Stikkordarkiv: Frosta – bygdefiber

Innsalget av fiberbredbånd på Frosta fortsetter

Den lokale komiteen for utbyggingen av fiberbredbånd på Frosta vil kommende uke være tilgjengelig i butikkene på Coop Extra og Kiwi for spørsmål og informasjon til de som ennå ikke har tegnet avtaler med NTE Marked i område 1.

Lokalkomiteen er å treffe på følgende tidspunkter:

  • Mandag 30.03 kl 16 – 19
  • Tirsdag 31.03 kl 16 – 19
  • Onsdag 01.04 kl 14 – 17

ntefiberfrosta

Pr i dag er det tegnet avtaler med 350 personer. Det er bra! Men det er forsatt behov for at flere inngår avtale dersom NTE skal komme raskt igang med gravingen nå i vår.

Lokalkomiteen ønsker alle velkommen innom for en hyggelig «nettprat» og nærmere informasjon!

Beste hilsen: Marit, Stein, Per og Frode

 

Les mer om bygdefiberprosjektet på Frosta i følgende artikler:

Salgsmøte fiberbredbånd torsdag 19.mars

NTE Marked innbyr alle i område 1 til avtalesignering for tilknyttning til fibernettverket som er under planlegging på Frosta. Her blir det mulighet til å komme for å signere kontrakt og prate med våre kundekonsulenter.

Tid: Torsdag 19. mars kl 17:00 – 20:00
Sted: Kantina ved Magnushallen

bygdefiberplakatgenerell

 

Planen var å holde dette møtet sist mandag, men infobrevet til husstandene kom desverre ut for sent grunnet lengre postgang enn tidligere som følge av omlegging av postruta. Brevet ble derfor 2-3 dager forsinket. Det må vi bare beklage.

Vi prøver derfor på nytt og oppfordrer frostingene nå til å komme raskt på banen slik at vi får signert nok antall kontrakter til å kunne realisere utbygginga i år. Vi har en åpning for gravearbeidet fram til våronna starter, og det er hovedårsaken til at dette haster. Det er derfor viktig at alle som ikke har signert kontrakt gjør dette raskt, om de ønsker utbygging.

Velkommen!

ntelogoweb300

Sannheten om fibernett

I forbindel_MG_5671se med at Frosta endelig skal få fibernett kan det kanskje være fint med en repetisjon av hva fibernett egentlig er.

De fleste som har internettabonnement på Frosta i dag, har bredbånd gjennom kobberkabel. Da er det slik at linjen setter begrensninger for hva som kan leveres av båndbredde.

Men hvordan fungerer dette med båndbredde? Tenk deg oppkoblingen du har til internett i dag som en vannslange. Vannet som strømmer gjennom denne slangen er data som for eksempel musikk fra spotify, film fra netflix, radio fra NRK, TV signaler fra TV2 sumo osv. Størrelsen på vannslangen er båndbredden. Jo større åpning, desto mer vann (eller data) strømmer gjennom til enhver tid.

Når vi nå ser for oss at kobbernettet er en vannslange med en åpning på 10mm – hvis du er heldig. Så vil du med fibernett ha en  vannslange med en åpning på minimum 50mm og opp til 1000mm (ja, du leste riktig EN meter åpning).

 

Hvordan kan det gå an? tenker du da kanskje. Jo, det er slik at fibernettet er basert på lyssignaler, og kalles av mange selve motorveien innen datakommunikasjon. Kommunikasjonen fraktes med lysets hastighet, og har en ubegrenset nettkapasitet.

Har jeg bruk for dette? Ja, det er et spørsmål man alltid skal stille seg når det gjelder nyanskaffelser. Vi vet at behovet for hurtig flyt av informasjon er økende. Vi kjenner sikkert alle til de store irritasjonene når nettet «henger», og det ikke virker akkurat når du har behov for at det virker. Det er en kjent sak at fibernett er mye mer stabilt enn hva tilfellet er om man bruker mobilt bredbånd, eller bredbånd via kobberkabalen. TV sendingene som vi kjenner de i dag, er nok også på vei ut. Stadig flere kanaler, også NRK, TV2 osv, har nett tjenester som gjør at du kan se de programmer du ønsker når det måtte passe deg.

 

Internett er en flopp! var det en kar som skrev i Dagens Næringsliv 20. august 1996. Nå sitter vi med fasit. Internettet er selvfølgelig kommet for å bli en lang stund, og med det kommer behovet for hastighet. Både for å lese aviser, sende og motta epost, levere inn ligningen og ta vare på bilder og filmer av barn og barnebarn.  Det er viktig å melde seg på denne muligheten nå i disse dager. Vi har i dag en unik mulighet til å sikre oss fiber på Frosta, det er nå det gjelder.

Les mer om hvordan du kan melde interesse for å koble deg til fibernettet på Frosta her.

Status Frosta bygdefiberprosjekt

NTE Marked har nå stått 14 dager på Coop Extra med salg av kontrakter for tilkobling av fiberbredbånd. Resultatet så langt er 220 solgte kontrakter. Av dette er rundt 10-12 fritidsabonnement.

Selv om NTE ikke lenger er å finne på Coop’en, er det mulig å melde sin interesse gjennom å legge en lapp i postkassen som er satt opp i butikken. Alternativt kan man ta med seg et skjema for utfylling og innsending på mail.

bygdefiberplakatgenerell

For øvrig har NTE Marked også startet med en besøksrunde for å nå folk i utbyggingsområde 1. Så langt har ikke dette gitt mye innsalg da det er lite folk å treffe hjemme. I tillegg er det flere som responderer med at de ønsker å ha noe mer tid til å vurdere tilkoblingen. Dette viser bare at det tar tid å selge inn budskapet, og kanskje i tillegg en litt vanlig treghet for den jevne trønder til å kaste seg over noe nytt? Det gjenstår derfor en del jobb med å få fart på den siste halvparten som prosjektet må ha med før man er i mål med dette området.

NTE Marked poengterer helt klar at om ikke nok abonnenter melder seg ganske umiddelbart, vil de kunne få problemer med å starte utbygging i år. Årsaken til dette er åpningen man har fra nå og fram til våronna starter på gårdene for å grave og legge ned rør.

Det jobbes også med å få plassert ut et skilt på hovedveien til Frosta for å informere om at fiberprosjektet er i gang og hvor de kan henvende seg.

Frostaporten håper at frostingene nå våkner opp og melder sin interesse for oppkobling på den digitale motorveien så fort som mulig! Fiberprosjektet er etter vår mening utbygging av samfunnsmessig viktig infrastruktur.

Tilkobling til fiberbredbånd på Frosta?

Ønsker du deg internett med lysets hastighet, TV med magisk innhold og bredbåndstelefoni? NTE tilbyr fremtidens underholdning og kommunikasjonsløsninger gjennom
fiberutbygging i Trøndelag, og nå er det Frosta sin tur! Alle planene er på plass og finansieringen er i boks. Så nå er det opp til deg og dine naboer om det skal skje!

Vi starter med å kartlegge interessen for å fiberbredbånd i område 1, som er sentrumsområdet. Kom til Coop Frosta for å signere kontrakt, eller om du ønsker mer informasjon om
hvordan fiberbredbånd fra NTE kan gi deg de smarte løsningene.

ntesalgsplakat

 

Bor du ikke på Frosta?
Dersom du har fritidsbolig i området, og er bosatt utenfor Frosta, så er vi også tilstede på Grilstadporten på Grilstad Marina, tirsdag 10. februar og torsdag 12. februar kl. 15.00-18.00. Du kan også ringe kundeservice på tlf. 07400.

ntelogoweb300

 

Stor interesse for bygdefiberprosjektet

Mange frostinger hadde tatt veien til Magnushallen torsdag kveld på NTEs salgsmøte for det første utbyggingsområdet i bygdefiberprosjektet på Frosta. Dette var en oppfølger til det første folkemøtet vel tre uker tilbake som Frosta kommune og NTE gjennomførte for å informere frostingene omkring planene rundt utbygging av fiberbredbånd på bygda. (Les referat fra dette infomøtet her.)

Mange interesserte møtte opp i Magnushallen for orientering om utbygging av fibernettverk på Frosta
Mange interesserte møtte opp i Magnushallen for orientering om utbygging av fibernettverk på Frosta

Ordfører Johan Petter Skogseth ønsket velkommen og kunne fortelle at leggingen av stamfiberen går etter planen slik at kommunehuset sannsynligvis vil være tilkoblet fibernettet i løpet av første kvartal.

Rådgiver Guttorm Haugan fra NTE Marked gjennomgikk deretter bakgrunnen for prosjektet og modellen som bygdefiberprosjektet følger for utbyggingen. Haugan poengterte at fiberbredbåndet er framtidsretta med en nettkapasitet på hele 1 Gbits/s. Nettet er såkalt symmetrisk med samme hastighet både ved ned- og opplasting.

For å realisere prosjektet må ca 70% av alle husstandene på Frosta inngå avtale om tilkobling. Etablerings- og oppkoblingsavgift er fastsatt til kr 7.200,- pr husstand. I tillegg må huseier selv dekke kostnadene med graving på egen eiendom inn til selve huset fra de ulike tilkoblingspunktene. Kostnader med trekkrør, fiber, blåsing og skjøting av fiber betaler NTE.

Det er nedsatt en lokal bygdefiberkomite bestående av Frode Revhaug, Stein Aursand, Per Haug og Marit Moksnes. Den vil være et viktig bindeledd mellom NTE og abonnentene i område 1. Totalt for utbyggingen er det ca 138 000 meter grøft som må graves fram til eiendomsgrensene, hvorav 20% forventes å gjennomføres på dugnad. I tillegg kommer graving på egen eiendom.

Salgssjef Geir Hellan fra NTE Marked forklarte videre hvilke produkter og tjenester NTE vil kunne levere med det nye fibernettet. Les mer om produktpakken Altibox. Familiepakken med TV-basispakken (Internett, IP-telefoni og digital-TV) vil koste kr 968,- pr mnd.

Spørsmål til NTE Marked kan rettes til Guttorm Haugan (guttorm.haugan@nte.no) og Geir Hellan (geir.hellan@nte.no).

Mange benyttet muligheten til å inngå kontrakt etter møtet. Dette vil også kunne gjøres fra egen salgsbod som NTE vil etablere hos Coop Extra fra førstkommende mandag kl 12 – 19. NTE håper å kunne starte gravinga så fort det våres dersom interessen for utbygginga avklares innen rimelig tid. NTE og kommunen håper frostingene tar utfordringen med å få Frosta oppkoblet på den digitale motorveien så fort som mulig!

bygdefiberplakatgenerell