Frostakartet.no

Frostaporten lanserer nå en ny inngangsportal til Frosta gjennom oppføringen av nettstedet Frostakartet.no

Intensjonen er å la brukerne gjøre en interaktiv utforskning av bygda vår ved å velge hvilke kategorier de vil se på i en egen kart-meny til venstre i bildet; Service, Aktiviteter, Butikker, Severdigheter, Overnatting, Servering med flere. Ved å klikke på markørene i kartet eller i undermenyene får man opp en lenke til hjemmesiden for virksomheten eller et nettsted med mer informasjon.

Frostakartet.no
Frostakartet – Velg i kart-menyen hva du vil se på. Klikk på markørene for videre lenke.

Vi håper Frostakartet.no vil bli en nyttig innfallsvinkel til Frosta både for fastboende og deltids-frostinger, men ikke minst for alle turistene som besøker bygda.

Frostakartet blir tett integrert med Frostaporten for å utfylle hverandre som inngangsportaler til Frosta. Lenke til kartet finnes både øverst på hovedsiden og som egen hovedmeny. Frostaporten er i dag godt synlig ved søk på «Frosta» i søkemotorer som Google og Kvasir, og nettstedet vil derfor være et naturlig utgansgpunkt for turister og andre som leter etter informasjon om bygda vår.

Frostakartet.no vil være et levende medium hvor vi ønsker at flest mulig virksomheter på bygda blir synliggjort. Spesielt oppfordrer vi turist- og handelsnæringa om å bli med. Vi satser på at flere vil ha oppføringer under kart-menyene Butikker, Service, Overnatting og Servering. Ta derfor kontakt med Frostaporten dersom du ønsker oppføring av DIN virksomhet på kartet!

Forøvrig tar Frostaporten gjerne imot innspill til forbedringer og forslag til oppføringer på Frostakartet.

Klikk på kartet over eller gå direkte til www.frostakartet.no for å utforske Frostakartet!

Legg inn en kommentar