Klart for tingsamling!

Fredag 1. og lørdag 2. april ønsker Frostatingsprosjektet velkommen til fagseminar om Frostatinget i Magnushallen.

Seminaret inneholder et spennende og variert program under gjennomgangstemaet – Folk og samfunn i bevegelse – Fokus på demokrati. Et høyst aktuelt tema både i den aktive tidsperioden for Frostatinget i middelalderen og i dagens samfunn.

Frostatinget
Frosta var i mange hundre år samlingsplass for utsendingene til Frostatinget. Rundt Bottolfsmesse i juni kom 485 utsendinger sammen med sine gode hjelpere til tingsamling på Frostatinget for å avgjøre og dømme i større og mindre saker.

Frosta lå sentralt i Trondheimsfjorden, og tinget ble satt for å holde i hevd den tids lov og rett.  I tillegg til det viktige arbeidet som loven påla tingmennene, må en gå ut fra at det også var et yrende folkeliv med handel, utveksling av nyheter og sosialt fellesskap på Frostatinget.

Tinghaugen på Frosta

 

Målsetting
Frostatingsseminaret er en del av Frostatingsprosjektet og arrangeres for femte gang i 2016.  Prosjektet har som målsetting å samle og utvikle ny kunnskap om noe av det eldste lovgrunnlaget vårt – Frostatinget og Frostatingsloven.

Program
Frostas første kvinnelige ordfører, Trine Haug, åpner årets Frostatingsseminar. Med demokrati som hovedtema for seminaret danner den pågående diskusjonen om kommunesammenslåing et svært aktuelt bakteppe.

Professor Jørn Øyrehagen Sunde innleder om begrepet demokrati med utgangspunkt i overgangen fra et samfunn styrt av ætta til et statssamfunn i Frostatinget.

Frosta skole har i løpet av vinteren arbeidet med et tverrfaglig prosjekt kalt En dag på Frostatinget i 1016. Elever fra 8. og 9. trinn vil presentere arbeidet i tillegg til at det vises en utstilling fra prosjektet.

Modellering av leirliv ved Frostating en dag i 1016
Modellering av leirliv ved Frostating en dag i 1016

Flere innlegg vil berøre integrering og hvordan det oppleves å komme ny til Norge med fokus på demokrati og menneskeverd, deriblant leder av integreringstjenesten i Frosta kommune, Kristine Rossbach Larsen, Cornelia Doberenz og tidligere justisminister Odd Einar Dørum.

Her finner du et fullstendig program for Frostatingsseminaret 2016

Frostatingsseglet - Kong Magnus Lagabøte overrekker den nye Frostatingsloven til lagmannen på Frostatinget i 1274
Frostatingsseglet – Kong Magnus Lagabøte overrekker den nye Frostatingsloven til lagmannen på Frostatinget i 1274

 

Konsert
I forbindelse med Frostatingsseminaret arrangerer Frosta Storband konsert i Magnushallen fredag 1. april kl 19.00 – med tema Frank Sinatra – les mer i eget innlegg om denne konserten .

Frosta Storband
Frosta Storband

Påmelding
Det er fremdeles plass til flere deltakere, og vi oppfordrer til å melde dere på så snart som mulig for matbestillinga sin del – eller bare komme og registrere dere hver dag fra kl 09:30.

Inviter med deg en venn eller tre og møt opp for å bli enda bedre kjent med bygda vår og den rike historien!

For nærmere opplysninger om program og påmelding, kontakt Frosta kommune ved

Se forøvrig egen annonse for Frostatingsseminaret 2016

FK_logo

Legg inn en kommentar