Åsenfjord – mer enn Tirpitz

Knut Sivertsen og Karl H. Brox står bak to bøker om tyskernes aktiviteter i Midt-Norge. De kommer til Magnushallen på Frosta for å vise bilder og fortelle om en virksomhet som mer enn 70 år etter krigens slutt fortsatt fenger og interesserer.

  • Tid: torsdag 21.november kl 18:00
  • Sted: Magnushallen
  • Inngang: 100,-
  • Kaffesalg ved 10.trinnet Frosta skole

Da Hitler-Tyskland den 9. april 1940 gikk til aksjon mot Norge, var det blant annet for å sikre seg krigsviktige marinebaser langs norskekysten. Den viktigste av dem skulle bygges opp i Trondheimsområdet.

To store ubåtbunkere som ble iverksatt bygget på Nyhavna i Trondheim ligger der fremdeles, og nordøst for byen – i Åsenfjorden mellom Skatval og Frosta – etablerte krigsmarinen en godt beskyttet og travel base for sine overflatefartøyer.

At slagskipet Tirpitz lå her et års tid er vel kjent, men marinebasen i Åsenfjorden omfattet langt mer enn det. Tyske slagskip og kryssere som Gneisenau, Scharnhorst, Lützow, Admiral Hipper og Prince Eugen hadde i begynnelsen av krigen Åsenfjorden som hjemmebase, og fikk her ved hjelp av store verkstedskip utført både vedlikehold og reparasjon av skader som fartøyene ble påført av allierte krigsskip og fly.

Det eneste av de store slagskipene som aldri besøkte Åsenfjorden var Bismarck, som ble senket allerede på sin jomfrutur i mai 1941.

Til basen hørte for øvrig også et større ammunisjonslager – Steinvik lager – som ble anlagt på Skatval like øst for Steinvikholmen.

Utallige spor og rester etter den tyske virksomheten er fortsatt å se i området. Knut Sivertsen og Karl H. Brox vil i sitt kåseri fortelle mer om dette og om tyskernes aktiviteter i Midt-Norge.

Den siste boka de to samarbeidet om kom høsten 2018 – Fem mørke år. Her finner vi flere bilder fra Frosta. Boka er utsolgt fra forlaget, men forfatterne har med de siste eksemplarene slik at interesserte kan skaffe seg boka etter kåseriet.

VELKOMMEN!
Arrangør: Frosta Historielag

Området mellom Frosta og Skatval spilte en sentral rolle i den tyske krigføringen til sjøs. Her en luftvernstilling i nærheten av Steinvik lager på Skatval, med Frosta i bakgrunnen og Den Norske Amerikalinjens store passasjerskip Stavangerfjord som ble rekvirert og brukt som losjiskip, ute på fjorden.

Bildet er hentet fra Kildenett.no

Legg inn en kommentar