frostadan2017_dugnadsgjeng

Deler av arbeidsgruppa bak Frostadan 2017. Fra venstre Roar Vold, Ola Asklund, Jonas Viken, Dagfinn Tingstad og Einar Åtlo

Legg inn en kommentar