Stikkordarkiv: Frosta

Bli med på strandrydding rundt Frosta DU også!

Innherred Renovasjon (IR) arrangerer også i år en storstilt strandryddekampanje. Fra 1.mai – 20.juni er alle registrerte ryddelag med i flere konkurranser! IR utfordrer lag og foreninger til å gjøre en innsats mot marin forsøpling og til å holde lokalområdene ryddig.

Konseptet for kampanjen er enkelt – du rydder og IR henter avfallet til avtalt sted og tid!

Frosta har flere fine strender – her kan vi gjøre en innsats for å klargjøre dem til sommeren! Musikklaget «Klang» har flere år kombinert spilling med rydding av stranda ved Sottjønna. Kanskje flere kan legge en aktivitet til sjøkanten av bygda vår og ta en ryddeaksjon?

Mange strandkanter finnes langs Frostastien
Mange strandkanter finnes langs Frostastien

Hvordan rydde?

 1. Hent gratis sekker hos Frosta gjenbrukstorg.
 2. Ta kontakt med IR på telefon 93 62 23 89 eller 74 02 88 40 og avtal hvor og når du skal rydde, samt hvor du setter sekkene etterpå. Da blir du også påmeldt i konkurransene.
 3. Registrer gjerne aksjonen din på www.holdmidtnorgerent.no
 4. Rydd stranda!
 5. Sett sekkene på avtalt sted. Meld fra hvor mange sekker du har på sms/mms 93 62 23 89. Er det avfall utenfor sekkene må dette meldes inn spesielt.

Konkurranser

Bli Årets strandrydder
Alle som har meldt inn sin ryddeaksjon er med i konkurransen om å bli «Årets strandrydder» med en pengepremie på hele 10.000,-

Fotokonkurranse
Ta bilder mens du rydder og legg det ut på Instagram med hashtag #holdmidtnorgerent. Flere premier.

For mer informasjon kan du lese her eller besøke hjemmesidene til Innherred Renovasjon: www.ir.nt.no

IR_weblogo300

Godt Nytt År 2017

Frostaporten ønsker alle våre brukere et riktig Godt Nytt År og takk for følget i året som gikk!

Vi har følgende nyttårsønsker:

 • At enda flere bidrar til å framsnakke Frosta både som attraktivt bosted, allt hva bygda har å by på og positivt arbeid som gjøres av enkeltpersoner, næringsliv, lag og foreninger slik at Frosta blir en enda bedre plass å bo!
 • At enda flere lag og foreninger på Frosta benytter Frostaportens tilbud om GRATIS annonsering av arrangement.
 • At enda flere aktører innen næringslivet tilknyttet Frosta slutter seg til oppføringer på Frostakartet og Frostaporten slik at vi får et enda mer komplett digitalt utstillingsvindu for bygda vår.

Ildsjelprisen 2016

Under Frostadan lørdag ble Roar Lindgaard tildelt årets ildsjelpris! Fungerende ordfører Johan Petter Skogseth sto for selve overrekkelsen på vegne av Frosta kommune.

Hvert år oppretter Frosta kommune en egen komite som vedtar om prisen skal deles ut og hvem prisen eventuelt skal tildeles, gjerne basert på forslag fra bygdas innbyggere.

I sin begrunnelse for valget av årets prismottakere legger Komitè Folk vekt på Roar sin mangeårige innsats gjennom Frosta Historielag i utarbeidelsen av Historielagsbøkene og å ta vare på historisk billedmateriale fra Frosta. I tillegg har han vært aktiv korsanger gjennom en mannsalder i Frosta sangkor og Kor-ækt.

Ildsjelpris 2016 tildelt Roar Lindgaard. Ordfører Johan Petter Skogseth sto for overrekkelsen under Frostadan.
Ildsjelpris 2016 tildelt Roar Lindgaard. Ordfører Johan Petter Skogseth sto for overrekkelsen under Frostadan.

Ildsjelprisen er en heder for god innsats for Frostasamfunnet. Prisen kan både markere utført aktivitet og skal være en oppmuntring og inspirasjon. Ildsjelprisen er på kr. 10.000,- pluss diplom.

Frostaporten gratulerer hjertligst – dette var vel fortjent!

Hemmelig kart over Frosta fra 1868 avgradert

Kartverket har nylig frigitt over 600 historiske hemmeligstemplede kart fra Norge, hvorav det eldste er et kart over Frosta fra 1868!

Aftenposten.no skriver at man sikkert kan undre seg over hvorfor noen av disse kartene i sin tid ble hemmeligstemplet. Men hvis vi går 200 år tilbake, ble nesten ethvert detaljert kart betraktet som en statshemmelighet – av militære årsaker. – Kart var noe ikke alle fikk tilgang til, så hemmeligstempling ble en forlengelse av det. Det var nasjonale interesser som skulle ivaretas, forteller fagarkivar Sidsel Kvarteig i Kartverket.

Kartet over Frosta ble tegnet og oppmålt av rittmester Fougner i 1867/68 og er et detaljert kart med mange stedsnavn. I et historisk perspektiv er det unikt og spennende.

Se hele det historiske kartet over Frosta ved å klikke på kartet under eller gå til Kartverket.

unknown title

Frostingene ønsker å styre bygda selv

Godt oppmøte under dagens folkeavstemming om kommunesammenslåing mellom Frosta og Stjørdal viser at saken har engasjert bygdafolket. Etter mange uker med diskusjoner og flere folkemøter gikk frostingene til valg for å gi sine lokalpolitikere råd. Valgdeltakelsen ble hele 66.6%.

Mens det foreligger et politisk flertall i kommunestyret for sammenslåing valgte flertallet blant folket derimot å gå mot intensjonsavtalen! Valgresultatet ble som følger;

 • 52.13 % ønsker at Frosta skal bestå som egen kommune
 • 46.45 % ønsker sammenslåing mellom Frosta og Stjørdal
 •   1.42 % blanke stemmer

Kommunestyret skal treffe den endelige beslutningen om kommunesammenslåing i kommunestyremøtet 21. juni. Det vil derfor bli spennende å se om politikerne følger rådet fra bygdafolket!

Dødt løp før folkeavstemminga

I morgen mandag 23. mai skal frostingene ta stilling til om de ønsker sammenslåing mellom Frosta og Stjørdal kommune. Mange er spent på hvilke endringer kommunereformen vil medføre for Frosta, for endringer vil det bli uansett om vi velger å gå videre som egen kommune eller ikke.

Frostaporten har den siste uka kjørt en  uhøytidelig avstemming på nett for å sjekke hvordan landet ligger. Resultatene av denne undersøkelsen finner du under.

Den viser et ganske «dødt» løp med tilnærmet lik oppslutning om de to alternativene, om enn med en liten overvekt mot sammenslåing. Med godt over 500  avgitte «stemmer» kan undersøkelsen gi en liten pekepinn på hva vi kan forvente oss av folkeavstemminga.

Så får vi se hva enden på visa blir når kommunestyret foretar den endelige beslutningen i kommunestyret 21. juni. Det er et politisk flertall i Frosta kommunestyre for å gå inn for intensjonsavtalen om sammenslåing av Frosta og Stjørdal kommune. Men alle partiene har sagt at folkeavstemminga vil veie tungt så lenge valgdeltakelsen er høy. Derfor er det viktig at alle som er stemmeberettiget på Frosta blir med og sier sin mening om saken!

Godt valg!

Hvem blir sittende i førersetet etter høstens kommunevalg på Frosta?
Hvor går veien videre for Frosta?