SNF Frosta opprettes!

Kommunestyret behandlet tirsdag Rådmannens forslag til økonomiplan for 2016-2019. Her ble det vedtatt å bidra med kr 100.000,- til opprettelse av Stjørdal Næringsforum Frosta (SNF Frosta).

Hensikten med SNF Frosta er å etablere møteplasser, skape nettverk, informere og være et talerør for næringslivet på Frosta. Det legges opp til at det skal etableres et eget fagråd på Frosta med et eget styre. Det vil bli avholdt flere egne møter på Frosta, og medlemmer i SNF Frosta blir likestilt med medlemmer tilknyttet SNF på Stjørdal med tanke på aktiviteter og arrangementer.

Frokostmøte hos Frøken Fjong
Med opprettelse av SNF Frosta håper vi på flere frokostmøter som her hos Frøken Fjong

Vi håper opprettelsen av SNF Frosta vil bidra til felles front og møteplass for store deler av næringslivet på Frosta. Spesielt innenfor turistnæringen og landbrukssektoren er det slik vi ser det, behov for samarbeid om gode løsninger som vil tjene alle involverte.

Det er nå 14 bedrifter fra Frosta som har meldt seg inn i SNF, og man håper at flere benytter muligheten til å bli med i en tidlig fase i SNF Frosta.

Du kan lese mer om SNF her.

snf_logo

Legg inn en kommentar