Stikkordarkiv: Landbruk

Kålsafari

Du har nå mulighet til å bli med oss på Kålsafari! Vi besøker noen av grønnsaksprodusentene på Frosta, rusler i åkeren og tar med oss ingredienser til kveldens middag. Middagen spiser vi ute på tunet!

Vi lager et festmåltid av lokale produkter hentet under Kålsafarien.

I et mildt kystklima med et næringsrikt jordsmonn midt ute i Trondheimsfjorden har driftige frostabønder gjennom generasjoner dyrket fram et mangfold av varer. Det milde klimaet gir gode vekstvilkår, og allerede tidlig på sommeren tilbyr frostingene et variert spekter av grønnsaker.

Landbruket på Frosta preges i dag både av frilandsproduksjon og moderne produksjon i veksthus. Husdyrhold er også godt representert med melke-, kjøtt-, svine- og fjørfeproduksjon.

Friske lokalproduserte grønnsaker fra Frosta gir deg unike smaksopplevelser

Næringa generelt er preget av framtidstro, vilje til å satse, høy kompetanse og et godt miljø som driver hverandre framover mot nye mål. Kulturlandskapet på Frosta gjenspeiler et framtidsrettet landbruk, og et mangfold som gir Frosta en særstilling i Trøndersk landbruk.

RÅGO og Myraunet Gård er en av de lokale aktørene som bidrar til å bringe mangfoldet fra Frosta ut til Trøndelag. Vi er lidenskapelig opptatt av å levere friske råvarer fra gårdene på Frosta – rett hjem til deg.

Kålsafarien vil gi deg innblikk i landbruket og mangfoldet innen grønnsaksproduksjon på Frosta. Smaksopplevelser og ny kunnskap får du med på kjøpet!

Middag på tunet – et høydepunkt under Kålsafarien!

Tilgjengelig på forespørsel.

Ta kontakt med Gustav Myraune:

Les mer om kaalsafari

Reiste seg etter MSRA-krisen

I et intervju med NRK forteller svineprodusenten Egil Minde om hvordan de taklet nedslaktingen av hele besetningen på gården april i fjor da det ble påvist den antibiotika-resistente bakterien LA-MRSA.

Svineprodusent Egil Minde

LA-MRSA ble i 2015 påvist i flere besetninger som hadde hatt kontakt via omsetning av smågriser. LA-MRSA er ikke spesielt sykdomsfremkallende hos gris, men den kan smitte både fra gris til menneske og fra menneske til gris. Konsekvensen kan være å bli utsatt for bakterier som ikke kan bekjempes med antibiotika.

Egil og Anne Minde hadde investert i nytt grisehus kort tid før smitten ble påvist. Saneringen av fjøset var nødvendig for å få bukt med smitten. Men de var aldri i tvil om å starte opp på nytt. Les mer!