Stikkordarkiv: Frosta – bygdefiber

Status Frosta fiberutbygging

Bygdefiberprosjektet ruller videre. Pr 11.01.2016 har man følgende status for Frosta:

Område 1 – Sentrum

  • Her gjenstår ca. 1,5 km graving ytterst på Moksnes, samt noe fra Nåvik og langs vegen til Ekne. Okkenhaug Entreprenør skal prøve å grave/pløye, men tele i bakken gjør dette vanskelig for tiden.
  • 209 av 432 privatkunder er koblet på nettet. Fra uke 3 settes det på ekstra ressurser slik at det skal bli koblet 30 stk. pr. uke. Oppkoblingene vil fortrinnsvis skje i området Vikaleiret og Moksnes den nærmeste tida.

Område 2  – Neset / Tautra

  • Det er gjort avtale med 176 privatkunder i dette området.
  • Det er vanskelig å grave på grunn av tele. Moloen til Tautra vil derfor bli prioritert.

Område 3  – Nordbygda

  • Det er gjort avtale med 185 privatkunder i dette området.

fiber


frostaporten_ledigannonse

 

Lokal bygdefiberkomite for område 3

Salget av kontrakter for tilknyttning til fiberbredbånd i område 3 (indre del av Frosta) er godt igang!

bredband

Som for de andre utbyggingsområdene er det også her opprettet en lokal bygdefiberkomite. Følgende har takket ja til å bli med i komiteen:

Komiteens medlemmer kan kontaktes av de som har spørsmål rundt utbyggingen i område 3.

Den lokal bygdefiberkomiteen sørger for signering av grunnrettsavtalene med grunneierne som blir berørt av gravingen. Og i tillegg bistår de med å engasjere folk til å bli med på dugnadsgraving i sitt område, samt organisere dugnadsarbeidet. Dette innebærer legging av rør, søketråd, band og pussing av grøft. Og som vanlig på en god dugnad trengs det også folk til å stille med kaffe! Så her er det bare å trå til og bistå med det en kan best!

fiber

 

Bygdefiberprosjektet på Frosta har høstet mange godord fra abonnenter i område 1 som nå har fått koblet seg til fibernettet. Opplevelsen av høyere netthastighet er formidabel! Oppkobling av område 2 vil starte vår/sommer 2016 – her har man så langt solgt omtrent 170 kontrakter. Om et drøyt år kan vi altså håpe på at hele Frosta er tilknyttet denne digitale motorveien som forhåpentligvis kan tilføre bygda nye muligheter på mange vis!

ntelogoweb300

Innsalg av fiberbredbånd område Frosta 3

NTE Marked har nå startet innsalget av bygdafiberprosjektet på Frosta i område 3 som omfatter den nordlige delen av bygda.

bygdefiberplakatgenerell

 

Representanter fra NTE vil komme rundt til alle husstander i området og fortelle om mulighetene med fiber. De som ønsker vil da også kunne signere kontrakt.

Det vil også bli stående en postkasse hvor man kan levere signerte kontrakter på Coop Extra. Her vil man også finne kontrakter klare for signering. Det er også mulig å ta kontakt direkte med NTEs salgsansvarlig på Frosta, Børge Petersen – tlf. 959 40 287, for å få mer utfyllende informasjon eller avtale et besøk.

Nylig ble kommunehuset koblet opp på fibernettet, og de første husstandene i område 1 er også på plass. Utbyggingen vil fortsette så lenge vær og føreforhold tillater det.

Lokal bygdefiberkomite
NTE ønsker gjerne å komme i kontakt med personer som kan tenke seg å bidra i en Bygdefiberkomite for Frosta område 3. Ønsker du å bidra kan du ta kontakt med Guttorm Haugan på e-post guttorm.haugan@nte.no eller telefon 952 45 138.

Les mer om bygdefiberprosjektet på Frosta her:

ntelogoweb300

 

Klart for oppkobling av fiberbredbånd på Frosta

Status Frosta sentrum (område 1)

Fiberutbyggingsprosjektet nådde en viktig milepæl 27. august da kommunehuset ble koblet opp på fibernettverket. Og neste uke (38) starter oppkoblingen av de første privatkundene, først i området Vågen mot sentrum. 15-20 stk abonnenter vil ukentlig bli koblet opp. Dette arbeidet vil pågå ut februar 2016.

bygdefiberplakatgenerell

Fremdriften på gravinga i sommer ble hemmet av utfordringer med påvisning av eksisterende kabler. Dette gjorde at det ble gravd færre meter enn planlagt, men disse utfordringene er nå løst. For å komme ajour med framdriftsplanen blir det nå kjørt på med lengre arbeidsdager for de som graver. Legging av bredbåndsrør pågår nå på Vikaleiret og på Kjelsåsen/Skogbrynet.

Status Frosta vest (område 2)

Salget er nå snart i mål. Det jobbes nå med formaliteter for at utbygging kan starte i dette området.

Mer detaljert status for fiberutbyggingen finnes på hjemmesidene til Frosta kommune her.

fiber

Innsalg av fiberbredbånd område Frosta 2

Mandag 3.aug starter salget på bygdafiberprosjektet Frosta område 2 som omfatter Neset og Tautra.

bygdefiberplakatgenerell

Representanter fra NTE vil da dra rundt til alle husstander i området og fortelle om mulighetene med fiber. De som ønsker vil da også kunne signere kontrakt.

Det vil også bli stående en postkasse der man kan levere signerte kontrakter på Coop Extra, der man også vil finne kontrakter.

Les mer om prosjektet her:

ntelogoweb300