Stikkordarkiv: Frosta kommune

Staker ut kurs for reiselivsnæringa på Frosta

Med utgangspunkt i Frostatingsprosjektet var reiselivsaktører og enkeltpersoner som arbeider inn mot dette segmentet på Frosta, bedt inn til oppstartsmøte for et utviklingsprosjekt i regi av Frosta kommune der man ønsker å utvikle Frosta som reisemål med Frostatinget som fellesnevner og spydspiss.

Hvordan forsterke og utvikle Frosta som attraktiv reiselivsdestinasjon?
Hvordan forsterke og utvikle Frosta som attraktiv reiselivsdestinasjon?

Proneo ved Vigdis Haldorsen og Petter Thorsen er engasjert som eksterne prosessledere i dette arbeidet. De innledet med å se litt på hva som gjør at enkelte områder i både inn og utland lykkes med å bli en stor reisedestinasjon? Hvilke elementer må være på plass? Verden har blitt liten – folk har muligheter til å velge og vrake i stort monn i vurderingen av hvor man vil tilbringe fritiden sin, og hva skal til for at flere velger nettopp å dra til Frosta?

Rasteplass ved Tautramoloen
Hvordan kan infrastruktur, servicetilbud, serverings- og overnattingsmuligheter samt organisering av Frosta som reiselivs-destinasjon forbedres?

Proneo har vært med på tilsvarende utviklingsprosjekter i andre kommuner og vil kunne bidra med konstruktive innspill, men det er i hovedsak næringa på Frosta som selv må komme fram til konkrete utviklingstiltak.

Et nøkkelord for både suksessen man ser at Røros og Inderøy opplever i sin satsning er samarbeid. Det kan være viktig å ha et fyrtårn i form av attraksjoner eller aktiviteter som trekkplaster, men det er like viktig at infrastruktur og transportmuligheter, god mat og drikke, overnattingsmuligheter og gode lokale verter sørger for at totalopplevelsen blir god.

Frosta - Trondheims kjøkkenhage (Foto: Viken Midtre)
Frosta – Trondheims kjøkkenhage! Kan opplevelser og aktiviteter knyttet til matproduksjon på bygda vår være av større interesse for kommersiell reiseliv og turisme? (Foto: Viken Midtre)

Folk trekkes gjerne mot varer, tjenester og reisemål med god kultur og god stemning. Frostatinget vil kunne være et bakteppe for å belyse den historiske kulturarven Frosta har, men Frosta kommune og reiselivsnæringa må være istand til å fylle merkenavnet Frosta og Frostatinget med innhold som ivaretar dette og som i tillegg er kommersielt bærekraftig.

Frosta har mange unike kvaliteter, både i form av sin plassering, historie og aktive aktører på mange plan. Bygda har et stort potensiale til å utvikle dette videre. Engasjementet i diskusjonene blant de som deltok på møtet viser at det finnes stor vilje og kraft til nettopp å gå denne veien sammen.

Proneo vil bidra til å trekke trådene videre, og man satser på å gjennomføre flere møter for å kartlegge utviklingspotensialet for Frosta som reiselivsdestinasjon i samarbeid med næringa selv. Ved å se på sterke og svake sider i verdikjeden omkring reiselivet søker man å prioritere og iverksette tiltak som bringer Frosta framover som attraktivt reisemål.

Frøken Valberg - Foto: Stig Morten Skjæran
Frøken Valberg – et godt eksempel på samarbeid mellom reiselivsaktører på Frosta! Foto: Stig Morten Skjæran

Innspill fra andre aktører som ikke deltok denne gangen vil være hjertlig velkommen. Prosjektleder for Frostatingsprosjektet er Torgunn Østbø.

FK_logo

Klart for tingsamling!

Fredag 1. og lørdag 2. april ønsker Frostatingsprosjektet velkommen til fagseminar om Frostatinget i Magnushallen.

Seminaret inneholder et spennende og variert program under gjennomgangstemaet – Folk og samfunn i bevegelse – Fokus på demokrati. Et høyst aktuelt tema både i den aktive tidsperioden for Frostatinget i middelalderen og i dagens samfunn.

Frostatinget
Frosta var i mange hundre år samlingsplass for utsendingene til Frostatinget. Rundt Bottolfsmesse i juni kom 485 utsendinger sammen med sine gode hjelpere til tingsamling på Frostatinget for å avgjøre og dømme i større og mindre saker.

Frosta lå sentralt i Trondheimsfjorden, og tinget ble satt for å holde i hevd den tids lov og rett.  I tillegg til det viktige arbeidet som loven påla tingmennene, må en gå ut fra at det også var et yrende folkeliv med handel, utveksling av nyheter og sosialt fellesskap på Frostatinget.

Tinghaugen på Frosta

 

Målsetting
Frostatingsseminaret er en del av Frostatingsprosjektet og arrangeres for femte gang i 2016.  Prosjektet har som målsetting å samle og utvikle ny kunnskap om noe av det eldste lovgrunnlaget vårt – Frostatinget og Frostatingsloven.

Program
Frostas første kvinnelige ordfører, Trine Haug, åpner årets Frostatingsseminar. Med demokrati som hovedtema for seminaret danner den pågående diskusjonen om kommunesammenslåing et svært aktuelt bakteppe.

Professor Jørn Øyrehagen Sunde innleder om begrepet demokrati med utgangspunkt i overgangen fra et samfunn styrt av ætta til et statssamfunn i Frostatinget.

Frosta skole har i løpet av vinteren arbeidet med et tverrfaglig prosjekt kalt En dag på Frostatinget i 1016. Elever fra 8. og 9. trinn vil presentere arbeidet i tillegg til at det vises en utstilling fra prosjektet.

Modellering av leirliv ved Frostating en dag i 1016
Modellering av leirliv ved Frostating en dag i 1016

Flere innlegg vil berøre integrering og hvordan det oppleves å komme ny til Norge med fokus på demokrati og menneskeverd, deriblant leder av integreringstjenesten i Frosta kommune, Kristine Rossbach Larsen, Cornelia Doberenz og tidligere justisminister Odd Einar Dørum.

Her finner du et fullstendig program for Frostatingsseminaret 2016

Frostatingsseglet - Kong Magnus Lagabøte overrekker den nye Frostatingsloven til lagmannen på Frostatinget i 1274
Frostatingsseglet – Kong Magnus Lagabøte overrekker den nye Frostatingsloven til lagmannen på Frostatinget i 1274

 

Konsert
I forbindelse med Frostatingsseminaret arrangerer Frosta Storband konsert i Magnushallen fredag 1. april kl 19.00 – med tema Frank Sinatra – les mer i eget innlegg om denne konserten .

Frosta Storband
Frosta Storband

Påmelding
Det er fremdeles plass til flere deltakere, og vi oppfordrer til å melde dere på så snart som mulig for matbestillinga sin del – eller bare komme og registrere dere hver dag fra kl 09:30.

Inviter med deg en venn eller tre og møt opp for å bli enda bedre kjent med bygda vår og den rike historien!

For nærmere opplysninger om program og påmelding, kontakt Frosta kommune ved

Se forøvrig egen annonse for Frostatingsseminaret 2016

FK_logo

Neset og Frostaporten lanserer Frostadan.no

Neset FK har inngått samarbeidsavtale med Frostaporten om bistand til profilering av bygdadagen på nett!

Frostaporten holder deg oppdatert om Frostadan på nett!
Frostaporten holder deg oppdatert om Frostadan på nett! Her besøker Jan Lutdal Frostaportens stand under bygdadagen i 2015.

I evalueringen etter forrige års bygdadag ble det påpekt fra flere aktører at bygdadagen burde være mer synlig på nettet, og at informasjon for utstillere og besøkende med fordel kunne vært mer tilgjengelig. I samarbeid med Neset har Frostaporten derfor startet utvikling av både en nettsideløsning og en Facebookside for Frostadan:

Nettsiden vil gi brukerne all nødvendig informasjon om arrangementet mens Facebooksiden vil brukes som et verktøy for å gi løpende innspill om programmet for dagen, utstillere og ikke minst Hallfesten på kvelden. Dersom du ønsker bodplass på Frostadan kan du bestille det her.

Frostadan.no vil gjøre det lettere både for utstillere og besøkende å orientere seg om bygdadagen. Holmen Park & Anlegg hadde lagt mye arbeid i å lage en fin stand som viste litt av hva de har å tilby sine kunder under Frostadan 2015.
Frostadan.no vil gjøre det lettere både for utstillere og besøkende å orientere seg om bygdadagen. Holmen Park & Anlegg hadde lagt mye arbeid i å lage en fin stand som viste litt av hva de har å tilby sine kunder under Frostadan 2015. Frostadan.no vil også kunne profilere utstillerne på nett.

Frostadan er en viktig dugnad for Neset FK i samarbeid med Frosta kommune. Det kan gi klingende mynt i kassa både for arrangør og for utstillere, og man håper og tror at bygdadagen også er et viktig sosialt møtested for både frostinger, deltids-frostinger og tilreisende som vi bør holde i hevd og utvikle videre.

Deler av arrangementstaben for Frostadan 2016, f.v: Kjell Arne Aatlo, Jonas Viken, Roar Vold og Britt-Ranveig Nielsen Hernes
Deler av arrangementstaben for Frostadan 2016, f.v: Kjell Arne Aatlo, Jonas Viken, Roar Vold og Britt-Ranveig Nielsen Hernes.

Nettsideløsningen er integrert i Frostaporten, dvs. at Frostadan.no peker til en egen hovedmeny på Frostaporten.no. Framfor å lage en helt egen nettside har man valgt å bygge den inn i en godt etablert nettportal som har akkurat samme grunnkonsept. Frostaporten tar sikte på å være et digitalt utstillingsvindu for Frosta, og Frostadan er på mange måter den meste konkrete utstillingen av hva bygda har å by på. Sammen vil de kunne både utfylle og hjelpe hverandre til felles beste.

Så ta en titt og se hva som er lagt ut rundt Frostadan så langt. Bruk enten domenet Frostadan.no eller klikk deg inn på hovedmenyen «Frostadan» på Frostaporten.no.  Sjekk også gjerne ut og lik Facebooksiden for å sikre deg varsel om det som legges ut om bygdadagen etter hvert som brikkene faller på plass!

frostaporten_ledigannonse

Frostatingsseminaret 2016

Frosta kommune ønsker velkommen til Frostatingsseminaret 2016!

Seminaret arrangeres for femte gang og er et fagseminar i regi av Frostatingsprosjektet for å sette fokus på Frostatinget og Frostatingslovens betydning i utviklingen av det demokratiske Norge, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Tid: 1. og 2. april. Registrering fra kl 09:30 hver dag
Sted: Magnushallen

Program for Frostatingsseminaret 2016

Gjennomgående tema for årets seminar er:
FOLK OG SAMFUNN I BEVEGELSE – Fokus på demokrati

Som et ledd i seminaret holder Frosta Storband åpen temakonsert med musikk av Frank Sinatra i Magnushallen fredag 1. april kl 19:00. Etter konserten spiller Heimdal Storband opp til dans.

Samfunnet rundt oss er i stadig endring, og vi ønsker å knytte de ulike tidsperiodene sammen.

Dag 1 er mest knytta til det historiske og store samfunnsendringer i denne tida, og i løpet av dagen blir det også presentert et spennende elevarbeid fra 8. og 9. trinn ved Frosta skole. En utstilling som viser en dag på Frostatinget i 1016.

Dag 2 har migrasjon og integrering som dagsaktuelt hovedfokus.

Frostatingsseminaret avsluttes med å trekke dag 1 og 2 sammen med en rød tråd og sammenhengende utviklingslinje fra Frostatinget i middelalderen til opprettelsen av et nasjonalt tingnettverk i 2016.

Påmelding skjer til

VELKOMMEN til Frostatingsseminaret 2016!

FK_logo

Frokostmøte – Næringsareal på Frosta

Stjørdal Næringsforum (SNF) og Frosta kommune inviterer alle næringsaktører, lokalpolitikere og andre interesserte på Frosta til åpent frokostmøte:

Sted: Frøken Fjong
Tid: mandag 1. februar kl 08:30 – 10:30

Møtet starter med frokost!

Tema: Næringsareal på Frosta

 1. «Nytt fra SNF» v/dl Torstein Mørseth
 2. Presentasjon av to medlemsbedrifter:
  Frostaporten og Frostingen
 3. Hovedtema: «Frosta trenger mer næringsareal»
  Liv Edel Berg orienterer om arealplan til diskusjon og innspill
 4. Videre plan for SNF Frosta
Liv-Edel Berg - Enhetsleder Teknisk område og landbruk, Frosta kommune
Liv-Edel Berg – Enhetsleder Teknisk område og landbruk, Frosta kommune

 

 

 

 

 

 

 

 

I forkant av møtet kan det være kjekt å ha sett på
Planprogram for revisjon av kommuneplanens arealdel

SNF har nå 18 medlemmer på Frosta.
Medlemmer i SNF betaler kr 100,- ikke-medlemmer kr 300,- for deltakelse på frokostmøtet. Fakturering etterskuddsvis hvert halvår. Det blir anledning til å tegne medlemskap på møtet.

Møteleder Torstein Mørseth, SNF
Ingen påmelding

Velkommmen!

snf_logo

 

 

 

www.stjordalinfo.com

FK_logo

 

www.frosta.kommune.no

Frokostmøte – Næringsutvikling på Frosta

Stjørdal Næringsforum (SNF) samarbeider med Frosta kommune om næringsutvikling og organisering av en næringsforening på Frosta. I den sammenheng inviterer vi alle næringsaktører og andre interesserte til et åpent frokostmøte.

Sted: Frøken Fjong
Tid: torsdag 3. desember kl 08:30 – 10:30

Møtet starter med frokost

Tema: Næringssutvikling på Frosta

 1. «SNF Frosta, hvor står vi, hvor går vi» Torstein Mørseth
 2. «Ordførerens 5 minutter» – vi gir ordet til den nyvalgte ordføreren på Frosta, Trine Haug
 3. «Perlepoteten — hvor går veien videre» Kari Helga Viken,
  Viken Midtre, www.vikenmidtre.no
 4. «Hvorfor vil lavere strømforbruk nå gi høyere strømregninger»
  Ulf Roar Aakenes, dl i Enoco, www.enoco.no

perlepoteter

Det blir god anledning til å stille spørsmål og kommentere.

Møteleder Torstein Mørseth, SNF
Ingen påmelding

Velkommmen!

snf_logo

 

 

 

www.stjordalinfo.com

FK_logo

 

www.frosta.kommune.no