Reiste seg etter MSRA-krisen

I et intervju med NRK forteller svineprodusenten Egil Minde om hvordan de taklet nedslaktingen av hele besetningen på gården april i fjor da det ble påvist den antibiotika-resistente bakterien LA-MRSA.

Svineprodusent Egil Minde

LA-MRSA ble i 2015 påvist i flere besetninger som hadde hatt kontakt via omsetning av smågriser. LA-MRSA er ikke spesielt sykdomsfremkallende hos gris, men den kan smitte både fra gris til menneske og fra menneske til gris. Konsekvensen kan være å bli utsatt for bakterier som ikke kan bekjempes med antibiotika.

Egil og Anne Minde hadde investert i nytt grisehus kort tid før smitten ble påvist. Saneringen av fjøset var nødvendig for å få bukt med smitten. Men de var aldri i tvil om å starte opp på nytt. Stort fokus på rutiner og forholdsregler for smittevern skal forhindre at det skjer igjen. I løpet av sommeren var ny grisebesetning på plass til tross for stort økonomisk tap.

Ny besetning i grisefjøset til Anne og Egil Minde. Foto: Eivind Aabakken/NRK

Det skal sterk rygg til å takle en slik situasjon, både for å starte opp på nytt etter nedslaktingen, men også for av å håndtere skepsisen fra omverden. Det er bra Frosta har bønder med mot og pågangsvilje som tåler en støyt!

Les mer om saken her:


Til toppen av innlegget

Legg inn en kommentar