Hvor går veien videre for Frosta?

Folkeavstemninga hvor frostingene skal gi sitt råd til våre folkevalgte kommunale politikere nærmer seg. 23. mai kan frostingene ta stilling til om de ønsker at Frosta går videre som egen kommune eller om intensjonsavtalen for sammenslåing av Frosta og Stjørdal kommune skal ligge til grunn for ny struktur med mål om å opprette nye Værnes kommune.

Pr i dag foreligger det et politisk flertall i Frosta kommunestyre om å gå for intensjonsavtalen om sammenslåing av Frosta og Stjørdal. Men alle partiene på Frosta har sagt at den rådgivende folkeavstemninga vil veie tungt ved den endelige beslutningen som tas i kommunestyremøtet 21. juni.

Frostaporten ønsker å lodde stemningen blant våre lesere i forkant. Bli med på vårt uhøytidelige og anonyme valg om kommunesammenslåinga.

Godt valg!

Hvem blir sittende i førersetet etter høstens kommunevalg på Frosta?
Går Frosta videre som egen kommune eller ønsker frostingene å gå sammen med Stjørdal?

2 kommentarer til “Hvor går veien videre for Frosta?”

  1. Min prinsipielle mening: Dette er en viktig avgjørelse som vil ha stor betydning i årtier fremover. Å tro på de lovnader som står i intensjonsavtalen er naivt. Stjørdal klarer seg alene ….

  2. I likhet med Senterpartiet sentralt og på Frosta – VART Æ NO MOT ALL-SAMMENSLÅING og lenge leve fortsatt samarbeid i Værnesregioben – Ordfører for Stjørdal SP i Bladet – siterer:
    «I bunn og grunn tilhører vi det samme laget, har de samme ambisjonene og de samme verdiene.
    Vigdenes innrømmer at han ikke var overbevist da prosessen om kommune- sammenslåing med Frosta startet, men sier det har skjedd underveis» ….

Legg inn en kommentar