Fullt hus på skyteskole

Responsen på Frosta Skytterlags initiativ til skyteskole på nyåret var stor, og det tok ikke lang tid før alle de 12 plassene var besatt!

Full konsentrasjon - her gjelder det å være stødig på hånda!
Full konsentrasjon – her gjelder det å være stødig på hånda!

I løpet av fem mandagskvelder får deltakerne undervisning og praktisk veiledning om sikkerhet og grunnprinsippene for baneskyting. Skyteskolen foregår på Skytterhuset hvor man benytter innendørsbanen på 15 m som er fullt utstyrt med elektroniske skiver. Skyttarlaget stiller med utstyr og våpen, og det er gratis å delta. 

Bjørnar Ulvik veileder i våpenbruk
Bjørnar Ulvik veileder i våpenbruk

Sikkerhet er i hovedfokus gjennom hele kurset. Riktig og sikker behandling av våpen, opptreden på standplass, drill og kommandering under skyting er viktige læringspunkter.

Standplassleder Karl-Jostein Olsen, instruktører Frank Dahl og Bjørnar Ulvik ivaretar sikkerhet på standplass og veileder rekruttene
Standplassleder Karl-Jostein Olsen, instruktører Frank Dahl og Bjørnar Ulvik ivaretar sikkerhet på standplass og veileder rekruttene

Det var ikke vanskelig å se at aktiviteten fenger rekruttene som deltar. De elektroniske skivene gir umiddelbar og konkret tilbakemelding, og for de aller fleste var det merkbar stor forbedring i skyteresultatene allerede etter andre kurskveld. Dette gir god mestringsfølelse!

Skyting er gøy - for jenter som for gutter!
Skyting er gøy – for jenter som for gutter!

Målsetningen er å forbedre rekrutteringen til sporten da man ser at det er færre barn og ungdom enn tidligere som holder på med baneskyting. Helt konkret håper man at minimum fem rekrutter kommer så langt at de kan stille under Landsskytterstevnet på Stjørdal i 2018. Skyttarlaget vurderer å kjøre en ny runde med skyteskole senere på vinteren for at flere skal få kunne delta.

Fulltreffer for Kasper Fånes Vik!
Fulltreffer for Kasper Fånes Vik!

På Frosta ser man at fotball og håndball tradisjonellt favner om flest barn og ungdom med tanke på fritidsaktiviteter. Initiativet til Skytterlaget er derfor prisverdig på mange vis da skyteskolen kan være en innfallsport for flere som har lyst til å holde på med noe annet. I tillegg er det viktig for å klare å holde kontinuitet i laget framover.

Frostaporten applauderer tiltaket og håper at Skytterlaget lykkes med å praktisk talt få flere medlemmer på (skyte-)banen!

En lystig gjeng instruktører på skyteskolen til Frosta Skyttarlag, fra venstre: Bjarne Ulvik, Karl-Jostein Olsen, Dag Rune Faanes, Bjørnar Ulvik og Frank Dahl
En lystig gjeng instruktører på skyteskolen til Frosta Skyttarlag, fra venstre: Bjarne Ulvik, Karl-Jostein Olsen, Dag Rune Faanes, Bjørnar Ulvik og Frank Dahl

Legg inn en kommentar