Stikkordarkiv: Frosta Skolemusikk

Emil Holmen – Trøndersk Mester i drill!

Sist helg deltok de tre eldste drillerne i Frosta skolemusikk på Trøndersk Mesterskap i drill som ble arrangert på Stjørdal. Silje Gran og Emilie Rekkebo Wanvik stilte i klasse Solo Drilldans Juvenile, mens Emil Holmen deltok i Solo One Baton Juvenile.

Drill er også en del av Frosta skolemusikk – fra venstre: Silje Gran og og Emilie Rekkebo Wanvik

Frosta skolemusikk har i mange år deltatt ved Trøndersk Mesterskap; en viktig inspirasjons- og motivasjonskilde både for drillerne og instruktørene som siste år har vært Anveig Kvamme og Solveig Kandahl med støtte fra Yvonne Tvete.

Matchende kostymer til tema for drilloppvisningen

Alle de tre drillerne gjorde gode prestasjoner, og Emil gikk sogar til topps som Trøndersk Mester i sin klasse!

Emil Holmen – Trøndersk Mester i drill 2017

Nye aspiranter i Frosta skolemusikk

frosta2Tirsdag 2. februar kom de ferskeste aspirantene i Frosta skolemusikk inn i hovedkorpset. Etter noen år med lav rekruttering er det gledelig å se at antallet aspiranter tar seg opp igjen.

Denne tirsdagskvelden kom det inn fem nye aspiranter, men leder i skolemusikken Marit Haugan sier at de har plass til mange flere hvis det er noen som har lyst til å begynne.

Frosta skolemusikk med nye aspiranter
Frosta skolemusikk med nye aspiranter

Den første tirsdagen i hver måned er det vanlig at korpset koser seg med en godbit i pausen, og fremover vil aspirantene få komme og være med hovedkorpset hver første tirsdag slik at relasjonene mellom musikerne knyttes tidlig, fortsetter Marit. Dirigent for Frosta skolemusikk er Erlend Østbø Juberg

 

Jubileumskonsert i Magnushallen

Sist fredag var det nøyaktig på dagen 5 år siden innvielsen av bygdas nye storstue for kultur – Magnushallen. Jubileumet ble feiret med konsert hvor mange av de samme aktørene som deltok ved åpningen bidro til en hyggelig kveld i musikkens tegn.

Storbandet åpnet friskt med «Bad, bad Leroy Brown» og fortsatte med mye godt «swingbart» storbandmateriale.

Frosta Storband spilte låter med trøkk!
Frosta Storband spilte låter med trøkk!

Kulturskolen hadde innslag med flere elever hvor blant annet unge lovende Leonard Rahn viste høy kvalitet på framføring av sine pianostykker. For Leonard ble dette generalprøve til lørdagens deltakelse i regionalt mesterskap i Trondheim (UMM – Ungdommens MusikkMesterskap). Han akkompagnerte også sin yngre bror Julian som spilte fiolin samt til sang ved Anna Heggvold Hyndøy og Johanne Stene Hojem.

Brødrene Leonard og Julian Rahn på hhv piano og fiolin.
Brødrene Leonard og Julian Rahn på hhv piano og fiolin.

 

Flott tostemt sang ved Johanne Stene Hojem og Anna Heggvold Hyndøy
Flott tostemt sang ved Johanne Stene Hojem og Anna Heggvold Hyndøy

Innslagene ble bundet sammen av Bjørn Olav Juberg som senere til uka drar til Oslo for å hilse på Kong Harald og takke for tildelingen av Kongens fortjenstmedalje tidligere i sommer. I tillegg bidro dirigent Erlend Østbø Juberg med mange underfundige kommentarer underveis – det gav konserten en uhøytidelig ramme som publikum satte stor pris på.

Frosta skolemusikk kunne fortelle at laget nå har mange aspiranter på gang – det lover bra framover! Flere av dem fikk vist fram noe av det de har øvd på i år, både i samspill med instruktør og sammen med resten av skolemusikken. Også drilltroppen fikk presentert godt hva de trener på fram mot Trøndersk Mesterskap i drill, og spesielt gav drillingen med lysstaver et visuelt flott uttrykk.

Frosta skolemusikk
Frosta skolemusikk

Etter pause med kaffe og loddsalg kom Frøken II Strøken fram på scenen ikledd fine gevanter og gav en herlig frisk framføring av av en «shopping-sang». Det var nok flere i publikum som kunne ha tenkt seg å høre mer fra denne gjengen.

Frøken II Strøken. Shoppingdamer med shoppingposer og shoppingsang!
Frøken II Strøken. Shoppingdamer med shoppingposer og shoppingsang!

Musikklaget «Klang» avsluttet kvelden med et knippe låter med ulik karakter. Selv om laget ikke teller mange medlemmene høres klangbildet fyldig og godt.

Tre sentrale lokalpolitikere som alle har sin del av æren for at Magnushallen faktisk ble vedtatt bygd hadde meldt seg på talerlista. Både Lars Myraune, Frode Revhaug og dagens ordfører Trine Haug delte sine betraktninger rundt byggingen og bruken av kulturhuset. Magnushallen har utvilsomt gitt nye muligheter til sambruk i skolehverdagen, men man skulle gjerne sett flere aktiviteter og arrangement på kveldstid.

Daniel Wassli Loktu - ivrig trommeslager i Frosta skolemusikk.
Daniel Wassli Loktu – ivrig trommeslager i Frosta skolemusikk.

Imidlertid går vi iallfall nå inn i en tid fram mot jul hvor det vil være mye aktivitet i Magnushallen. Om det var mange ulike meninger om byggingen av huset for fem år siden er det iallfall ingen tvil om at Magnushallen betyr mye for hvilke muligheter bygda har til å huse både små og store kulturelle begivenheter. All honør til arrangøren for en flott musikalsk markering av bursdagen til Magnushallen!

5 års jubileum for Magnushallen

Fredag 20. november er det 5 år siden det flotte kulturhuset vårt Magnushallen åpnet. Det blir markert med en konsert hvor flere lokale lag bidrar som også deltok for 5 år siden.

Konserten begynner klokken 19.00 i Magnushallen.

Magnushallen utenifra

Blant aktørene som deltar denne kvelden er

Frosta Storband

Frøken II Strøken

Frosta Skolemusikk

Frosta Kulturskole

Musikklaget «Klang»

Høstkonsert 15

Som for 5 år siden er det gratis inngang!

arrangør: Musikklaget «Klang»

Kongens fortjenstmedalje tildelt Bjørn Olav Juberg

Bjørn Olav Juberg ble 5. juni tildelt Kongens fortjenstmedalje. Tildelingen ble gjort offentlig kjent i forbindelse med årets Frostatingsseminar – ikke helt tilfeldig sett i lys av bakgrunnen for utmerkelsen.

I en høytidelig sermoni sist fredag kveld på Frosta kommunehus ble fortjenstmedaljen overrakt Bjørn Olav av Fylkesmann Inge Ryan på vegne av H. M. Kongen.

Fylkesmann Inge Ryan overrakte Kongens fortjenestmedalje til Bjørn Olav Juberg
Fylkesmann Inge Ryan overrakte Kongens fortjenstmedalje til Bjørn Olav Juberg

Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av Kong Haakon VII 1. februar 1908. Den deles ut som belønning for stor samfunnsnyttig innsats ovre lengre tid innen områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid. Det legges særlig stor vekt på  frivillig arbeid og engasjement. Bjørn Olav Juberg tildeles medaljen for mangeårig innsats innen kor, korps og lokalhistorie.

Utdelingsarrangementet ble innledet med musikk av Frosta skolemusikk og Musikklaget «Klang» – to av de lagene på Frosta som antagelig står prisvinneren nærmest gjennom et langt musikalsk engasjement både som aktiv kor- og korpsmusiker, instruktør, dirigent og innehaver av administrative verv i frivillig musikkliv både kommunalt og regionalt.

Åpningsmusikk ved Frosta skolemusikk og Musikklaget "Klang" - to sentrale institusjoner i Bjørn Olav Jubergs mangeårige virke
Åpningsmusikk ved Frosta skolemusikk og Musikklaget «Klang» – to sentrale institusjoner i Bjørn Olav Jubergs mangeårige virke

Prisvinnerens innsats innen Frostas lokalhistorie er mangfoldig, men hovedtyngden er lagt ned som leder av bygdeboknemda i over 30 år. Utgivelsen av Frostabøkene i 13 bind og utviklingen av Frostasølvet vitner om et enormt arbeidsomfang innenfor Frosta Historielag i tillegg til å ha bygd opp en stor samling av årbøker, historiske kalendre, småskrifter, hefter og bilder som dokumenterer Frostas historie i nær fortid. Arbeidsinnsatsen og kunnskapen rundt Frostatinget er stor, og han framstår som en av våre mest markante Frosta-ambassadører!

Ordfører Johan Petter Skogseth overrakte Frostatingsbrosjen til prisvinneren som gave fra Frosta kommune
Ordfører Johan Petter Skogseth overrakte Frostatingsbrosjen til prisvinneren som gave fra Frosta kommune

Som lærer i grunnskolen gjennom 43 år har Bjørn Olav hatt mulighet til å formidle av sin musikk, historie- og samfunnskunnskap til den oppvoksende slekt, og hans pedagogiske evner er i den sammenheng godt kjent og beundret. Ett av høydepunktene fra yrkeslivet som ble trekt fram var da han sammen med eleven fra 9.trinn vant den landsomfattende skolekonkurransen «Klassens grunnlov» i forbindelse med Grunnlovsjubileet 2014.

Foruten utgivelse av en mengde publikasjoner innen forskjellige lag og foreninger på Frosta, materiell til turistinformasjon om Frosta, musikalske arrangement for kor og korps, har Bjørn Olav også vært medlem i arbeidsgruppa for Humanistisk konfirmasjon i 13 år og innehatt mange tillitsverv – en liste som nesten vil være umulig å få komplett etter mange års aktivt og frivillig engasjement til det beste for lokalsamfunnet.

En stolt og glad prisvinner flankert av Fylkesmann Inge Ryan og ordfører Johan Petter Skogseth
En stolt og glad prisvinner sammen med Fylkesmann Inge Ryan og ordfører Johan Petter Skogseth

Utmerkelsen høstet mange godord hos de inviterte gjestene, og blant de mange gratulantene ble egenskaper som ekte, tålmodig, kunnskapsrik, jordnær, ildsjel, arbeidsvillig, engasjert og raus trekt fram i beskrivelsen av Bjørn Olav – en samfunnsbygger av rang!

Bjørn Olav flankerte av forslagsstillerne til utmerkelsen
Bjørn Olav flankerte av forslagsstillerne til utmerkelsen; Jørn Øyrehagen Sunde og Frode Revhaug

Utmerkelsen består av en diplom underskrevet av kongen samt selve fortjenstmedaljen som har portrettet av kongen med navn og valgspråk på framsiden. På baksiden finnes en krans med omskriften «Kongens fortjenstmedalje». Innenfor kransen er mottakerens navn inngravert.

Vi gratulerer Bjørn Olav hjertligst med tildelingen og takker samtidig for stor innsats for Frosta-samfunnet gjennom mange år! Dette var vel fortjent!