Stikkordarkiv: Frosta

Frostingene ønsker å styre bygda selv

Godt oppmøte under dagens folkeavstemming om kommunesammenslåing mellom Frosta og Stjørdal viser at saken har engasjert bygdafolket. Etter mange uker med diskusjoner og flere folkemøter gikk frostingene til valg for å gi sine lokalpolitikere råd. Valgdeltakelsen ble hele 66.6%.

Mens det foreligger et politisk flertall i kommunestyret for sammenslåing valgte flertallet blant folket derimot å gå mot intensjonsavtalen! Valgresultatet ble som følger;

  • 52.13 % ønsker at Frosta skal bestå som egen kommune
  • 46.45 % ønsker sammenslåing mellom Frosta og Stjørdal
  •   1.42 % blanke stemmer

Kommunestyret skal treffe den endelige beslutningen om kommunesammenslåing i kommunestyremøtet 21. juni. Det vil derfor bli spennende å se om politikerne følger rådet fra bygdafolket!

Dødt løp før folkeavstemminga

I morgen mandag 23. mai skal frostingene ta stilling til om de ønsker sammenslåing mellom Frosta og Stjørdal kommune. Mange er spent på hvilke endringer kommunereformen vil medføre for Frosta, for endringer vil det bli uansett om vi velger å gå videre som egen kommune eller ikke.

Frostaporten har den siste uka kjørt en  uhøytidelig avstemming på nett for å sjekke hvordan landet ligger. Resultatene av denne undersøkelsen finner du under.

Den viser et ganske «dødt» løp med tilnærmet lik oppslutning om de to alternativene, om enn med en liten overvekt mot sammenslåing. Med godt over 500  avgitte «stemmer» kan undersøkelsen gi en liten pekepinn på hva vi kan forvente oss av folkeavstemminga.

Så får vi se hva enden på visa blir når kommunestyret foretar den endelige beslutningen i kommunestyret 21. juni. Det er et politisk flertall i Frosta kommunestyre for å gå inn for intensjonsavtalen om sammenslåing av Frosta og Stjørdal kommune. Men alle partiene har sagt at folkeavstemminga vil veie tungt så lenge valgdeltakelsen er høy. Derfor er det viktig at alle som er stemmeberettiget på Frosta blir med og sier sin mening om saken!

Godt valg!

Hvem blir sittende i førersetet etter høstens kommunevalg på Frosta?
Hvor går veien videre for Frosta?

Bli med på strandrydding DU også!

Innherred Renovasjon (IR) arrangerer i år en storstilt strandryddekampanje. Fra 1.mai – 10.juni er alle registrerte ryddelag med i flere konkurranser! IR utfordrer lag og foreninger til å gjøre en innsats mot marin forsøpling og til å holde lokalområdene ryddig.

Konseptet for kampanjen er enkelt – du rydder og IR henter avfallet til avtalt sted og tid!

Frosta har flere fine strender – her kan vi gjøre en innsats for å klargjøre dem til sommeren! Musikklaget «Klang» har flere år kombinert spilling med rydding av stranda ved Sottjønna. Kanskje flere kan legge en aktivitet til sjøkanten av bygda vår og ta en ryddeaksjon?

Mange strandkanter finnes langs Frostastien
Mange strandkanter finnes langs Frostastien

Hvordan rydde?

  1. Hent gratis sekker hos Frosta gjenbrukstorg.
  2. Ta kontakt med IR på telefon 93 62 23 89 og avtal hvor og når du skal rydde, samt hvor du setter sekkene etterpå. Da blir du også påmeldt i konkurransene.
  3. Registrer gjerne aksjonen din på http://holdnorgerent.no/ryddenstrand/
  4. Rydd stranda!
  5. Sett sekkene på avtalt sted. Meld fra hvor mange sekker du har på sms/mms 93 62 23 89. Er det avfall utenfor sekkene må dette meldes inn spesielt.

Konkurranser

Bli Årets strandrydder i Midt-Norge
Alle som har meldt inn sin ryddeaksjon er med i trekningen om pengepremie på hele 10.000,-

Bli årets strandrydder i ditt nærområde
Uttrekking av lokale strandryddere i Innherred Renovasjons kommuner. Pengepremie 5.000,-

Fotokonkurranse
Ta bilder mens du rydder og legg det ut på instagram med hashtag #holdmidtnorgerent. Du kan også sende bildene på e-post til post@ir.nt.no. Alle bilder blir med i konkurransen om en premie på 5000,-

For mer informasjon kan du lese her eller besøke hjemmesidene til Innherred Renovasjon: www.ir.nt.no

IR_weblogo300

Hvor går veien videre for Frosta?

Folkeavstemninga hvor frostingene skal gi sitt råd til våre folkevalgte kommunale politikere nærmer seg. 23. mai kan frostingene ta stilling til om de ønsker at Frosta går videre som egen kommune eller om intensjonsavtalen for sammenslåing av Frosta og Stjørdal kommune skal ligge til grunn for ny struktur med mål om å opprette nye Værnes kommune.

Pr i dag foreligger det et politisk flertall i Frosta kommunestyre om å gå for intensjonsavtalen om sammenslåing av Frosta og Stjørdal. Men alle partiene på Frosta har sagt at den rådgivende folkeavstemninga vil veie tungt ved den endelige beslutningen som tas i kommunestyremøtet 21. juni.

Frostaporten ønsker å lodde stemningen blant våre lesere i forkant. Bli med på vårt uhøytidelige og anonyme valg om kommunesammenslåinga.

Godt valg!

Hvem blir sittende i førersetet etter høstens kommunevalg på Frosta?
Går Frosta videre som egen kommune eller ønsker frostingene å gå sammen med Stjørdal?

Staker ut kurs for reiselivsnæringa på Frosta

Med utgangspunkt i Frostatingsprosjektet var reiselivsaktører og enkeltpersoner som arbeider inn mot dette segmentet på Frosta, bedt inn til oppstartsmøte for et utviklingsprosjekt i regi av Frosta kommune der man ønsker å utvikle Frosta som reisemål med Frostatinget som fellesnevner og spydspiss.

Hvordan forsterke og utvikle Frosta som attraktiv reiselivsdestinasjon?
Hvordan forsterke og utvikle Frosta som attraktiv reiselivsdestinasjon?

Proneo ved Vigdis Haldorsen og Petter Thorsen er engasjert som eksterne prosessledere i dette arbeidet. De innledet med å se litt på hva som gjør at enkelte områder i både inn og utland lykkes med å bli en stor reisedestinasjon? Hvilke elementer må være på plass? Verden har blitt liten – folk har muligheter til å velge og vrake i stort monn i vurderingen av hvor man vil tilbringe fritiden sin, og hva skal til for at flere velger nettopp å dra til Frosta?

Rasteplass ved Tautramoloen
Hvordan kan infrastruktur, servicetilbud, serverings- og overnattingsmuligheter samt organisering av Frosta som reiselivs-destinasjon forbedres?

Proneo har vært med på tilsvarende utviklingsprosjekter i andre kommuner og vil kunne bidra med konstruktive innspill, men det er i hovedsak næringa på Frosta som selv må komme fram til konkrete utviklingstiltak.

Et nøkkelord for både suksessen man ser at Røros og Inderøy opplever i sin satsning er samarbeid. Det kan være viktig å ha et fyrtårn i form av attraksjoner eller aktiviteter som trekkplaster, men det er like viktig at infrastruktur og transportmuligheter, god mat og drikke, overnattingsmuligheter og gode lokale verter sørger for at totalopplevelsen blir god.

Frosta - Trondheims kjøkkenhage (Foto: Viken Midtre)
Frosta – Trondheims kjøkkenhage! Kan opplevelser og aktiviteter knyttet til matproduksjon på bygda vår være av større interesse for kommersiell reiseliv og turisme? (Foto: Viken Midtre)

Folk trekkes gjerne mot varer, tjenester og reisemål med god kultur og god stemning. Frostatinget vil kunne være et bakteppe for å belyse den historiske kulturarven Frosta har, men Frosta kommune og reiselivsnæringa må være istand til å fylle merkenavnet Frosta og Frostatinget med innhold som ivaretar dette og som i tillegg er kommersielt bærekraftig.

Frosta har mange unike kvaliteter, både i form av sin plassering, historie og aktive aktører på mange plan. Bygda har et stort potensiale til å utvikle dette videre. Engasjementet i diskusjonene blant de som deltok på møtet viser at det finnes stor vilje og kraft til nettopp å gå denne veien sammen.

Proneo vil bidra til å trekke trådene videre, og man satser på å gjennomføre flere møter for å kartlegge utviklingspotensialet for Frosta som reiselivsdestinasjon i samarbeid med næringa selv. Ved å se på sterke og svake sider i verdikjeden omkring reiselivet søker man å prioritere og iverksette tiltak som bringer Frosta framover som attraktivt reisemål.

Frøken Valberg - Foto: Stig Morten Skjæran
Frøken Valberg – et godt eksempel på samarbeid mellom reiselivsaktører på Frosta! Foto: Stig Morten Skjæran

Innspill fra andre aktører som ikke deltok denne gangen vil være hjertlig velkommen. Prosjektleder for Frostatingsprosjektet er Torgunn Østbø.

FK_logo

Klart for tingsamling!

Fredag 1. og lørdag 2. april ønsker Frostatingsprosjektet velkommen til fagseminar om Frostatinget i Magnushallen.

Seminaret inneholder et spennende og variert program under gjennomgangstemaet – Folk og samfunn i bevegelse – Fokus på demokrati. Et høyst aktuelt tema både i den aktive tidsperioden for Frostatinget i middelalderen og i dagens samfunn.

Frostatinget
Frosta var i mange hundre år samlingsplass for utsendingene til Frostatinget. Rundt Bottolfsmesse i juni kom 485 utsendinger sammen med sine gode hjelpere til tingsamling på Frostatinget for å avgjøre og dømme i større og mindre saker.

Frosta lå sentralt i Trondheimsfjorden, og tinget ble satt for å holde i hevd den tids lov og rett.  I tillegg til det viktige arbeidet som loven påla tingmennene, må en gå ut fra at det også var et yrende folkeliv med handel, utveksling av nyheter og sosialt fellesskap på Frostatinget.

Tinghaugen på Frosta

 

Målsetting
Frostatingsseminaret er en del av Frostatingsprosjektet og arrangeres for femte gang i 2016.  Prosjektet har som målsetting å samle og utvikle ny kunnskap om noe av det eldste lovgrunnlaget vårt – Frostatinget og Frostatingsloven.

Program
Frostas første kvinnelige ordfører, Trine Haug, åpner årets Frostatingsseminar. Med demokrati som hovedtema for seminaret danner den pågående diskusjonen om kommunesammenslåing et svært aktuelt bakteppe.

Professor Jørn Øyrehagen Sunde innleder om begrepet demokrati med utgangspunkt i overgangen fra et samfunn styrt av ætta til et statssamfunn i Frostatinget.

Frosta skole har i løpet av vinteren arbeidet med et tverrfaglig prosjekt kalt En dag på Frostatinget i 1016. Elever fra 8. og 9. trinn vil presentere arbeidet i tillegg til at det vises en utstilling fra prosjektet.

Modellering av leirliv ved Frostating en dag i 1016
Modellering av leirliv ved Frostating en dag i 1016

Flere innlegg vil berøre integrering og hvordan det oppleves å komme ny til Norge med fokus på demokrati og menneskeverd, deriblant leder av integreringstjenesten i Frosta kommune, Kristine Rossbach Larsen, Cornelia Doberenz og tidligere justisminister Odd Einar Dørum.

Her finner du et fullstendig program for Frostatingsseminaret 2016

Frostatingsseglet - Kong Magnus Lagabøte overrekker den nye Frostatingsloven til lagmannen på Frostatinget i 1274
Frostatingsseglet – Kong Magnus Lagabøte overrekker den nye Frostatingsloven til lagmannen på Frostatinget i 1274

 

Konsert
I forbindelse med Frostatingsseminaret arrangerer Frosta Storband konsert i Magnushallen fredag 1. april kl 19.00 – med tema Frank Sinatra – les mer i eget innlegg om denne konserten .

Frosta Storband
Frosta Storband

Påmelding
Det er fremdeles plass til flere deltakere, og vi oppfordrer til å melde dere på så snart som mulig for matbestillinga sin del – eller bare komme og registrere dere hver dag fra kl 09:30.

Inviter med deg en venn eller tre og møt opp for å bli enda bedre kjent med bygda vår og den rike historien!

For nærmere opplysninger om program og påmelding, kontakt Frosta kommune ved

Se forøvrig egen annonse for Frostatingsseminaret 2016

FK_logo