Frostadan: 13. august

Merk deg datoen for Frostadan 2016: lørdag 13. august!

Selv om vi skriver januar har arbeidsgruppa for årets bygdadag startet planlegginga. Basert på erfaringene fra fjoråret hvor Frostadan ble arrangert på Vinnatrøa og i Frostahallen, ønsker man å se videre på mulige forbedringer, både for utstillere og besøkende.

Neset Fotballklubb er arrangør for dagen, og den viktigste avklaringen på oppstartsmøtet for arbeidsgruppa var å bestemme dato. Det er flere hensyn å ta med tanke på andre arrangement som MiG Tautra (28-31. juli) og kirkelig konfirmasjon (27. august) samt ferieavvikling og skoleoppstart. Valget fallt altså på helga «midt imellom», og man håper dette vil passe bra så vel for fastboende som for tilreisende.

Arbeidsgruppa består så langt av de samme som i fjor; Jonas Viken, Kjell Arne Aatlo, Roar Vold, Britt-Ranveig Nielsen Hernes, Stig Joar Hovdal og Dagfinn Tingstad. De kommer etter hvert med mer info om program og aktiviteter når dette er klart. Men næringsliv, lag og foreninger som ønsker bodplass kan allerede nå melde sin interesse til Jonas Viken som kan nås på følgende vis:

Deler av arrangementstaben for Frostadan 2016, f.v: Kjell Arne Aatlo, Jonas Viken, Roar Vold og Britt-Ranveig Nielsen Hernes
Deler av arrangementstaben for Frostadan 2016, f.v: Kjell Arne Aatlo, Jonas Viken, Roar Vold og Britt-Ranveig Nielsen Hernes

Fjorårets bygdadag må i stor grad kunne oppsummeres som en arrangørmessig suksess med stort besøk på selve utstillinga. Færre solgte billetter enn forventet til hallfesten gav imidlertid litt mindre inntekter til fotballklubben enn hva dugnadsgjengen hadde håpet på. Gode ideèr for å forbedre spesielt kveldsarrangementet på Frostadan mottas derfor med takk!

Les mer om erfaringene med fjorårets Frostadan her.


frostaporten_ledigannonse

Legg inn en kommentar