Frokostmøte – Næringsareal på Frosta

Stjørdal Næringsforum (SNF) og Frosta kommune inviterer alle næringsaktører, lokalpolitikere og andre interesserte på Frosta til åpent frokostmøte:

Sted: Frøken Fjong
Tid: mandag 1. februar kl 08:30 – 10:30

Møtet starter med frokost!

Tema: Næringsareal på Frosta

  1. «Nytt fra SNF» v/dl Torstein Mørseth
  2. Presentasjon av to medlemsbedrifter:
    Frostaporten og Frostingen
  3. Hovedtema: «Frosta trenger mer næringsareal»
    Liv Edel Berg orienterer om arealplan til diskusjon og innspill
  4. Videre plan for SNF Frosta
Liv-Edel Berg - Enhetsleder Teknisk område og landbruk, Frosta kommune
Liv-Edel Berg – Enhetsleder Teknisk område og landbruk, Frosta kommune

 

 

 

 

 

 

 

 

I forkant av møtet kan det være kjekt å ha sett på
Planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel

SNF har nå 18 medlemmer på Frosta.
Medlemmer i SNF betaler kr 100,- ikke-medlemmer kr 300,- for deltakelse på frokostmøtet. Fakturering etterskuddsvis hvert halvår. Det blir anledning til å tegne medlemskap på møtet.

Møteleder Torstein Mørseth, SNF
Ingen påmelding

Velkommmen!

snf_logo

 

 

 

www.stjordalinfo.com

FK_logo

 

www.frosta.kommune.no

Legg inn en kommentar