Frostatingsseminaret 2015

Frosta kommune ønsker velkommen til Frostatingsseminaret 2015! Seminaret arrangeres for fjerde gang og er et fagseminar i regi av Frostatingsprosjektet for å sette fokus på Frostatingets betydning både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Tid: 26. og 27. juni. Registrering fra kl 09:30 hver dag
Sted: Magnushallen

Program for Frostatingsseminaret 2015

Gjennomgående tema for årets seminar er:
FOLK OG SAMFUNN I BEVEGELSE

Som et ledd i seminaret holder Frosta Storband konsert i Magnushallen fredag 26. juni kl 19:30. Gratis inngang.

Tinghaugen
Tinghaugen

Frostatingsseminaret 2015 åpnes av fylkesordfører Gunnar Viken før førstelagmann i Frostating lagmannsrett overtar for et innlegg om Frostatingets betydning før og nå. Resten av seminardagene blir preget av Frostatinget og Frostatingslovens betydning i regional og nasjonal sammenheng.

Det presenteres også funn fra det arkeologiske arbeidet som er gjort i forhold til å lokalisere hvor Frostatinget egentlig var lokalisert på Frosta.

Frostatingsseminaret ønsker å se både bakover i tid og peke ut noen strategier framover, og Odd Einar Dørum tar for seg inn-, og utvandring i historisk perspektiv, mens det også blir fokus på frostatingets betydning for utvikling av demokratiet fra middelalderen og fram til i dag.

Utfyllende informasjon om Frostatingsseminaret finner du her.

Påmelding helst innen tirsdag 23.06.2015 skjer til

VELKOMMEN til Frosta i tida rundt Bottolfsmesse 2015!

FK_logo

Legg inn en kommentar