Status Frosta bygdefiberprosjekt

NTE Marked har nå stått 14 dager på Coop Extra med salg av kontrakter for tilkobling av fiberbredbånd. Resultatet så langt er 220 solgte kontrakter. Av dette er rundt 10-12 fritidsabonnement.

Selv om NTE ikke lenger er å finne på Coop’en, er det mulig å melde sin interesse gjennom å legge en lapp i postkassen som er satt opp i butikken. Alternativt kan man ta med seg et skjema for utfylling og innsending på mail.

bygdefiberplakatgenerell

For øvrig har NTE Marked også startet med en besøksrunde for å nå folk i utbyggingsområde 1. Så langt har ikke dette gitt mye innsalg da det er lite folk å treffe hjemme. I tillegg er det flere som responderer med at de ønsker å ha noe mer tid til å vurdere tilkoblingen. Dette viser bare at det tar tid å selge inn budskapet, og kanskje i tillegg en litt vanlig treghet for den jevne trønder til å kaste seg over noe nytt? Det gjenstår derfor en del jobb med å få fart på den siste halvparten som prosjektet må ha med før man er i mål med dette området.

NTE Marked poengterer helt klar at om ikke nok abonnenter melder seg ganske umiddelbart, vil de kunne få problemer med å starte utbygging i år. Årsaken til dette er åpningen man har fra nå og fram til våronna starter på gårdene for å grave og legge ned rør.

Det jobbes også med å få plassert ut et skilt på hovedveien til Frosta for å informere om at fiberprosjektet er i gang og hvor de kan henvende seg.

Frostaporten håper at frostingene nå våkner opp og melder sin interesse for oppkobling på den digitale motorveien så fort som mulig! Fiberprosjektet er etter vår mening utbygging av samfunnsmessig viktig infrastruktur.

2 kommentarer til “Status Frosta bygdefiberprosjekt”

  1. Det må være en glipp i planleggingen at grensa for utbyggingsområde 1 går like bak Vikaleiret Industriområde, med flere bedrifter som har stort behov for fiber. Området er ellers i sterk vekst med stadige flere bedrifter.

  2. Takker de ansvarlige i prosjektet med at de har tatt tak i føringen av grensa for utbyggingsområde 1, og at mulighetene for bedriftene i industriområdet på Vikaleiret er til stede for å bli med på fiberdekningen i første fase. Næringslivet i kommunen må vel være samfunnsmessig svært viktig i tilbud og bruk av fiber.

Legg inn en kommentar