Klart for oppkobling av fiberbredbånd på Frosta

Status Frosta sentrum (område 1)

Fiberutbyggingsprosjektet nådde en viktig milepæl 27. august da kommunehuset ble koblet opp på fibernettverket. Og neste uke (38) starter oppkoblingen av de første privatkundene, først i området Vågen mot sentrum. 15-20 stk abonnenter vil ukentlig bli koblet opp. Dette arbeidet vil pågå ut februar 2016.

bygdefiberplakatgenerell

Fremdriften på gravinga i sommer ble hemmet av utfordringer med påvisning av eksisterende kabler. Dette gjorde at det ble gravd færre meter enn planlagt, men disse utfordringene er nå løst. For å komme ajour med framdriftsplanen blir det nå kjørt på med lengre arbeidsdager for de som graver. Legging av bredbåndsrør pågår nå på Vikaleiret og på Kjelsåsen/Skogbrynet.

Status Frosta vest (område 2)

Salget er nå snart i mål. Det jobbes nå med formaliteter for at utbygging kan starte i dette området.

Mer detaljert status for fiberutbyggingen finnes på hjemmesidene til Frosta kommune her.

Legg inn en kommentar