Frostatingsseminaret 2016

Frosta kommune ønsker velkommen til Frostatingsseminaret 2016!

Seminaret arrangeres for femte gang og er et fagseminar i regi av Frostatingsprosjektet for å sette fokus på Frostatinget og Frostatingslovens betydning i utviklingen av det demokratiske Norge, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Tid: 1. og 2. april. Registrering fra kl 09:30 hver dag
Sted: Magnushallen

Program for Frostatingsseminaret 2016

Gjennomgående tema for årets seminar er:
FOLK OG SAMFUNN I BEVEGELSE – Fokus på demokrati

Som et ledd i seminaret holder Frosta Storband åpen temakonsert med musikk av Frank Sinatra i Magnushallen fredag 1. april kl 19:00. Etter konserten spiller Heimdal Storband opp til dans.

Samfunnet rundt oss er i stadig endring, og vi ønsker å knytte de ulike tidsperiodene sammen.

Dag 1 er mest knytta til det historiske og store samfunnsendringer i denne tida, og i løpet av dagen blir det også presentert et spennende elevarbeid fra 8. og 9. trinn ved Frosta skole. En utstilling som viser en dag på Frostatinget i 1016.

Dag 2 har migrasjon og integrering som dagsaktuelt hovedfokus.

Frostatingsseminaret avsluttes med å trekke dag 1 og 2 sammen med en rød tråd og sammenhengende utviklingslinje fra Frostatinget i middelalderen til opprettelsen av et nasjonalt tingnettverk i 2016.

Påmelding skjer til

VELKOMMEN til Frostatingsseminaret 2016!

FK_logo

Legg inn en kommentar