Frokostmøte – Samferdsel og vegstandard Fv 753

Stjørdal Næringsforum (SNF) avdeling Frosta inviterer alle næringsaktører og andre interesserte til åpent frokostmøte.

Sted: Klostergården, Tautra
Tid: mandag 31. oktober kl 08:00 – 09:30

Tema: Samferdsel, fylkesveien(e)

Daglig transporteres det 700 tonn gods til og fra Frosta. Trønderbussene kjører 12 turer hver dag og i tillegg er det en betydelig privattrafikk av fastboende, hyttefolk og besøkende. Er adkomsten tilfredsstillende?

  1. Innledning ved Torstein Mørseth
  2. Fylkesråd for samferdsel; Tomas Iver Hallem, presenterer fylkesveiplanen og status på utbedring Fv 753
  3. Leder i Frosta Åsen lastebileierforening og daglig leder Skarsbakk Transport; Olav Skarsbakk, gir sitt syn på vegstandarden

Møtet starter med frokost!

I april 2016 målte lastebileier Olav Skarsbakk (t.h.), Andreas Flægstad og Bjørn Nilssen høydeforskjellen i vegbanen på Fv 753 fra Åsen til Frosta. Foto: Anders Vinje/Frostingen
I april 2016 målte lastebileier Olav Skarsbakk (t.h.), Andreas Flægstad og Bjørn Nilssen høydeforskjellen i vegbanen på Fv 753 fra Åsen til Frosta. Foto: Anders Vinje/Frostingen

Medlemmer i SNF betaler kr 100,- ikke-medlemmer kr 300,-
Fakturering etterskuddsvis hvert halvår. Det blir anledning til å tegne medlemskap  i på møtet.

Møteleder Torstein Mørseth, SNF
Ingen påmelding

Velkommmen!

snf_logo

 

 

 

www.stjordalinfo.com

FK_logo

 

www.frosta.kommune.no

Legg inn en kommentar