Midler fra Musikkutstyrsordningen til Frosta storband

Musikkutstyrsordningen har gitt tilskudd til Frosta storband til innkjøp av lydutstyr til bruk i øving og fremføringsammenheng. I Nord-Trøndelag er det 6. tildelinger fra ordningen på tilsammen 1.347.450,- og av disse får Frosta storband tilskudd på inntil 25.000,-

Dette er Musikkutstyrsordningen:

  • Musikkutstyrsordningen (MUO) er den nasjonale tilskuddsordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler.
  • MUOs formål er å sikre gode tekniske vilkår for øving og fremføring av rytmisk musikk over hele landet.
  • MUO deler årlig ut 27,3 millioner kroner fordelt på musikkprosjekter i alle landets fylker.
  • Siden opprettelsen av MUO i 2009 har flere hundre øvingsanlegg, øvingsfellesskap, storband og spellemannslag mottatt tilskudd til øvingsutstyr, scener over hele landet har mottatt tilskudd til fremføringsutstyr.
  • I tillegg har MUO gitt tilskudd til rundt 140 musikkbinger fordelt på alle landets fylker, samt tilskudd til bygging og utbedring av øvingslokaler.
Frosta storband

Legg inn en kommentar