Ildsjelprisen 2018 tildelt Frosta Skolemusikk

Under Frostadan ble 60-årsjubilanten Frosta Skolemusikk tildelt årets ildsjelpris! Ordfører Trine Haug sto for overrekkelsen på vegne av Frosta kommune. Dirigent Erlend Østbø Juberg, leder Tone Fiskvik og et knippe av musikantene mottok prisen på vegne av korpset.

Hvert år oppretter Frosta kommune en egen komite som vedtar om prisen skal deles ut og hvem prisen eventuelt skal tildeles, gjerne basert på forslag fra bygdas innbyggere.

I sin begrunnelse for valget av årets prismottaker legger Komitè Folk vekt på stor frivillig innsats gjennom mange år fra instruktører, dirigenter, foreldre/foresatte og andre interesserte som har stått på for å lære ungdom på Frosta å spille et instrument eller drive med drilling individuelt og i samspill med hele korpset. Korpset har vært en svært viktig sosial arena hvor ungdommer fra ulike alderstrinn lærer å fungere sammen.

Drill er også en del av Frosta skolemusikk – fra venstre: Silje Gran og og Emilie Rekkebo Wanvik under Trøndersk Mesterskap i drill 2017

I de siste åra ser man at skolemusikken sliter med rekruttering. Ildsjelprisen er derfor også ment som en oppmuntring i jubileumsåret til å fortsette arbeidet med å løfte skolemusikken slik at hele bygda kan glede seg over korpsmusikk i framtida.

Frostaporten gratulerer hjertligst!

Fakta om årets prismottaker

 • Stiftet 7.juli 1958 som Folkvang skolemusikk. Fyller dermed 60 år i 2018!
 • Dirigent i 1958 – Erling Mostad.
 • Korpsets første formann – Johan Stavseng.
 • Korpset endret navn til Frosta skolemusikk i 1966 ved sentralisering og opprettelsen av Frosta skole. Frosta skolemusikk ble da en sammenslåing av Folkvang skolemusikk, Breidablikk skolekorps (1956) og Nordbygda skolekorps (1956)
 • Dirigent i 2018 – Erlend Østbø Juberg.
 • Drillansvarlig og leder i 2018 – Tone Fiskvik.
 • Medlemstallet har variert mye gjennom 60 år! I dag består korpset av 10 aktive musikere og 6 drillere, dirigent, instruktører, styre, foresatte og andre støttespillere.

Historiske årstall

 • 1982 Deltok i første korpskonkurransen som ble arrangert i Nord-Trøndelag, oppnådde 2. ærespris.
 • 1996 Deltok igjen på korpskonkurranse og fikk 1. ærespris med 90 av 100 poeng!
 • 1983 Jubileumsår – 25 år og kassettinnspilling med 13 melodier, nye uniformer og ny fane. Jubileumstur til Witten i Tyskland.
 • Flere år – deltakelse på stevner, utenlandsturer til Nederland, England, Danmark, Sverige.
 • Flere år – deltakelse i Trøndersk Mesterskap i drill – med gode resultater!

Legg inn en kommentar