Frokostmøte hos Frøken Fjong

De ferske resultatene fra gårsdagens kommunestyrevalg på Frosta var et naturlig samtaleemne blant alle som hadde møtt opp til frokostmøtet hos Frøken Fjong.

I samarbeid med Frosta kommune kjører Stjørdal Næringsforum et prosjekt for å se om det er mulig å etablere en egen næringsforening for bedrifter på Frosta, og frokostmøtene er en arena for utveksling av erfaringer mellom bedriftene samt innspill på dagsaktuelle tema som angår bedriftsutvikling.

Frokostmøte hos Frøken Fjong
Frokostmøte hos Frøken Fjong

Symbolsk nok var det også her en kvinnelig leder – Maren Stene Almlid – som først fikk ordet og tok med tilhørerne på en gjennomgang fra hvordan den spede drømmen om å starte egen butikk på Frosta fikk fotfeste og utviklingen fram til familiebedriften vi i dag kjenner som Stene Gård hvor de foredler kjøtt i hovedsak fra eget fjøs.

Å starte egen bedrift kan ofte være en kronglete vei – det er som regel «itj`nå som kjæm tå sæ sjøl!». Samarbeid med Mattilsynet og Arbeidstilsynet under byggeprosessen ble belyst, søknader om etablerings- og investeringsstøtte var viktige milepæler samt nettverksbygging og profilering av ferdige salgsprodukter både overfor lokalt privatsalg og mer eksternt bedriftssalg. Maren roste bygdafolket og samarbeidende bedrifter på Frosta for å ha tatt godt imot dem!

Maren Stene Almlid fortalte om utviklingen av Stene Gård
Maren Stene Almlid fortalte om utviklingen av Stene Gård

I tillegg la hun vekt på hvor viktig Matfestivalen i Trondheim er som et utstillingsvindu for både Stene Gård og Frosta forøvrig som «Trondheims kjøkkenhage». Bygda har et kvalitets-stempel som er viktig å verne vel om framover. Og det gjør man best ved godt samarbeid mellom bedriftene i samspill med kommunen. Å unne hverandre suksess og bidra til å løfte i flokk gir en langsiktig positiv effekt som alle vil kunne dra nytte av.

Fra Tandem Reklame holdt Daniel Gullstad et innlegg om hvordan bedriftene best kan gjøre seg synlig. Det hjelper ikke å ha verdens beste produkter eller tjenester dersom man ikke når fram med budskapet sitt til den rette målgruppa. Og i dagens digitale samfunn er det et utall forskjellige kanaler som kan brukes; det gjelder å skape en egen identitet for bedriften og gjøre den tilgjengelig og synlig. Møteleder Torstein Mørseth fra Stjørdal Næringsforum påpekte at mange av bedriftene på Frosta nok har en del å gå på når det gjelder nettopp dette.

Alt i alt ble det både en smakfull frokost servert av Frøken Fjong og påfyll av nyttige erfaringer fra Stene Gård og Tandem Reklame som deltakerne tydelig satte pris på. Vi håper og tror det vil være mulig å stable et næringsforum på beina for bedrifter på Frosta – det vil være helt i tråd med Marens budskap om at «sammen er vi sterke!»

Legg inn en kommentar