Utvandringen til Amerika og Innvandring til Norge

– historien gjentar seg

Vukubygger som har utvandret til Amerika. Familien Enget fotografert i Power Lake Nord-Dakota i 1909.
Vukubygger som har utvandret til Amerika. Familien Enget fotografert i Power Lake Nord-Dakota i 1909.

Magnushallen på Frosta 8. April 2015 kl 12.00

Utvandringen til Amerika og innvandring til Norge er tema når Innherred Seniorforum har sitt treff på Frosta onsdag 8. april. Denne gang er det Inger Granby fra Selbu som kommer for å snakke om «Utvandringen til Amerika og Innvandring i Norge. Historia gjentar seg». Granby jobber for økt forståelse for det som skjer med innvandring til Norge i dag. Hvor er likhetene og forskjellene til det som skjedde da nordmenn reiste og bosatte seg i Amerika?

Inger Granby er utdannet sosionom med hovedfag i sosialt arbeid. Hun har en tid vært lærer på Sosialhøgskolen i Trondheim. I dag driver hun den historiske gården Granby i Selbu. Jobbet tidligere med rus og rusomsorg. For 20 år siden startet hun arbeidet med historien om Utvandringen til Amerika. Hennes bestefar var en av dem fra Selbu som kom tilbake fra Amerika etter nesten 20 år, og bygde opp gården Granby. Gården har Norges største billedutstilling om utvandringen fra Norge, og nordmenns etablering og virke i Amerika. Selbu er en av kommunene i landet med størst utvandring til Amerika sett i forhold til folketallet. Selbu er også sentral i oppstartingen av utvandringen fra Midt-Norge. Granby Gård tar vare på en sentral del av Norges utvandrerhistorie.

Inger Granby mener historien gjentar seg i dag med innvandringen til Norge. Det er kanskje mer likt enn ulikt. Det finnes mange paralleller mellom utvandringen til Amerika og det vi opplever med innvandring i samfunnet i dag.

Det blir satt opp buss fra Verdal St. kl 11.00 .som stopper i Levanger, nedenfor kirka, og på Coop Ekstra, Skogn. Vi ønsker alle velkommen til seniortreff i Magnushallen.

Inger Granby bilde hentet fra Strinda historielag
Inger Granby
bilde hentet fra Strinda historielag

Legg inn en kommentar