Stikkordarkiv: Frosta kommune

Trim for kropp og sjel!

Hver onsdag kl 10-11 samles damer og herrer til trim på Sanitetshuset. Kommunen stiller med fysioterapeut som leder an. Etter oppstart av HUNT 4 i høst kom Trine Hansen Blomquist inn som vikar for Astrid Møller.

Bevegelse er selve nøkkelen til å holde kroppen i form!
«Løkkefotball» gir god trening av koordinasjon og reaksjonsevne.

Kl 11-12 er det tid for kaffekos og mat etterfulgt av allsang. Da har både «kropp og hode» fått trena på forskjellig vis. Så ønsker vi hverandre «Ha det bra» før vi setter kursen hjem.

Kaffekos etter trimmen – en viktig del av samlinga.

Da Gerda Blichfeldt gikk av som fysioterapeut, leda hun eldretrimmen på frivillig basis i en 10 års periode. Damene henvendte seg så til kommunen om å få lagt «timen» fast til fysioterapeutstillingen. Og slik ble det.

Hver onsdag samles trimmerne på Sanitetshuset til felles innsats for både kropp og sjel!

Å delta på eldretrimmen er et godt forebyggende tiltak for å ta vare på egen helse – en investering som favner mange samtidig. Det er motiverende å gjøre ting i lag med andre etter egen evne og kapasitet.

Allsang er fast innslag på programmet for eldretrimmen.

Takk til de flinke og sprudlende fysioterapeutene og takk til Frosta kommune! Med dette tilbudet nås en gruppe som ellers ikke krever så mye for seg sjøl.

God jul og Godt Nytt År!

Tekst: Oddlaug Juberg Kvamme
Foto: Trine Hansen Blomquist

Fysioterapeut Trine Hansen Blomquist inspirerer og veileder deltakerne på eldretrimmen – et kjempegodt tilbud fra Frosta kommune.

JA eller NEI?

Å være eller ikke være egen kommune – dèt er spørsmålet kommunestyret skal ta stilling til i kveldens møte.

Folkeavstemningen i mai rådet politikerne, med et knapt flertall, å fortsette som egen kommune. Men ut fra de ulike partienes ståsted er det ikke gitt at alle følger rådet. Det ser faktisk ut til å bli svært så jevnt mellom de to alternativene.

Partipolitiske standpunkt til kommunesammenslåing av Frosta og Stjørdal kommune
Partipolitiske standpunkt til kommunesammenslåing av Frosta og Stjørdal kommune før folkeavstemningen i mai. Har noen av partiene nå endret synspunkt?

Kommunestyremøtet starter kl16.00 i ettermiddag og kan følges på nett via følgende link. Merk at du får bilder bare under selve møtet.

Sakslista finner du her. Siste post på agendaen er «Kommunereformen – endelig vedtak i Frosta kommune».  Dette kan bli både spennende og historisk!

Luftig signering av intensjonsavtalen

Fredag morgen signerte ordfører i Stjørdal, Ivar Vigdenes, og ordfører i Frosta, Trine Haug, intensjonsavtalen mellom Stjørdal og Frosta kommune. Signeringen foregikk symbolsk nok i kontrolltårnet på Værnes med utsikt til begge kommunene.

Frosta-ordfører Trine Haug og Stjørdal-ordfører Ivar Vigdenes underskrev intensjonsavtalen på Værnes. Foto: Frode Eitrem / NRK.
Frosta-ordfører Trine Haug og Stjørdal-ordfører Ivar Vigdenes underskrev intensjonsavtalen på Værnes. Foto: Frode Eitrem / NRK.

Mandag rett over helga skal frostingene gjennomføre folkeavstemming om hvorvidt de ønsker at Frosta kommunestyre skal gi sin tilslutning til intensjonsavtalen, eller om Frosta fortsatt skal bestå som egen kommune.

intensjonsavtale

Til NRK sier Vigdenes at Stjørdal og Frosta hører naturlig sammen både historisk og kulturelt, og har et felles bolig- og arbeidsmarked. – Nå skal vi vokse oss sterke og bruke mindre penger på administrasjon og mer på tjenester, sier ordføreren i Stjørdal til NRK.

Så gjenstår det å se om folket er enig eller ikke!

Politisk flertall for sammenslåing av Frosta og Stjørdal

Under den politiske debatten om kommunesammenslåing i Magnushallen sist onsdag, kom det fram at flertallet i kommunestyret går inn for en sammenslåing mellom Frosta og Stjørdal kommune.

Partipolitiske standpunkt til kommunesammenslåing av Frosta og Stjørdal kommune
Partipolitiske standpunkt til kommunesammenslåing av Frosta og Stjørdal kommune

Etter et innledende «frieri» fra Stjørdals ordfører Ivar Vigdenes, loste kveldens debattleder Stig Tore Laugen forsamlingen gjennom en partiutspørring hvor hvert enkelt politisk parti fikk gjøre rede for sitt syn med tilhørende argumentasjon.

Stig Morten Skjæran (V) ønsker en sammenslåing i hovedsak for å sikre kvalitet på kommunale tjenester og få større robuste fagmiljø. «– Frosta er sårbar fordi vi er få.»

Stig Morten Skjæran (V) - JA til kommunesammenslåing
Stig Morten Skjæran (V) – JA til kommunesammenslåing

Frode Revhaug (H) viste i første rekke til de økonomiske utfordringene Frosta vil stå ovenfor om vi fortsetter som egen kommune. Sammen med Stjørdal vil man ha en betydelig større økonomisk handlefrihet til å kunne håndtere økte krav og omfang av kommunale oppgaver. Derfor ønsker Høyre en sammenslåing.

Frode Revhaug (Høyre) - JA til kommunesammenslåing
Frode Revhaug (Høyre) – JA til kommunesammenslåing

Boje Reitan (SV) var tydelig på at SV fortsatt holder seg til standpunktet nedfelt i partiets politiske program fra valget i fjor høst om at Frosta bør gå videre alene. Nærhet til innbyggerne er viktig for lokaldemokratiet, og en sammenslåing vil medføre større avstand til beslutningstakerne. «Frostingene har alltid klart seg bra alene!»

Boje Reitan (SV) - NEI til kommunesammenslåing
Boje Reitan (SV) – NEI til kommunesammenslåing

Johan Petter Skogseth (Sp) er av den oppfatning at økonomien til Frosta kommune ikke er så dårlig stillt at vi ikke har mulighet til å fortsatt klare oss alene. Kommunen har en økonomisk buffer på disposisjonsfond, og foreløpig er det lite som er bestemt fra statlig hold om hvilke endringer i oppgaver og økonomiske rammevilkår som kommunene faktisk skal håndtere framover. Istedet for sammenslåing ønsker Senterpartiet å utvikle kommunalt samarbeid enda mer både nordover og sørover.

Joahn Petter Skogseth (Sp) - NEI til kommunesammenslåing
Joahn Petter Skogseth (Sp) – NEI til kommunesammenslåing

Berit Undersåker Skaslien (Ap) redegjorde for den positive konklusjonen til kommunesammenslåing som Arbeiderpartiet går inn for, og pekte spesielt på sårbarheten med små fagmiljø i en liten kommune. I dag må mange kjerneoppgaver overlates til andre samarbeidspartnere gjennom interkommunalt samarbeid – noe som gir kommunen mindre innflytelse på hvordan dette løses.

Berit Undersåker Skaslien (Ap) - JA til kommunesammenslåing
Berit Undersåker Skaslien (Ap) – JA til kommunesammenslåing

Torun Nesse (KrF) la ikke skjul på at partiet har endret oppfatning om saken siden valget i fjor høst hvor målet var å jobbe for fortsatt selvstendighet for Frosta. Tvilen har gradvis blitt sterkere etter hvert som man har fått mer kunnskap om kommunereformen, og de innser at manglende fagkompetanse, økonomiske utfordringer og krav til kommunen om flere og mer sammensatte oppgaver i framtida ikke vil kunne løses tilfredsstillende med dagens struktur.

Torun Nesse (Krf) - JA til kommunesammenslåing
Torun Nesse (KrF) – JA til kommunesammenslåing

Samlet sett vil man med dagens kommunestyre ha et politisk flertall som går inn for intensjonsavtalen for sammenslåing av Frosta og Stjørdal kommune. Saken skal behandles i kommunestyremøtet 21. juni med vedtak om evt. ny struktur.

Imidlertid skal det først gjennomføres rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåinga mandag 23. mai. Politikerne har bedt om råd fra innbyggerne på Frosta, og det var det en klar oppfatning fra alle partiene om at folkets stemme vil veie svært tungt når den endelige beslutningen skal tas. Boje var tydelig på at SV vil følge resultatet av folkeavstemninga uansett, mens de andre partiene tok et forbehold med hensyn til hvor stor valgdeltakelsen blir.

Etter en kaffetår ble det muligheter for spørsmål og kommentarer fra publikum i salen. Det var ingen tvil om at saken engasjerte frostingene, og det ble en lang kveld før debatten måtte rundes av.

Engasjerte tilhørere i Magnushallen under den politiske diskusjonen av kommunereformen
Engasjerte tilhørere i Magnushallen under den politiske diskusjonen av kommunereformen

En godt gjennomført diskusjon ispedd knivskarpe spørsmål og vittige kommentarer fra debattleder Laugen gjorde hele seansen til en fin avslutning på folkemøtene ifbm den nye kommunereformen.

Debattleder med glimt i øyet; Stig Tore Laugen
Debattleder med glimt i øyet; Stig Tore Laugen

I sluttappellene framholdt alle partiene at det er særdeles viktig at frostingene benytter muligheten til å si sin mening om kommunesammenslåingen i folkeavstemninga 23. mai. Høy valgdeltakelse her er den beste måten å sikre at folkedemokratiet fungerer. Det er også mulighet til forhåndsstemming.

Godt valg!

Folkemøter og politisk debatt om kommunesammenslåing

Gjennom tre folkemøter har innbyggerne på Frosta fått mulighet til å skaffe seg objektiv informasjon om kommunereformen og hva som ligger til grunn bak alternativene man skal velge mellom i den rådgivende folkeavstemninga 23. mai. I tillegg blir det anledning til å få høre standpunkter fra de politiske partiene på Frosta kommende uke:

  • Politisk debatt i Magnushallen onsdag 11.05.2016 kl 19.00

Kaffeservering!

FK_logo

Det har vært bra oppslutning om folkemøtene – et godt tegn på at frostingene engasjerer seg i denne viktige saken. Her har man fått en gjennomgang av både 0-alternativet, dvs. at Frosta fortsetter som egen kommune, og intensjonsavtalen for sammenslåing av Frosta og Stjørdal kommune.

Bra oppmøte i Magnushallen under siste folkemøtet
Bra oppmøte i Magnushallen under siste folkemøtet

Med grunnlag i utredningen fra Trøndelag forskning og utvikling belyste ordfører Trine Haug og rådmann Arne Ketil Auran fordeler og ulemper ved fortsatt selvstendighet med interkommunalt samarbeid for Frosta kommune. Som egen, liten kommune vil de viktigste utfordringene være begrenset økonomisk handlekraft og mangel på bred fagekspertise innenfor enkelte tjenesteområder.

Ordfører Trine Haug gjennomgikk 0-alternativet og intensjonsavtalen for sammenslåing av Frosta og Stjørdal kommune
Ordfører Trine Haug gjennomgikk 0-alternativet og intensjonsavtalen for sammenslåing av Frosta og Stjørdal kommune

Samtidig vises det til en innbyggerundersøkelse fra våren 2015 hvor frostingene stort sett sier de er fornøyde med oppveksttilbud, fritidstilbud og basistjenester som helse, pleie og omsorg. Tilbud innen nærings- og samfunnsutvikling er man noe mer i varierende grad fornøyd. Egen kommune sikrer i tillegg godt lokalt engasjement og god lokal kunnskap i styring og utvikling av bygda.

Rådmann Arne Ketil Auran la fram de harde tallfakta
Rådmann Arne Ketil Auran la fram de harde tallfakta

Etter en kaffetår servert av Frosta skolekor gikk Trine Haug og varaordfører i Stjørdal, Ole Hermod Sandvik, nærmere inn på intensjonsavtalen for sammenslåing av Frosta og Stjørdal til den nye Værnes kommune fra og med 01.01.2020.

Politisk og administrativ ledelse vil bli lagt til Stjørdal, men det er et mål å sikre at antall arbeidsplasser fortsatt er på dagens nivå i de tidligere kommunene sine rådhus. Man tar sikte på å videreføre mange av løsningene som fungerer for dagens Værnesregion. Felles organisering og samordning av administrative ressurser skal sikre gode tjenester for innbyggerne. Men tilbudene innen helse og sosialtjenester samt barnehage- og skolestruktur vil fortsatt være plassert i nærmiljøene. Landbruks- og miljøforvaltning legges til Frosta.

I folkeavstemninga 23. mai skal frostingene ta stilling til intensjonsavtalen for sammenslåing av Frosta og Stjørdal.
I folkeavstemninga 23. mai skal frostingene ta stilling til intensjonsavtalen for sammenslåing av Frosta og Stjørdal.

Avtalen åpner opp for tilslutning av de øvrige kommunene som deltar i Værnesregionen. Dersom dette ikke skjer vil det bli gjort en vurdering rundt de fellestjenestene som er lokalisert utenfor Værnes kommune. Medfører denne vurderingen en endring skal tjenestene legges til Frosta. Her ligger det altså noen uavklarte muligheter for flere arbeidsplasser på bygda.

Eiendomsskatt har vært et sentralt tema i diskusjonen om sammenslåing. Ettersom Stjørdal per i dag ikke har eiendomsskatt vil det være forlokkende for frostingene at denne skatten fjernes med sammenslåing, men siden forholdet til de andre deltakerne i Værnesregionen er uavklart kan dette fort endre seg.

Varaordfører Ole Hermod Sandvik deltok ved folkemøtet både på Tautra og i Magnushallen. Sandvik framholdte viktigheten av å arbeide for mangfoldig og variert samfunnsutvikling i alle deler av en ny stor kommune, ikke bare i Stjørdal sentrum.
Stjørdals varaordfører Ole Hermod Sandvik deltok ved folkemøtet både på Tautra og i Magnushallen. Sandvik framholdte viktigheten av å arbeide for mangfoldig og variert samfunnsutvikling i alle deler av en ny stor kommune, ikke bare i Stjørdal sentrum.

Oppsummert er det mange positive og negative sider både med å gå videre som selvstendig kommune og ved en sammenslåing med Stjørdal. Det er ikke helt enkelt å se nøyaktig hvordan dette slår ut. Men uansett hva utfallet av folkeavstemninga 23. mai blir og det endelige valget som kommunestyret fatter 21. juni, vil valget få stor betydning for Frosta framover.

Frostingene har en sterk identitet knyttet til bygda med høy politisk deltakelse og stor dugnadsånd hvor mange ønsker å engasjere seg i saker som angår utvikling av halvøya. Vi håper på godt oppmøte på den siste politiske debatten onsdag, spesielt blant den yngre garde som har vært noe mer fraværende på folkemøtene. Dersom mange nok setter seg godt inn i saken håper vi lokaldemokratiet finner fram til det aller beste valget!

Skaff deg info for å ta et standpunkt!

Frostingene står nå overfor et av sine aller viktigste valg i forbindelse med den pågående kommunereformen. Ikke siden 1837 har grensene for kommunen endret seg. Ønsker frostingene å gå videre fortsatt som egen kommune eller bør vi slå oss sammen med en nabokommune?

Frosta kommune med ordfører Trine Haug i spissen vil gjennom folkemøtene gi innbyggerne anledning til å få god innsikt i hva kommunereformen vil innebære for Frosta.
Hvilken vei velger Frosta kommune å gå inn i framtida? Skaff deg et godt beslutningsgrunnlag fram til folkeavstemninga 23. mai!

I de kommende ukene arrangerer Frosta kommune folkemøter for å gi informasjon til bebyggerne om kommunereformen. Her vil det bli god mulighet til å stille spørsmål.

Folkemøter om kommunereformen

  • Folkheim onsdag 27.04.16 kl. 19.00
  • Tautratun torsdag 28.04.2016 kl. 19.00
  • Magnushallen onsdag 04.05.2016 kl. 19.00
  • Politisk debatt onsdag 11.05.2016 kl. 19.00

Kaffeservering!

Uansett hva utfallet av folkeavstemninga 23. mai blir, vil valget kommunen gjør få stor betydning for bygda vår framover. Vi håper frostingene engasjerer seg og setter seg godt inn i alternativene slik at lokaldemokratiet finner fram til det aller beste valget!

FK_logo