Ny hjemmeside Frosta IL

Styret i Frosta IL har det siste året funnet fram til en ny hjemmeside-løsning for idrettslaget. Formatet på den gamle løsningen var begynt å «gå ut på dato»; lite egnet for dagens mobile plattformer (smart-telefon, nettbrett) og tungvint med tanke på å kunne gjøre oppdateringer.

Ny hjemmeside Frosta IL
Ny hjemmeside Frosta IL: http://www.frosta-il.no

Den nye løsningen leveres av «Idretten Online» som er en tjeneste laget i samarbeid med Norges Idrettsforbund for alle Norges klubber, lag og kretser innenfor idretten. Løsningen er brukervennlig, har et godt design, er tilpasset klubben og aktivitetene samt at den er billig i drift.

På det nye domenet www.frosta-il.no finner man både informasjon fra hovedlaget Frosta IL og alle underlagene (ski, friidrett, håndball, volleyball, allidrett, ingen grenser, trim og merke, orientering). For alle medlemmene i klubben bør det nå bli enklere å forholde seg til og bruke hjemmesiden aktivt. Logo-lenke til hjemmesida finnes også under menyen «Lag og foreninger / Idrett» på Frostaporten.

Mange lag benytter Facebook for å drifte kommunikasjonen med medlemmene, men en god del informasjon av mer varig art bør med fordel finnes på hjemmesiden. Ofte vil en kombinasjon av de to verktøyene være en god løsning for effektiv varsling og informasjonsflyt i en slik sammenheng.

Vi gratulerer Frosta IL med den nye hjemmesideløsningen og håper at alle medlemmene tar aktivt del i bruken slik at den blir en levende informasjonsportal!

frosta_il

Legg inn en kommentar