Stikkordarkiv: Frosta – bygdefiber

Status Frosta fiberutbygging

Bygdefiberprosjektet ruller videre. Pr 11.01.2016 har man følgende status for Frosta:

Område 1 – Sentrum

  • Her gjenstår ca. 1,5 km graving ytterst på Moksnes, samt noe fra Nåvik og langs vegen til Ekne. Okkenhaug Entreprenør skal prøve å grave/pløye, men tele i bakken gjør dette vanskelig for tiden.
  • 209 av 432 privatkunder er koblet på nettet. Fra uke 3 settes det på ekstra ressurser slik at det skal bli koblet 30 stk. pr. uke. Oppkoblingene vil fortrinnsvis skje i området Vikaleiret og Moksnes den nærmeste tida.

Område 2  – Neset / Tautra

  • Det er gjort avtale med 176 privatkunder i dette området.
  • Det er vanskelig å grave på grunn av tele. Moloen til Tautra vil derfor bli prioritert.

Område 3  – Nordbygda

  • Det er gjort avtale med 185 privatkunder i dette området.

fiber


frostaporten_ledigannonse

 

Innsalg av fiberbredbånd område Frosta 3

NTE Marked har nå startet innsalget av bygdafiberprosjektet på Frosta i område 3 som omfatter den nordlige delen av bygda.

bygdefiberplakatgenerell

 

Representanter fra NTE vil komme rundt til alle husstander i området og fortelle om mulighetene med fiber. De som ønsker vil da også kunne signere kontrakt.

Det vil også bli stående en postkasse hvor man kan levere signerte kontrakter på Coop Extra. Her vil man også finne kontrakter klare for signering. Det er også mulig å ta kontakt direkte med NTEs salgsansvarlig på Frosta, Børge Petersen – tlf. 959 40 287, for å få mer utfyllende informasjon eller avtale et besøk.

Nylig ble kommunehuset koblet opp på fibernettet, og de første husstandene i område 1 er også på plass. Utbyggingen vil fortsette så lenge vær og føreforhold tillater det.

Lokal bygdefiberkomite
NTE ønsker gjerne å komme i kontakt med personer som kan tenke seg å bidra i en Bygdefiberkomite for Frosta område 3. Ønsker du å bidra kan du ta kontakt med Guttorm Haugan på e-post guttorm.haugan@nte.no eller telefon 952 45 138.

Les mer om bygdefiberprosjektet på Frosta her:

ntelogoweb300

 

Klart for oppkobling av fiberbredbånd på Frosta

Status Frosta sentrum (område 1)

Fiberutbyggingsprosjektet nådde en viktig milepæl 27. august da kommunehuset ble koblet opp på fibernettverket. Og neste uke (38) starter oppkoblingen av de første privatkundene, først i området Vågen mot sentrum. 15-20 stk abonnenter vil ukentlig bli koblet opp. Dette arbeidet vil pågå ut februar 2016.

bygdefiberplakatgenerell

Fremdriften på gravinga i sommer ble hemmet av utfordringer med påvisning av eksisterende kabler. Dette gjorde at det ble gravd færre meter enn planlagt, men disse utfordringene er nå løst. For å komme ajour med framdriftsplanen blir det nå kjørt på med lengre arbeidsdager for de som graver. Legging av bredbåndsrør pågår nå på Vikaleiret og på Kjelsåsen/Skogbrynet.

Status Frosta vest (område 2)

Salget er nå snart i mål. Det jobbes nå med formaliteter for at utbygging kan starte i dette området.

Mer detaljert status for fiberutbyggingen finnes på hjemmesidene til Frosta kommune her.

Innsalg av fiberbredbånd område Frosta 2

Mandag 3.aug starter salget på bygdafiberprosjektet Frosta område 2 som omfatter Neset og Tautra.

bygdefiberplakatgenerell

Representanter fra NTE vil da dra rundt til alle husstander i området og fortelle om mulighetene med fiber. De som ønsker vil da også kunne signere kontrakt.

Det vil også bli stående en postkasse der man kan levere signerte kontrakter på Coop Extra, der man også vil finne kontrakter.

Les mer om prosjektet her:

ntelogoweb300

 

Gravinga kan starte!

Endelig har gladmeldingen kommet angående fiberutbygginga på Frosta; graving i område 1 kan starte!

Frosta kommune og NTE Marked ble 15.05.15 enige om en avtale som gir klarsignal for oppstart av bredbåndsutbygginga i område 1 umiddelbart.

NTE vil i løpet av sommeren starte salget av kontrakter til område 2 og 3. Da er endelig fiberutbygginga igang med nye muligheter for Frostasamfunnet!

For lokalkomiteen,
Frode Revhaug

bredbaandkabel