onsdag 11.05.2016 kl. 19.00

Kaffeservering!

Uansett hva utfallet av folkeavstemninga 23. mai blir, vil valget kommunen gjør få stor betydning for bygda vår framover. Vi håper frostingene engasjerer seg og setter seg godt inn i alternativene slik at lokaldemokratiet finner fram til det aller beste valget!

FK_logo

Staker ut kurs for reiselivsnæringa på Frosta

Med utgangspunkt i Frostatingsprosjektet var reiselivsaktører og enkeltpersoner som arbeider inn mot dette segmentet på Frosta, bedt inn til oppstartsmøte for et utviklingsprosjekt i regi av Frosta kommune der man ønsker å utvikle Frosta som reisemål med Frostatinget som fellesnevner og spydspiss.

Hvordan forsterke og utvikle Frosta som attraktiv reiselivsdestinasjon?
Hvordan forsterke og utvikle Frosta som attraktiv reiselivsdestinasjon?

Proneo ved Vigdis Haldorsen og Petter Thorsen er engasjert som eksterne prosessledere i dette arbeidet. De innledet med å se litt på hva som gjør at enkelte områder i både inn og utland lykkes med å bli en stor reisedestinasjon? Hvilke elementer må være på plass? Verden har blitt liten – folk har muligheter til å velge og vrake i stort monn i vurderingen av hvor man vil tilbringe fritiden sin, og hva skal til for at flere velger nettopp å dra til Frosta?

Rasteplass ved Tautramoloen
Hvordan kan infrastruktur, servicetilbud, serverings- og overnattingsmuligheter samt organisering av Frosta som reiselivs-destinasjon forbedres?

Proneo har vært med på tilsvarende utviklingsprosjekter i andre kommuner og vil kunne bidra med konstruktive innspill, men det er i hovedsak næringa på Frosta som selv må komme fram til konkrete utviklingstiltak.

Et nøkkelord for både suksessen man ser at Røros og Inderøy opplever i sin satsning er samarbeid. Det kan være viktig å ha et fyrtårn i form av attraksjoner eller aktiviteter som trekkplaster, men det er like viktig at infrastruktur og transportmuligheter, god mat og drikke, overnattingsmuligheter og gode lokale verter sørger for at totalopplevelsen blir god.

Frosta - Trondheims kjøkkenhage (Foto: Viken Midtre)
Frosta – Trondheims kjøkkenhage! Kan opplevelser og aktiviteter knyttet til matproduksjon på bygda vår være av større interesse for kommersiell reiseliv og turisme? (Foto: Viken Midtre)

Folk trekkes gjerne mot varer, tjenester og reisemål med god kultur og god stemning. Frostatinget vil kunne være et bakteppe for å belyse den historiske kulturarven Frosta har, men Frosta kommune og reiselivsnæringa må være istand til å fylle merkenavnet Frosta og Frostatinget med innhold som ivaretar dette og som i tillegg er kommersielt bærekraftig.

Bauta og minnestein ved Frostating. Frostatinget. Tingsted og tinghaug p Logtun. 12 steiner viser de tolv fylkene under frostatingsloven. Laghaug. Lagting. Frosta kommune. Nord-Tr¯ndelag. Foto: © Tore Wuttudal / NN / Samfoto
Frostatinget – en mulig spydspiss for reiselivet på Frosta?

Frosta har mange unike kvaliteter, både i form av sin plassering, historie og aktive aktører på mange plan. Bygda har et stort potensiale til å utvikle dette videre. Engasjementet i diskusjonene blant de som deltok på møtet viser at det finnes stor vilje og kraft til nettopp å gå denne veien sammen.

Proneo vil bidra til å trekke trådene videre, og man satser på å gjennomføre flere møter for å kartlegge utviklingspotensialet for Frosta som reiselivsdestinasjon i samarbeid med næringa selv. Ved å se på sterke og svake sider i verdikjeden omkring reiselivet søker man å prioritere og iverksette tiltak som bringer Frosta framover som attraktivt reisemål.

Frøken Valberg - Foto: Stig Morten Skjæran
Frøken Valberg – et godt eksempel på samarbeid mellom reiselivsaktører på Frosta! Foto: Stig Morten Skjæran

Innspill fra andre aktører som ikke deltok denne gangen vil være hjertlig velkommen. Prosjektleder for Frostatingsprosjektet er Torgunn Østbø.

FK_logo

Edvard med på landslaget for G15!

Som eneste trønder blant de tjue spillerne som er tatt ut i G15-landslagstroppen til turnering i Østerrike og Italia, finner vi vår egen Neset-spiller Edvard Sandvik Tagseth!

Turneringen foregår i perioden 21.april – 2.mai, og laget som er under ledelse av ikke ukjente Gunnar Halle, skal spille kamper mot Japan, Østerrike og Mexico.

Som kjent har Edvard allerede signert en avtale som gjør ham til Liverpool-spiller fra dagen han fyller 16 år i januar 2017. Han har tidligere vært med på landsdelssamlinger, kretslag og akademiet for «Morgendagens helter» i regi av Statoil.

Dette blir imidlertid første gangen han spiller for landslaget. Til Trønder-Avisa sier Edvard at han gleder seg stort. «– Det blir artig. Jeg tror det blir en veldig fin samling med høyt nivå. Så håper jeg selvfølgelig at vi vinner.»

Vi gratulerer Edvard med uttaket og ønsker han og laget lykke til med turneringa. Dette er stort, både for Edvard selv, familien Sandvik Tagseth og hele Neset FK!

Neset klar for avspark på flere baner

Det nærmer seg avspark og seriespill for Neset FKs mange lag i alle årsklasser. Fotballklubben engasjerer nesten fem hundre medlemmer, og i løpet av året gjenomføres det flere hundre kamper. En slik aktivitet krever stor innsats i mange ledd, og dugnadsarbeid er viktig for å skaffe midler til klubben.

Neset Fk 2

Frostadan er en av de aller viktigste dugnadene i fotballklubben, og man håper på god oppslutning både av utstillere og besøkende. Dugnadsgjengen som planlegger årets bygdadag er også klar til å sparke igang mobilisering av utstillere til årets bygdadag.

Hovedfokus for Frostadan i år er fritidsrelatert næring, og man håper spesielt at dette slår an blant bygdas mange deltids-frostinger og tilreisende. En spesiell oppfordring går derfor ut til næringsaktører på Frosta og omegn som arbeider innenfor dette området, om å stille med stand på bygdadagen! Info om bestilling av bodplass finner du her.

Frostadan.no vil gjøre det lettere både for utstillere og besøkende å orientere seg om bygdadagen. Holmen Park & Anlegg hadde lagt mye arbeid i å lage en fin stand som viste litt av hva de har å tilby sine kunder under Frostadan 2015.
Holmen Park & Anlegg laget en kjempefin stand som viste litt av hva de har å tilby sine kunder under Frostadan 2015.

Ennå er det noen baller i lufta som må tas ned i forhold til hvilke aktiviteter som skal foregå i forbindelse med utstillingen. Men det legges opp til mer underholdning underveis enn tidligere. Og på kveldens Hallfest blir det dansemusikk av «The Allrounders» etter «firrispæll» med Terje Hilanmo – her blir det garantert trøkk og god stemning! Les mer om Hallfesten og sikre deg billett på kultar.no !

"The Allrounders" med frontfigur Jarle Selven spiller opp til dans
«The Allrounders» med frontfigur Jarle Selven spiller opp til dans under Frostadan 2016

Besøk nettstedet www.frostadan.no og Facebooksida til Frostadan for å finne mer informasjon om årets bygdadag 13.august!

Frostakartet.no i ny drakt

Frostakartet.no lanseres nå i nytt design som tar sikte på å gi brukerne en enda bedre interaktiv rundreise på perla i Trondheimsfjorden for å vise hva Frosta har å by på!

Frostakartet har fått en ansiktsløfting med nytt design hvor vi har forsøkt å forbedre både form, presentasjon og funksjon. Nettstedet framstår nå i større grad som et eget selvstendig domene selv om det fortsatt er sterkt knyttet sammen med hovedportalen vår, Frostaporten.no.

Frostakartet er laget først og fremst med tanke på alle turistene og deltids-frostingene som gjester bygda. Men det vil også fungere som et enkelt oppslagsverk for fastboende frostinger.

Av forbedringer kan vi nevne:

  • bedre mulighet til å velge (filtrere) hva som skal vises på kartet
  • bedre grafisk presentasjon av hver oppføring
  • mulighet til å få en veibeskrivelse fra stedet man befinner seg med funksjonen «Get directions» (mest egnet for mobile enheter som nettbrett og smarttelefon)
  • bedre funksjonalitet på tvers av alle plattformer (PC, nettbrett, smarttelefon)

Frostakartet_profilering

Ennå er ikke kartet komplett – en oppfordring går derfor til næringslivet om å bli med for å vise omverden hva som finnes av tilbud og muligheter på bygda.  Kanskje har DU også et forslag til en oppføring som mangler innen «Aktiviteter»,»Severdigheter» og «Turløyper»?

Bedrifter som ønsker oppføring på Frostakartet kan kontakte Frostaporten her. Pris for oppføring finner du her.

Utforsk Frostakartet.no!