Stikkordarkiv: Frosta

3 ting en perfekt date må inneholde

_MG_7094

Noen vil kanskje påstå at overskriften lover mer enn hva den klarer å holde. Jeg sier: les hele først, så kanskje det er «innafor»?

I forbindelse med Bjarne Brøndbos konsert i Magnushallen «Ingen Mjuke Fiolina» har Frøken Fjong og Valberg Slektsgård startet et samarbeid. Dette har de gjort med tanke på å kunne tilby både mat og drikke i Magnushallen 22. mars 2015. Det blir anledning til å kjøpe kalde retter, kaffe, te, mineralvann og annet.

Så til selve overskriften. Hva er det en perfekt «date» må inneholde. Det finnes nok like mange svar på det spørsmålet, som antall ganger det er blitt stilt. Men mange vil nok fremheve disse 3 punktene på lista si:

  • Hyggelig selskap
  • God mat og godt drikke
  • Underholdning som passer anledningen

I Magnushallen 22. mars kan vi stille med både god mat og godt drikke, i tillegg til underholdning til ettertanke og som kan passe anledningen. Det eneste du behøver å gjøre er å møte opp med den personen du har lyst til å oppleve det hele med.

Velkommen skal dere være.

No kjæm fiber’n te Frosta!

Vel 100 fiberinteresserte frostinger møtte opp til informasjonsmøte i Magnushallen tirsdag kveld omkring utbyggingsplanene for bredbånd i kommunen.

Etter kaffeservering av Saniteten ønsket ordfører Johan Petter Skogseth velkommen før rådmann Arne Ketil Auran gjennomgikk prosessen for planlegging av bredbåndsutbygginga og anbudsrunden for å velge utbygger. Denne konkurransen endte opp med at NTE Marked fikk tilslaget.

Bygda er delt i tre områder. Stamfibren er lagt over fjorden fra Leksvika og går inn til kommunesenteret. Deretter skal fiberen fordeles i første runde til sentrumsområdet.

For å kunne realisere utbygginga er man avhengig av at 70% av husstandene forplikter seg til å inngå kontrakt om tilkobling. Prosessen med inngåelse av kontrakter for område 1 starter snart, og NTE vil ha en egen salgsbod på Coop Extra for å enkelt komme i inngrep med innbyggerne. Også hyttekunder vil være aktuelle for prosjektet, men her er finansieringsdetaljene ennå ikke helt klare.

Rådgiver Guttorm Haugan fra NTE Marked gikk videre med å si noe om målsetningen med fiberutbygginga og modellen NTE bruker i gjennomføringa. Nord-Trøndelag trenger en digital modernisering for å unngå et «klasseskille» mellom de som har og de som ikke har moderne bredbånd. Dette kan på mange måter sammenlignes med annen viktig infrastruktur som forskjellen på eksempelvis grusvei og moderne motorveg.

Fiber har overlegen kapasitet når avstanden til «kilden» blir stor slik som på Frosta, og denne teknologien vil ha mulighet til å møte framtidige behov.

Rådmann Arne Ketil Auran flankert av Geir Hellan og Guttorm Haugan fra NTE
Rådmann Arne Ketil Auran flankert av Geir Hellan og Guttorm Haugan fra NTE

For å lykkes med utbygginga forutsetter NTEs Bygdefibermodell kommunalt engasjement, lokal dugnadsvilje og et økonomisk spleiselag. Framføring og oppkoblingen til hver husstand er beregnet til ca 35 000 kr. Av dette må hver privat husstand dekke etablerings- og oppkoblingsavgift på 7 200 kr. I tillegg må huseier selv dekke kostnadene med graving på egen eiendom inn til selve huset fra de ulike tilkoblingspunktene. Kostnader med trekkrør, fiber, blåsing og skjøting av fiber betaler NTE. Lykkes Frosta med å få sparket dette i gang vil det bli betydelige gravearbeid på bygda framover!

En lokal bygdefiberkomite er sentral i utbygginga av hvert område. Den skal være et bindeledd mellom området og NTE. God kontakt med grunneiere er viktig da legging av fiberen forutsetter tilgang til grunn og lokal kunnskap om hvor det er enklest å grave. For område 1 har Frode Revhaug og Stein Aursand sagt seg villige til å stille i lokalkomiteen. Andre interesserte kan ta kontakt med disse to.

Antatt ferdigstilling for oppkobling av de tre områdene er som følger:

  • Område 1 (sentrum) – januar 2016
  • Område 2 (vest) – september 2016
  • Område 3 (øst) – april 2017

Hovedmålet er at alle skal betale likt for tilknyttningen, og alle skal få det samme tilbudet av tjenester og produkter. Salgssjef Geir Hellan presenterte NTEs produktpakke Altibox som består av:

  • Internett med sikkerhetspakke
  • IP-telefoni
  • Digital TV-portal

Utviklingen sv internettbaserte tjenester har økt de siste årene. Det er nok å tenke på hvordan TV har forandret seg. I takt med dette har behovet for digital kommunikasjonskapasitet eksplodert. Smarthusteknologi ser bare begynnelsen av anvendelsesområder, og dette vil også kreve stabil høy kapasitet. NTE Marked mener fiberbredbånd møter disse utfordringene for framtida.

Ordfører Skogseth påpekte avslutningsvis at fiberutbygging på Frosta er en framtidsrettet virksomhet som er svært viktig for samfunnsutviklinga på bygda. Han trakk analogien tilbake til den gangen man dimensjonerte vannledningsnettet på Frosta – en annen svært viktig infrastruktur som bygda i dag nyter godt av. Så er det opp til oss frostinger å ta tak dersom vi ønsker å få dette realisert!

Bygdekino 12. januar

Frosta får på sitt første besøk av bygdekinoen i 2015 servert to filmer som mange antagelig har ventet på!

Begge filmene har gode «forgjengere» med stor publikumsoppslutning, og kanskje spesielt er Hobbiten-filmen interessant da den avslutter trilogien som utgjør forløperen til Ringenes Herre-serien.

Kl 18.00 Madagaskarpingvinene

 

Kl 20:00 Hobbiten: Femhærerslaget

 

Mer info finnes på hjemmesiden til bygdekinoen.

Informasjonsmøte om bredbånd på Frosta

Frosta kommune innbyr til åpent møte om utbyggingsplanene for bredbånd på Frosta.

Sted: Magnushallen
Tid: Tirsdag 13. januar kl 19 – 20:30

Kommunen vil redgjøre for planene om utbygging av bredbånd i kommunen. Den valgte leverandøren, NTE Marked, vil deretter fortelle mer om hvordan dette skal gjennomføres og hvilke produkter de leverer.

Det har vært snakk om fiberutbygging på Frosta i flere år. Kanskje ser man nå endelig mer konkret for seg hvordan dette kan bli realisert!

Agenda og detaljert møteplan finner du på kommunens hjemmesider her.

bredbaandkabel