Status Frosta fiberutbygging

Bygdefiberprosjektet ruller videre. Pr 11.01.2016 har man følgende status for Frosta:

Område 1 – Sentrum

  • Her gjenstår ca. 1,5 km graving ytterst på Moksnes, samt noe fra Nåvik og langs vegen til Ekne. Okkenhaug Entreprenør skal prøve å grave/pløye, men tele i bakken gjør dette vanskelig for tiden.
  • 209 av 432 privatkunder er koblet på nettet. Fra uke 3 settes det på ekstra ressurser slik at det skal bli koblet 30 stk. pr. uke. Oppkoblingene vil fortrinnsvis skje i området Vikaleiret og Moksnes den nærmeste tida.

Område 2  – Neset / Tautra

  • Det er gjort avtale med 176 privatkunder i dette området.
  • Det er vanskelig å grave på grunn av tele. Moloen til Tautra vil derfor bli prioritert.

Område 3  – Nordbygda

  • Det er gjort avtale med 185 privatkunder i dette området.

fiber


frostaporten_ledigannonse

 

Legg inn en kommentar