Ildsjelprisen 2016

Under Frostadan lørdag ble Roar Lindgaard tildelt årets ildsjelpris! Fungerende ordfører Johan Petter Skogseth sto for selve overrekkelsen på vegne av Frosta kommune.

Hvert år oppretter Frosta kommune en egen komite som vedtar om prisen skal deles ut og hvem prisen eventuelt skal tildeles, gjerne basert på forslag fra bygdas innbyggere.

I sin begrunnelse for valget av årets prismottakere legger Komitè Folk vekt på Roar sin mangeårige innsats gjennom Frosta Historielag i utarbeidelsen av Historielagsbøkene og å ta vare på historisk billedmateriale fra Frosta. I tillegg har han vært aktiv korsanger gjennom en mannsalder i Frosta sangkor og Kor-ækt.

Ildsjelpris 2016 tildelt Roar Lindgaard. Ordfører Johan Petter Skogseth sto for overrekkelsen under Frostadan.
Ildsjelpris 2016 tildelt Roar Lindgaard. Ordfører Johan Petter Skogseth sto for overrekkelsen under Frostadan.

Ildsjelprisen er en heder for god innsats for Frostasamfunnet. Prisen kan både markere utført aktivitet og skal være en oppmuntring og inspirasjon. Ildsjelprisen er på kr. 10.000,- pluss diplom.

Frostaporten gratulerer hjertligst – dette var vel fortjent!

Legg inn en kommentar