Stor interesse for bygdefiberprosjektet

Mange frostinger hadde tatt veien til Magnushallen torsdag kveld på NTEs salgsmøte for det første utbyggingsområdet i bygdefiberprosjektet på Frosta. Dette var en oppfølger til det første folkemøtet vel tre uker tilbake som Frosta kommune og NTE gjennomførte for å informere frostingene omkring planene rundt utbygging av fiberbredbånd på bygda. (Les referat fra dette infomøtet her.)

Mange interesserte møtte opp i Magnushallen for orientering om utbygging av fibernettverk på Frosta
Mange interesserte møtte opp i Magnushallen for orientering om utbygging av fibernettverk på Frosta

Ordfører Johan Petter Skogseth ønsket velkommen og kunne fortelle at leggingen av stamfiberen går etter planen slik at kommunehuset sannsynligvis vil være tilkoblet fibernettet i løpet av første kvartal.

Rådgiver Guttorm Haugan fra NTE Marked gjennomgikk deretter bakgrunnen for prosjektet og modellen som bygdefiberprosjektet følger for utbyggingen. Haugan poengterte at fiberbredbåndet er framtidsretta med en nettkapasitet på hele 1 Gbits/s. Nettet er såkalt symmetrisk med samme hastighet både ved ned- og opplasting.

For å realisere prosjektet må ca 70% av alle husstandene på Frosta inngå avtale om tilkobling. Etablerings- og oppkoblingsavgift er fastsatt til kr 7.200,- pr husstand. I tillegg må huseier selv dekke kostnadene med graving på egen eiendom inn til selve huset fra de ulike tilkoblingspunktene. Kostnader med trekkrør, fiber, blåsing og skjøting av fiber betaler NTE.

Det er nedsatt en lokal bygdefiberkomite bestående av Frode Revhaug, Stein Aursand, Per Haug og Marit Moksnes. Den vil være et viktig bindeledd mellom NTE og abonnentene i område 1. Totalt for utbyggingen er det ca 138 000 meter grøft som må graves fram til eiendomsgrensene, hvorav 20% forventes å gjennomføres på dugnad. I tillegg kommer graving på egen eiendom.

Salgssjef Geir Hellan fra NTE Marked forklarte videre hvilke produkter og tjenester NTE vil kunne levere med det nye fibernettet. Les mer om produktpakken Altibox. Familiepakken med TV-basispakken (Internett, IP-telefoni og digital-TV) vil koste kr 968,- pr mnd.

Spørsmål til NTE Marked kan rettes til Guttorm Haugan (guttorm.haugan@nte.no) og Geir Hellan (geir.hellan@nte.no).

Mange benyttet muligheten til å inngå kontrakt etter møtet. Dette vil også kunne gjøres fra egen salgsbod som NTE vil etablere hos Coop Extra fra førstkommende mandag kl 12 – 19. NTE håper å kunne starte gravinga så fort det våres dersom interessen for utbygginga avklares innen rimelig tid. NTE og kommunen håper frostingene tar utfordringen med å få Frosta oppkoblet på den digitale motorveien så fort som mulig!

bygdefiberplakatgenerell

Legg inn en kommentar