Frokostmøte – Næringsutvikling på Frosta

Stjørdal Næringsforum (SNF) har et samarbeidsprosjekt med Frosta kommune for å se på muligheten for en organisering av en næringsforening på Frosta. I den sammenheng inviterer vi alle næringsaktører og andre interesserte til et åpent frokostmøte.

Sted: kommunestyresalen, Frosta kommune
Tid: tirsdag 23. juni kl 09:00 – 11:00

Møtet starter med frokost

Tema: Næringsutvikling

  1. Ordførerens 5 minutter
  2. Bedriftsutvikling i vår bedrift. v/ dl. Viken Østre Gartneri, Ragnhild Viken
  3. Utviklingsselskapet Proneo; Hva kan de bidra med? v/ Paul Sverre Røe
  4. Veien videre, v/dl. Stjørdal Næringsforum Torstein Mørseth

Møteleder TorsteinMørseth, SNF
Ingen påmelding

Velkommmen!

snf_logo

 

 

 

www.stjordalinfo.com

FK_logo

 

www.frosta.kommune.no

Legg inn en kommentar