Hemmelig kart over Frosta fra 1868 avgradert

Kartverket har nylig frigitt over 600 historiske hemmeligstemplede kart fra Norge, hvorav det eldste er et kart over Frosta fra 1868!

Aftenposten.no skriver at man sikkert kan undre seg over hvorfor noen av disse kartene i sin tid ble hemmeligstemplet. Men hvis vi går 200 år tilbake, ble nesten ethvert detaljert kart betraktet som en statshemmelighet – av militære årsaker. – Kart var noe ikke alle fikk tilgang til, så hemmeligstempling ble en forlengelse av det. Det var nasjonale interesser som skulle ivaretas, forteller fagarkivar Sidsel Kvarteig i Kartverket.

Kartet over Frosta ble tegnet og oppmålt av rittmester Fougner i 1867/68 og er et detaljert kart med mange stedsnavn. I et historisk perspektiv er det unikt og spennende.

Se hele det historiske kartet over Frosta ved å klikke på kartet under eller gå til Kartverket.

unknown title

Legg inn en kommentar