Skaff deg info for å ta et standpunkt!

Frostingene står nå overfor et av sine aller viktigste valg i forbindelse med den pågående kommunereformen. Ikke siden 1837 har grensene for kommunen endret seg. Ønsker frostingene å gå videre fortsatt som egen kommune eller bør vi slå oss sammen med en nabokommune?

Frosta kommune med ordfører Trine Haug i spissen vil gjennom folkemøtene gi innbyggerne anledning til å få god innsikt i hva kommunereformen vil innebære for Frosta.
Hvilken vei velger Frosta kommune å gå inn i framtida? Skaff deg et godt beslutningsgrunnlag fram til folkeavstemninga 23. mai!

I de kommende ukene arrangerer Frosta kommune folkemøter for å gi informasjon til bebyggerne om kommunereformen. Her vil det bli god mulighet til å stille spørsmål.

Folkemøter om kommunereformen

  • Folkheim onsdag 27.04.16 kl. 19.00
  • Tautratun torsdag 28.04.2016 kl. 19.00
  • Magnushallen onsdag 04.05.2016 kl. 19.00
  • Politisk debatt onsdag 11.05.2016 kl. 19.00

Kaffeservering!

Uansett hva utfallet av folkeavstemninga 23. mai blir, vil valget kommunen gjør få stor betydning for bygda vår framover. Vi håper frostingene engasjerer seg og setter seg godt inn i alternativene slik at lokaldemokratiet finner fram til det aller beste valget!

FK_logo

Legg inn en kommentar