Reiselivsutvikling uten kommunegrenser

Flere forsøk på sammenslåing av kommuner i Trøndelag har strandet den siste tida. Men heldigvis er evnen til samarbeid på tvers av kommunegrensene god, og de aller fleste er skjønt enige om at mange oppgaver løses best gjennom at flere aktører samles om felles mål og virkemidler. Så også når det gjelder reiseliv og reiselivsutvikling.

Dette var hovedbudskapet da destinasjonsselskapet VisitTrondheim inviterte til åpent møte på Værnes om reiseutvikling i Trondheimsregionen forrige tirsdag. Frosta kommune deltok her representert ved Ordfører Trine Haug og rådgiver Torgunn Østbø sammen med Stjørdal kommune og Meråker kommune  samt næringslivsaktører tilknyttet VisitTrondheim.

Reiselivsdirektør for Trondheimsregionen, Stig Hillestad, ønsker å komme tettere i dialog med sine medlemmer for å forbedre samarbeidet  med det mål å kunne bringe flere gjester til regionen. VistitTrondheim skal fungere som en døråpner for folk utenfor regionen inn til Midt-Norge, med spesielt fokus mot kommunene Selbu, Meråker, Stjørdal og Frosta som er medlemmer.

Engasjert Reiselivsdirektør Stig Hillestad - VisitTrondheim
Engasjert Reiselivsdirektør for Trondheimsregionen, Stig Hillestad

Jevnt over finnes det få kommunale ressurser til reiselivsutvikling. Turistkontorene er ofte nedlagt, og det er lite oppdatert materiale å finne på nett. På Frosta har man heldigvis fått igang et eget utvikligsprosjekt for reiselivsnæringa tilknyttet arbeidet med Frostatingsprosjektet, og fra 14. juni har turistkontoret på nytt sommeråpent ved Tinghaugen fram til 14. august.

I tillegg finnes det nå mye tilgjengelig oppdatert turistinformasjon på Frostaporten.no, Frostakartet.no og VisitFrosta.no. Frosta er derfor på god vei til å stake ut kurs for satsing og samarbeid mellom kommunen og lokale aktører innen reiselivsnæringa.

VisitTrondheim skal være et utstillingsvindu for regionen og arbeide for økt verdiskapning gjennom å få flere langveisfarende gjester til å tilbringe lengre tid i Midt-Norge og bruke flere av aktivitetstilbudene som finnes. Synliggjøring og formidling av gode sanseinntrykk, aktiviteter og opplevelser er et virkemiddel for å trekke folk til regionen og fylle flere gjestedøgn.

VisitTrondheim skal markedsføre regionen, men har også et salgsoppdrag i form av å skape salgsprodukter av det som finnes i området. Dette gjøres blant annet gjennom å bidra til at flere store arrangement, kongresser og konferanser legges til Trondheimsregionen. Store «event» som Ralley-VM på Hell sist helg, Landsskytterstevnet på Stjørdal i 2018 og et eventuelt VM på ski i Trondheim gir store ringvirkninger for reiselivet i hele Midt-Norge. Stig Hillestad oppfordret alle til å spille hverandre gode – både små og store aktører er gjensidig avhengige av hverandre.

Bruk av internett og sosiale media erstatter mye av funksjonene til turistkontorene, og VisitTrondheim ønsker å hjelpe medlemmene sine med denne profileringen. Ordfører Trine Haug poengterte i relativt kraftige ordlag at VisitTrondheim har en vei å gå for å innfri kommunens forventninger om nettopp dette. Kommunen ønsker «meir for pængan», og medlemsavgiften til VistiTrondheim vil klart bli gjenstand for diskusjon under budsjettbehandlingen for neste år.

Fra Stjørdal kommunes side gav Audny Mehammer imidlertid mer positiv tilsagn for initiativet som VisitTrondheim faktisk tar for å løfte fram alle de små og store aktivitetene og opplevelsene i regionen. Medlemmene må også spille VisitTrondheim god, og man må også kunne fylle mye av det som finnes innafor dørstokken selv.

Lansering av Besøkskart 2016 for Storlien, meråker, Stjørdal og Frosta. Fra venstre Torbjørn Berg Strømstad (Meråker Utvikling), Audny Merete Mehammer (Stjørdal kommune), Torgunn Østbø Juberg og Trine Haug (Frosta kommune)
Lansering av Besøkskart 2016 for Storlien, Meråker, Stjørdal og Frosta – utarbeidet av kommunene i samarbeid med Stjørdal-Nytt . Fra venstre Torbjørn Berg Strømstad (Meråker Utvikling), Audny Merete Mehammer (Stjørdal kommune), Torgunn Østbø og Trine Haug (Frosta kommune)

Man kan komme i fare for å tro at VisitTrondheim kun er ute etter å trekke folk til Trondheim for å tekke de store hotell-medlemmene sine, men Hillestad har et godt poeng når han framholder at for en utenlandsk turist vil både Frosta, Selbu, Meråker og Stjørdal bli betraktet som en «del» av Trondheim. Avstandene er relativt korte sammenlignet med mange andre reiselivsdestinasjoner. Bruk av Trondheim som «trekkplaster» kan derfor være en viktig spydspiss på lik linje som Røros er for sin reiselivsregion.

Kommunegrensene betyr lite i denne sammenhengen, og det er derfor viktig å trekke lasset sammen for å kunne tilby totalpakker som inneholder opplevelser og aktiviteter, god mat og overnattingsmuligheter, effektive transportløsninger  og trivelig vertskap.

Det ble avtalt et nærmere arbeidsmøte mellom Frosta kommune og VisitTrondheim for å komme enda tettere i dialog om det videre samarbeidet. Frostaporten tror dette er viktig for å få hjelp til å skaffe oppmerksomhet om kommunen vår og bringe utabygdes og utenlandske gjester til Frosta. Men likevel må reiselivet på bygda selv fylle næringa med innhold som er kommersiellt drivbart med grunnlag for flere arbeidsplasser.

Vi håper Frostatingsprosjektet, det nyopprettede  lokale næringslivsforumet SNF Frosta og samarbeidet med VisitTrondheim kan gi en god plattform for videre satsing innen reiselivet på Frosta i samspill med hele Trondheimsregionen!

 

Legg inn en kommentar