Stikkordarkiv: Frokostmøte

Frokostmøte – Ringvirkninger Ny E6

Stjørdal Næringsforum (SNF) avdeling Frosta inviterer alle næringsaktører og andre interesserte til åpent frokostmøte.

Sted: Klostergården
Tid: tirsdag 5. september kl 08:00 – 09:30

Ny E6 – ringvirkninger for Frostas næringsliv

Styret i SNF Frosta har de siste ukene jobbet med en uttalelse i arealplanarbeidet som foregår i kommunen. Særlig har styret fokusert på mulighetene som byr seg i forbindelse med Ny E6 forbi Åsen.

Jørund Gullikstad (Utbyggingssjef E6 Trøndelag, Nye veier) og Knut Hellerud (Kommunikasjonsrådgiver og pressekontakt E6 Trøndelag) deltar.

Møtet starter med frokost og mingling!

Ingen påmelding. Fakturering etterskuddsvis hvert halvår. Medlemmer i SNF betaler kr 120,- ikke-medlemmer kr 300,- for hvert frokostmøte. Det blir anledning til å tegne medlemskap  på møtet.

Møteledere: Gustav Myraune og Jon Uthus

Velkommen til en spennende morgentime!!

snf_logo

 

 

 

www.stjordalinfo.com

FK_logo

 

www.frosta.kommune.no

Frokostmøte – Frostating

Stjørdal Næringsforum (SNF) avdeling Frosta inviterer alle næringsaktører og andre interesserte til åpent frokostmøte.

Sted: Valberg Slektsgård
Tid: mandag 27. februar kl 08:00 – 09:30

Tema: Frostating

Formannskapet har vedtatt følgende:
«Prosjekt for å utarbeide et opplegg for å formidle den norrøne tingtradisjonen knyttet til Frostatinget basert på tilgjengelige arealressurser etter et eventuelt utkjøp av Logtun ytre, gnr.92, bnr.1»

  1. Innledning ved Torstein Mørseth
  2. Frostas varaordfører Johan Petter Skogseth presenterer sine tanker i dag og fremover, om hvordan næringslivet kan bidra eller engasjeres for å virkeliggjøre dette som et bærekraftig prosjekt.

Møtet starter med frokost!

Kan man klare å finne en god løsning for utvikling av området ved Tinghaugen?

Medlemmer i SNF betaler kr 120,- ikke-medlemmer kr 300,-
Fakturering etterskuddsvis hvert halvår. Det blir anledning til å tegne medlemskap  i på møtet.

Møteleder Torstein Mørseth, SNF
Ingen påmelding

Velkommmen!

snf_logo

 

 

 

www.stjordalinfo.com

FK_logo

 

www.frosta.kommune.no

Frokostmøte – Samferdsel og vegstandard Fv 753

Stjørdal Næringsforum (SNF) avdeling Frosta inviterer alle næringsaktører og andre interesserte til åpent frokostmøte.

Sted: Klostergården, Tautra
Tid: mandag 31. oktober kl 08:00 – 09:30

Tema: Samferdsel, fylkesveien(e)

Daglig transporteres det 700 tonn gods til og fra Frosta. Trønderbussene kjører 12 turer hver dag og i tillegg er det en betydelig privattrafikk av fastboende, hyttefolk og besøkende. Er adkomsten tilfredsstillende?

  1. Innledning ved Torstein Mørseth
  2. Fylkesråd for samferdsel; Tomas Iver Hallem, presenterer fylkesveiplanen og status på utbedring Fv 753
  3. Leder i Frosta Åsen lastebileierforening og daglig leder Skarsbakk Transport; Olav Skarsbakk, gir sitt syn på vegstandarden

Møtet starter med frokost!

I april 2016 målte lastebileier Olav Skarsbakk (t.h.), Andreas Flægstad og Bjørn Nilssen høydeforskjellen i vegbanen på Fv 753 fra Åsen til Frosta. Foto: Anders Vinje/Frostingen
I april 2016 målte lastebileier Olav Skarsbakk (t.h.), Andreas Flægstad og Bjørn Nilssen høydeforskjellen i vegbanen på Fv 753 fra Åsen til Frosta. Foto: Anders Vinje/Frostingen

Medlemmer i SNF betaler kr 100,- ikke-medlemmer kr 300,-
Fakturering etterskuddsvis hvert halvår. Det blir anledning til å tegne medlemskap  i på møtet.

Møteleder Torstein Mørseth, SNF
Ingen påmelding

Velkommmen!

snf_logo

 

 

 

www.stjordalinfo.com

FK_logo

 

www.frosta.kommune.no