Politisk flertall for sammenslåing av Frosta og Stjørdal

Under den politiske debatten om kommunesammenslåing i Magnushallen sist onsdag, kom det fram at flertallet i kommunestyret går inn for en sammenslåing mellom Frosta og Stjørdal kommune.

Partipolitiske standpunkt til kommunesammenslåing av Frosta og Stjørdal kommune
Partipolitiske standpunkt til kommunesammenslåing av Frosta og Stjørdal kommune

Etter et innledende «frieri» fra Stjørdals ordfører Ivar Vigdenes, loste kveldens debattleder Stig Tore Laugen forsamlingen gjennom en partiutspørring hvor hvert enkelt politisk parti fikk gjøre rede for sitt syn med tilhørende argumentasjon.

Stig Morten Skjæran (V) ønsker en sammenslåing i hovedsak for å sikre kvalitet på kommunale tjenester og få større robuste fagmiljø. «– Frosta er sårbar fordi vi er få.»

Stig Morten Skjæran (V) - JA til kommunesammenslåing
Stig Morten Skjæran (V) – JA til kommunesammenslåing

Frode Revhaug (H) viste i første rekke til de økonomiske utfordringene Frosta vil stå ovenfor om vi fortsetter som egen kommune. Sammen med Stjørdal vil man ha en betydelig større økonomisk handlefrihet til å kunne håndtere økte krav og omfang av kommunale oppgaver. Derfor ønsker Høyre en sammenslåing.

Frode Revhaug (Høyre) - JA til kommunesammenslåing
Frode Revhaug (Høyre) – JA til kommunesammenslåing

Boje Reitan (SV) var tydelig på at SV fortsatt holder seg til standpunktet nedfelt i partiets politiske program fra valget i fjor høst om at Frosta bør gå videre alene. Nærhet til innbyggerne er viktig for lokaldemokratiet, og en sammenslåing vil medføre større avstand til beslutningstakerne. «Frostingene har alltid klart seg bra alene!»

Boje Reitan (SV) - NEI til kommunesammenslåing
Boje Reitan (SV) – NEI til kommunesammenslåing

Johan Petter Skogseth (Sp) er av den oppfatning at økonomien til Frosta kommune ikke er så dårlig stillt at vi ikke har mulighet til å fortsatt klare oss alene. Kommunen har en økonomisk buffer på disposisjonsfond, og foreløpig er det lite som er bestemt fra statlig hold om hvilke endringer i oppgaver og økonomiske rammevilkår som kommunene faktisk skal håndtere framover. Istedet for sammenslåing ønsker Senterpartiet å utvikle kommunalt samarbeid enda mer både nordover og sørover.

Joahn Petter Skogseth (Sp) - NEI til kommunesammenslåing
Joahn Petter Skogseth (Sp) – NEI til kommunesammenslåing

Berit Undersåker Skaslien (Ap) redegjorde for den positive konklusjonen til kommunesammenslåing som Arbeiderpartiet går inn for, og pekte spesielt på sårbarheten med små fagmiljø i en liten kommune. I dag må mange kjerneoppgaver overlates til andre samarbeidspartnere gjennom interkommunalt samarbeid – noe som gir kommunen mindre innflytelse på hvordan dette løses.

Berit Undersåker Skaslien (Ap) - JA til kommunesammenslåing
Berit Undersåker Skaslien (Ap) – JA til kommunesammenslåing

Torun Nesse (KrF) la ikke skjul på at partiet har endret oppfatning om saken siden valget i fjor høst hvor målet var å jobbe for fortsatt selvstendighet for Frosta. Tvilen har gradvis blitt sterkere etter hvert som man har fått mer kunnskap om kommunereformen, og de innser at manglende fagkompetanse, økonomiske utfordringer og krav til kommunen om flere og mer sammensatte oppgaver i framtida ikke vil kunne løses tilfredsstillende med dagens struktur.

Torun Nesse (Krf) - JA til kommunesammenslåing
Torun Nesse (KrF) – JA til kommunesammenslåing

Samlet sett vil man med dagens kommunestyre ha et politisk flertall som går inn for intensjonsavtalen for sammenslåing av Frosta og Stjørdal kommune. Saken skal behandles i kommunestyremøtet 21. juni med vedtak om evt. ny struktur.

Imidlertid skal det først gjennomføres rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåinga mandag 23. mai. Politikerne har bedt om råd fra innbyggerne på Frosta, og det var det en klar oppfatning fra alle partiene om at folkets stemme vil veie svært tungt når den endelige beslutningen skal tas. Boje var tydelig på at SV vil følge resultatet av folkeavstemninga uansett, mens de andre partiene tok et forbehold med hensyn til hvor stor valgdeltakelsen blir.

Etter en kaffetår ble det muligheter for spørsmål og kommentarer fra publikum i salen. Det var ingen tvil om at saken engasjerte frostingene, og det ble en lang kveld før debatten måtte rundes av.

Engasjerte tilhørere i Magnushallen under den politiske diskusjonen av kommunereformen
Engasjerte tilhørere i Magnushallen under den politiske diskusjonen av kommunereformen

En godt gjennomført diskusjon ispedd knivskarpe spørsmål og vittige kommentarer fra debattleder Laugen gjorde hele seansen til en fin avslutning på folkemøtene ifbm den nye kommunereformen.

Debattleder med glimt i øyet; Stig Tore Laugen
Debattleder med glimt i øyet; Stig Tore Laugen

I sluttappellene framholdt alle partiene at det er særdeles viktig at frostingene benytter muligheten til å si sin mening om kommunesammenslåingen i folkeavstemninga 23. mai. Høy valgdeltakelse her er den beste måten å sikre at folkedemokratiet fungerer. Det er også mulighet til forhåndsstemming.

Godt valg!

Legg inn en kommentar