Stikkordarkiv: SNF Frosta

Frokostmøte – Ringvirkninger Ny E6

Stjørdal Næringsforum (SNF) avdeling Frosta inviterer alle næringsaktører og andre interesserte til åpent frokostmøte.

Sted: Klostergården
Tid: tirsdag 5. september kl 08:00 – 09:30

Ny E6 – ringvirkninger for Frostas næringsliv

Styret i SNF Frosta har de siste ukene jobbet med en uttalelse i arealplanarbeidet som foregår i kommunen. Særlig har styret fokusert på mulighetene som byr seg i forbindelse med Ny E6 forbi Åsen.

Jørund Gullikstad (Utbyggingssjef E6 Trøndelag, Nye veier) og Knut Hellerud (Kommunikasjonsrådgiver og pressekontakt E6 Trøndelag) deltar.

Møtet starter med frokost og mingling!

Ingen påmelding. Fakturering etterskuddsvis hvert halvår. Medlemmer i SNF betaler kr 120,- ikke-medlemmer kr 300,- for hvert frokostmøte. Det blir anledning til å tegne medlemskap  på møtet.

Møteledere: Gustav Myraune og Jon Uthus

Velkommen til en spennende morgentime!!

snf_logo

 

 

 

www.stjordalinfo.com

FK_logo

 

www.frosta.kommune.no

Frokostmøte – Frostating

Stjørdal Næringsforum (SNF) avdeling Frosta inviterer alle næringsaktører og andre interesserte til åpent frokostmøte.

Sted: Valberg Slektsgård
Tid: mandag 27. februar kl 08:00 – 09:30

Tema: Frostating

Formannskapet har vedtatt følgende:
«Prosjekt for å utarbeide et opplegg for å formidle den norrøne tingtradisjonen knyttet til Frostatinget basert på tilgjengelige arealressurser etter et eventuelt utkjøp av Logtun ytre, gnr.92, bnr.1»

  1. Innledning ved Torstein Mørseth
  2. Frostas varaordfører Johan Petter Skogseth presenterer sine tanker i dag og fremover, om hvordan næringslivet kan bidra eller engasjeres for å virkeliggjøre dette som et bærekraftig prosjekt.

Møtet starter med frokost!

Kan man klare å finne en god løsning for utvikling av området ved Tinghaugen?

Medlemmer i SNF betaler kr 120,- ikke-medlemmer kr 300,-
Fakturering etterskuddsvis hvert halvår. Det blir anledning til å tegne medlemskap  i på møtet.

Møteleder Torstein Mørseth, SNF
Ingen påmelding

Velkommmen!

snf_logo

 

 

 

www.stjordalinfo.com

FK_logo

 

www.frosta.kommune.no

Frokostmøte – Samferdsel og vegstandard Fv 753

Stjørdal Næringsforum (SNF) avdeling Frosta inviterer alle næringsaktører og andre interesserte til åpent frokostmøte.

Sted: Klostergården, Tautra
Tid: mandag 31. oktober kl 08:00 – 09:30

Tema: Samferdsel, fylkesveien(e)

Daglig transporteres det 700 tonn gods til og fra Frosta. Trønderbussene kjører 12 turer hver dag og i tillegg er det en betydelig privattrafikk av fastboende, hyttefolk og besøkende. Er adkomsten tilfredsstillende?

  1. Innledning ved Torstein Mørseth
  2. Fylkesråd for samferdsel; Tomas Iver Hallem, presenterer fylkesveiplanen og status på utbedring Fv 753
  3. Leder i Frosta Åsen lastebileierforening og daglig leder Skarsbakk Transport; Olav Skarsbakk, gir sitt syn på vegstandarden

Møtet starter med frokost!

I april 2016 målte lastebileier Olav Skarsbakk (t.h.), Andreas Flægstad og Bjørn Nilssen høydeforskjellen i vegbanen på Fv 753 fra Åsen til Frosta. Foto: Anders Vinje/Frostingen
I april 2016 målte lastebileier Olav Skarsbakk (t.h.), Andreas Flægstad og Bjørn Nilssen høydeforskjellen i vegbanen på Fv 753 fra Åsen til Frosta. Foto: Anders Vinje/Frostingen

Medlemmer i SNF betaler kr 100,- ikke-medlemmer kr 300,-
Fakturering etterskuddsvis hvert halvår. Det blir anledning til å tegne medlemskap  i på møtet.

Møteleder Torstein Mørseth, SNF
Ingen påmelding

Velkommmen!

snf_logo

 

 

 

www.stjordalinfo.com

FK_logo

 

www.frosta.kommune.no

Reiselivsutvikling uten kommunegrenser

Flere forsøk på sammenslåing av kommuner i Trøndelag har strandet den siste tida. Men heldigvis er evnen til samarbeid på tvers av kommunegrensene god, og de aller fleste er skjønt enige om at mange oppgaver løses best gjennom at flere aktører samles om felles mål og virkemidler. Så også når det gjelder reiseliv og reiselivsutvikling.

Dette var hovedbudskapet da destinasjonsselskapet VisitTrondheim inviterte til åpent møte på Værnes om reiseutvikling i Trondheimsregionen forrige tirsdag. Frosta kommune deltok her representert ved Ordfører Trine Haug og rådgiver Torgunn Østbø sammen med Stjørdal kommune og Meråker kommune  samt næringslivsaktører tilknyttet VisitTrondheim.

Reiselivsdirektør for Trondheimsregionen, Stig Hillestad, ønsker å komme tettere i dialog med sine medlemmer for å forbedre samarbeidet  med det mål å kunne bringe flere gjester til regionen. VistitTrondheim skal fungere som en døråpner for folk utenfor regionen inn til Midt-Norge, med spesielt fokus mot kommunene Selbu, Meråker, Stjørdal og Frosta som er medlemmer.

Engasjert Reiselivsdirektør Stig Hillestad - VisitTrondheim
Engasjert Reiselivsdirektør for Trondheimsregionen, Stig Hillestad

Jevnt over finnes det få kommunale ressurser til reiselivsutvikling. Turistkontorene er ofte nedlagt, og det er lite oppdatert materiale å finne på nett. På Frosta har man heldigvis fått igang et eget utvikligsprosjekt for reiselivsnæringa tilknyttet arbeidet med Frostatingsprosjektet, og fra 14. juni har turistkontoret på nytt sommeråpent ved Tinghaugen fram til 14. august.

I tillegg finnes det nå mye tilgjengelig oppdatert turistinformasjon på Frostaporten.no, Frostakartet.no og VisitFrosta.no. Frosta er derfor på god vei til å stake ut kurs for satsing og samarbeid mellom kommunen og lokale aktører innen reiselivsnæringa.

VisitTrondheim skal være et utstillingsvindu for regionen og arbeide for økt verdiskapning gjennom å få flere langveisfarende gjester til å tilbringe lengre tid i Midt-Norge og bruke flere av aktivitetstilbudene som finnes. Synliggjøring og formidling av gode sanseinntrykk, aktiviteter og opplevelser er et virkemiddel for å trekke folk til regionen og fylle flere gjestedøgn.

VisitTrondheim skal markedsføre regionen, men har også et salgsoppdrag i form av å skape salgsprodukter av det som finnes i området. Dette gjøres blant annet gjennom å bidra til at flere store arrangement, kongresser og konferanser legges til Trondheimsregionen. Store «event» som Ralley-VM på Hell sist helg, Landsskytterstevnet på Stjørdal i 2018 og et eventuelt VM på ski i Trondheim gir store ringvirkninger for reiselivet i hele Midt-Norge. Stig Hillestad oppfordret alle til å spille hverandre gode – både små og store aktører er gjensidig avhengige av hverandre.

Bruk av internett og sosiale media erstatter mye av funksjonene til turistkontorene, og VisitTrondheim ønsker å hjelpe medlemmene sine med denne profileringen. Ordfører Trine Haug poengterte i relativt kraftige ordlag at VisitTrondheim har en vei å gå for å innfri kommunens forventninger om nettopp dette. Kommunen ønsker «meir for pængan», og medlemsavgiften til VistiTrondheim vil klart bli gjenstand for diskusjon under budsjettbehandlingen for neste år.

Fra Stjørdal kommunes side gav Audny Mehammer imidlertid mer positiv tilsagn for initiativet som VisitTrondheim faktisk tar for å løfte fram alle de små og store aktivitetene og opplevelsene i regionen. Medlemmene må også spille VisitTrondheim god, og man må også kunne fylle mye av det som finnes innafor dørstokken selv.

Lansering av Besøkskart 2016 for Storlien, meråker, Stjørdal og Frosta. Fra venstre Torbjørn Berg Strømstad (Meråker Utvikling), Audny Merete Mehammer (Stjørdal kommune), Torgunn Østbø Juberg og Trine Haug (Frosta kommune)
Lansering av Besøkskart 2016 for Storlien, Meråker, Stjørdal og Frosta – utarbeidet av kommunene i samarbeid med Stjørdal-Nytt . Fra venstre Torbjørn Berg Strømstad (Meråker Utvikling), Audny Merete Mehammer (Stjørdal kommune), Torgunn Østbø og Trine Haug (Frosta kommune)

Man kan komme i fare for å tro at VisitTrondheim kun er ute etter å trekke folk til Trondheim for å tekke de store hotell-medlemmene sine, men Hillestad har et godt poeng når han framholder at for en utenlandsk turist vil både Frosta, Selbu, Meråker og Stjørdal bli betraktet som en «del» av Trondheim. Avstandene er relativt korte sammenlignet med mange andre reiselivsdestinasjoner. Bruk av Trondheim som «trekkplaster» kan derfor være en viktig spydspiss på lik linje som Røros er for sin reiselivsregion.

Kommunegrensene betyr lite i denne sammenhengen, og det er derfor viktig å trekke lasset sammen for å kunne tilby totalpakker som inneholder opplevelser og aktiviteter, god mat og overnattingsmuligheter, effektive transportløsninger  og trivelig vertskap.

Det ble avtalt et nærmere arbeidsmøte mellom Frosta kommune og VisitTrondheim for å komme enda tettere i dialog om det videre samarbeidet. Frostaporten tror dette er viktig for å få hjelp til å skaffe oppmerksomhet om kommunen vår og bringe utabygdes og utenlandske gjester til Frosta. Men likevel må reiselivet på bygda selv fylle næringa med innhold som er kommersiellt drivbart med grunnlag for flere arbeidsplasser.

Vi håper Frostatingsprosjektet, det nyopprettede  lokale næringslivsforumet SNF Frosta og samarbeidet med VisitTrondheim kan gi en god plattform for videre satsing innen reiselivet på Frosta i samspill med hele Trondheimsregionen!

 

SNF Frosta i støpeskjea

Før dagens Frokostmøte for SNF Frosta hos Frøken Fjong Cafèbar møttes medlemsbedriftene for å velge et Fagrådstyre som skal være med og bestemme aktiviteten i det nyopprettede næringsforumet. Styret kom raskt på plass og vil for 2016 bestå av Gustav Myraune (Rågo) – leder, Kirsten Fossli (Fossli as), Stein Ola Stene (Orsand Camping/Stene Tømrerservice) og Jan Lutdal (QBE).

Fagrådstyre SNF Frosta 2016. Fra v: Gustav Myraune (Rågo) - leder, Kirsten Fossli (Fossli as), Stein Ola Stene (Orsand Camping/Stene Tømrerservice) og Jan Lutdal (QBE)
Fagrådstyre SNF Frosta 2016. Fra v: Gustav Myraune (Rågo) – leder, Kirsten Fossli (Fossli as), Stein Ola Stene (Orsand Camping/Stene Tømrerservice) og Jan Lutdal (QBE)

Fagrådstyret vil i samarbeid med Stjørdal Næringsforum (SNF) legge en plan for aktiviteten i lokalavdelinga på Frosta. Det vil dreie seg om 5-6 frokostmøter på Frosta med diskusjonstema og presentasjon av lokale bedrifter, deltakelse på møteplasser og seminar for næringslivet i  Stjørdalsregionen og kanskje en egen næringskonferanse på Frosta. Det er ingen fastlagt løype som skal gås – her må næringslivet på Frosta selv ta tak i hva de ønsker med medlemskapet i SNF Frosta, og hovedutfordringen er å gjøre det attraktivt å delta. Hittil har 20 bedrifter på Frosta tegnet medlemskap.

Under dagens Frokostmøte fikk de to mediabedriftene på Frosta, Frostaporten og Frostingen, mulighet til å gi en kort presentasjon av virksomheten. Slike innspill er nyttig informasjonsutveksling og bidrar til at man lærer hverandre bedre å kjenne. Kanskje kan det oppstå fruktbare koblinger mellom næringsaktører innen bygdas grenser?

Hovedtemaet for møtet var Frosta kommunes arbeid med revisjon av arealplan. Det er en kjennsgjerning at kommunen mangler klargjort areal for næringsformål, og det er et sterkt ønske om at den nye planen vil legge til rette for god utnyttelse av eksisterende hovedområder (Vikaleiret, Skaret, Ulvik-korsen og slam-gropa) samt se på muligheter for nye områder.

Skal Frosta kommune være attraktiv som bostedskommune må det også være tilstede et godt grunnlag for etablering av næring. Liv-Edel Berg og Tore Tagseth fra Frosta kommune redegjorde om arbeidet med arealplanen. Ambisjonen er å ha et politisk vedtak om ny plan klar før sommerferien.

Liv-Edel Berg – Enhetsleder Teknisk område og landbruk, Frosta kommune
Liv-Edel Berg – Enhetsleder Teknisk område og landbruk, Frosta kommune

Det var ingen ting å si på engasjementet i diskusjonen blant de frammøtte frokostgjestene. Og det er kanskje ikke rart med tanke på at behov for næringsareal er viktig for videre utvikling av mange bedrifter på bygda. Det blir spennende å se hva som kommer ut av planarbeidet. Skal det satses tungt på Vikaleiret hvor det allerede finnes mye infrastruktur, eller skal man fordele aktiviteten på flere steder?

Møteleder Torstein Mørseth utfordret dessuten kommunen på å selge inn Frosta bedre til omverden. Vi må bruke de fortrinnene vi har med tanke på plassering og arealkostnader til å lokke nyetableringer til bygda. Dette kommer ikke rekende av seg selv.

Tore Tagseth - Byggesaker Frosta kommune
Tore Tagseth – Byggesaker Frosta kommune

Møtet gir tilsagn om at nettopp SNF Frosta kan være en god arena for diskusjon og kommunikasjon mellom kommunen og næringslivet. Vi er tross alt ei forholdsvis lita bygd, og da vil alle være tjent på godt samarbeid og å finne gode løsninger sammen!


frostaporten_ledigannonse