Folkheim tar grep

Stor dugnadsvilje og oppslutning om grendahusene fra de som bor i lokalmiljøene er bærebjelken for å holde samfunnshusene på bygda igang. Folkheim tar nå grep for å oppgradere lokalene!
Folkheim samfunnshus pyntet til fest!
Folkheim samfunnshus pyntet til fest!
Kjøkkenet har i vår blitt fornyet med en stor og praktisk kjøkkenbenk, og manglende kopper og kar kompletteres. Her har styret i Folkheim AL stått for mye av dugnaden selv, men det bør nevnes stor velvilje fra blant annet Arild Rekkebo for godt utført rørleggerarbeid.
Ny, stor og praktisk kjøkkenbenk på Folkheim!
Ny, stor og praktisk kjøkkenbenk på Folkheim!
Det samme skal sies om Otto Bjerkan som har lagt opp nytt brannvarslingsanlegg på huset med god hjelp fra Morten Kvamme. Morten er pedell for Folkheim og sitter også i styret – han er mannen du bør ta kontakt med ved ønske om leie av huset (mob: 915 95 743).
I tillegg bidrar også Folkheim Vel både med dugnadstimer under vårpussen, klipping av plen og blomsterstell, og med midler fra de årlige arrangementene på Folkheim slik som 17.mai, Sportsgudstjenesta i mars og juletrefesten.
Folkheim pyntet til 17.mai 2015
Folkheim pyntet til 17.mai 2015. Foto:  Kari Viktil Husby
Kanskje må en også tenke litt nytt for å få til et enda større engasjement som følge av at tidene endrer seg, og med den også bruken av disse lokalene? Alle innspill tas imot med takk!
Folheim Vel samlet til dugnad før 17.mai 2015
Folheim Vel samlet til dugnad før 17.mai 2015. Foto: Kari Viktil Husby
Barnehagesituasjonen på Frosta er for tiden under utredning. Hvordan dette slår ut for Folkheim og Solvang er usikkert, men at det er behov for samfunnshusene våre er helt sikkert! Det er hele tiden store og små arrangement som kan ha behov for leie av slike lokaler.
Folkheim er iallfall på god vei til å ruste opp lokalene slik at huset holdes i stand og dermed vil være attraktivt for utleie til alle som har behov for god plass. En oppfordring går derfor ut om å bruke grendahusene våre mer aktivt!

Legg inn en kommentar