Stikkordarkiv: Frosta Historielag

Åsenfjord – mer enn Tirpitz

Knut Sivertsen og Karl H. Brox står bak to bøker om tyskernes aktiviteter i Midt-Norge. De kommer til Magnushallen på Frosta for å vise bilder og fortelle om en virksomhet som mer enn 70 år etter krigens slutt fortsatt fenger og interesserer.

  • Tid: torsdag 21.november kl 18:00
  • Sted: Magnushallen
  • Inngang: 100,-
  • Kaffesalg ved 10.trinnet Frosta skole

Da Hitler-Tyskland den 9. april 1940 gikk til aksjon mot Norge, var det blant annet for å sikre seg krigsviktige marinebaser langs norskekysten. Den viktigste av dem skulle bygges opp i Trondheimsområdet.

To store ubåtbunkere som ble iverksatt bygget på Nyhavna i Trondheim ligger der fremdeles, og nordøst for byen – i Åsenfjorden mellom Skatval og Frosta – etablerte krigsmarinen en godt beskyttet og travel base for sine overflatefartøyer.

At slagskipet Tirpitz lå her et års tid er vel kjent, men marinebasen i Åsenfjorden omfattet langt mer enn det. Tyske slagskip og kryssere som Gneisenau, Scharnhorst, Lützow, Admiral Hipper og Prince Eugen hadde i begynnelsen av krigen Åsenfjorden som hjemmebase, og fikk her ved hjelp av store verkstedskip utført både vedlikehold og reparasjon av skader som fartøyene ble påført av allierte krigsskip og fly.

Det eneste av de store slagskipene som aldri besøkte Åsenfjorden var Bismarck, som ble senket allerede på sin jomfrutur i mai 1941.

Til basen hørte for øvrig også et større ammunisjonslager – Steinvik lager – som ble anlagt på Skatval like øst for Steinvikholmen.

Utallige spor og rester etter den tyske virksomheten er fortsatt å se i området. Knut Sivertsen og Karl H. Brox vil i sitt kåseri fortelle mer om dette og om tyskernes aktiviteter i Midt-Norge.

Den siste boka de to samarbeidet om kom høsten 2018 – Fem mørke år. Her finner vi flere bilder fra Frosta. Boka er utsolgt fra forlaget, men forfatterne har med de siste eksemplarene slik at interesserte kan skaffe seg boka etter kåseriet.

VELKOMMEN!
Arrangør: Frosta Historielag

Området mellom Frosta og Skatval spilte en sentral rolle i den tyske krigføringen til sjøs. Her en luftvernstilling i nærheten av Steinvik lager på Skatval, med Frosta i bakgrunnen og Den Norske Amerikalinjens store passasjerskip Stavangerfjord som ble rekvirert og brukt som losjiskip, ute på fjorden.

Bildet er hentet fra Kildenett.no

Livets første festdrakt – dåpskjolen

Frosta husflidslag og Frosta bygdemuseum markerer kulturminnedagene 2016 med utstilling av dåpskjoler på museet.

Sted: Frosta bygdemuseum, Tinghaugen
Tid: Søndag 18. september kl 13 – 16

Dåpskjolene – en glemt kunst?

Målet er å få laget en utstilling med historisk tilbakeblikk på dåpskjoler for å vise hvordan dette spesielle plagget har endret seg opp igjennom tida. Ofte knytter det seg mye slektshistorie til dåpskjoler som har vært i bruk i flere generasjoner. Og mange av kjolene er rene kunstverk å regne med utførlig håndarbeid.

Dåpskjole sydd av Oline Juberg. Dåpsbarna man med sikkerhet vet er døpt i denne kjolen er Leif Juberg (1899), Olav Juberg (1902), Magnhild Juberg (1905), Arne juberg (1911), Bjarne Juberg (1913), Oddlaug Juberg (1944), Bjørn Olav Juberg (1951), Roar Bjarne Kvamme (1967), Audun Kvamme (1972) og Torgrim Kvamme (1974)
Dåpskjole sydd av Oline Juberg. Dåpsbarna man med sikkerhet vet er døpt i denne kjolen er Leif Juberg (1899), Olav Juberg (1902), Magnhild Juberg (1905), Arne juberg (1911), Bjarne Juberg (1913), Oddlaug Juberg (1944), Bjørn Olav Juberg (1951), Roar Bjarne Kvamme (1967), Audun Kvamme (1972) og Torgrim Kvamme (1974)

Om DU selv har en kjole å stille ut på denne dagen er det ønskelig at du tar kontakt med:

Arnt Stavseth bidrar med bildeforedrag om dåpstradisjon og dåpskjolenes historie.

Gratis inngang. Kaffesalg.

Ved behov for skyss/ledsaking; kontakt «Livsglede for eldre», mob: 416 69 422 (Anne Mille). Det finnes handycaprampe til alle rom på museet.

Kyse til dåpskjole sydd av Oddlaug Juberg Kvamme pyntet med nuppereller laget av Nora Kvamme
Kyse til dåpskjole sydd av Oddlaug Juberg Kvamme pyntet med nuppereller laget av Nora Kvamme

Alle velkommen!

Arrangør: Frosta husflidslag og Frosta bygdemuseum

Kulturminnedager

Har du en gammel terrin eller et serveringsforkle til utlån? Isåfall ønsker Historielaget, Husflidslaget og Bygdemuseet å låne dette til utstillinga på bygdemuseet helga 12. og 13. september i forbindelse med markeringen av årets kulturminnedager.

terrin

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturminnedagene blir markert med flere arrangement i samarbeid mellom nettopp Historielaget, Husflidslaget og Bygdemuseet. Årets tema er «nabolag», og  vinklingen er vektlagt på tradisjoner med «Vertskap – gjenstander og bilder».

Trioen er svært interessert i hjelp fra de som har bilder eller terriner og forklær som er brukt i en slik sammenheng, og som kan tenke seg å låne dem ut noen dager. Gjenstandene vil bli merket med lapp der navn/historien bak er med.

Henvendelse gjøres til:

Håpet er at dette blir ei helg der folk møtes og kan friske opp gamle minner, mens de ser på bilder og vakre, gamle bruksgjenstander. Vertskap i ethvert nabolag var basert på hjelp/lån. I tillegg til utstillinga blir det quiz med tårnkake til premie!

taarnkake

Kongens fortjenstmedalje tildelt Bjørn Olav Juberg

Bjørn Olav Juberg ble 5. juni tildelt Kongens fortjenstmedalje. Tildelingen ble gjort offentlig kjent i forbindelse med årets Frostatingsseminar – ikke helt tilfeldig sett i lys av bakgrunnen for utmerkelsen.

I en høytidelig sermoni sist fredag kveld på Frosta kommunehus ble fortjenstmedaljen overrakt Bjørn Olav av Fylkesmann Inge Ryan på vegne av H. M. Kongen.

Fylkesmann Inge Ryan overrakte Kongens fortjenestmedalje til Bjørn Olav Juberg
Fylkesmann Inge Ryan overrakte Kongens fortjenstmedalje til Bjørn Olav Juberg

Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av Kong Haakon VII 1. februar 1908. Den deles ut som belønning for stor samfunnsnyttig innsats ovre lengre tid innen områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid. Det legges særlig stor vekt på  frivillig arbeid og engasjement. Bjørn Olav Juberg tildeles medaljen for mangeårig innsats innen kor, korps og lokalhistorie.

Utdelingsarrangementet ble innledet med musikk av Frosta skolemusikk og Musikklaget «Klang» – to av de lagene på Frosta som antagelig står prisvinneren nærmest gjennom et langt musikalsk engasjement både som aktiv kor- og korpsmusiker, instruktør, dirigent og innehaver av administrative verv i frivillig musikkliv både kommunalt og regionalt.

Åpningsmusikk ved Frosta skolemusikk og Musikklaget "Klang" - to sentrale institusjoner i Bjørn Olav Jubergs mangeårige virke
Åpningsmusikk ved Frosta skolemusikk og Musikklaget «Klang» – to sentrale institusjoner i Bjørn Olav Jubergs mangeårige virke

Prisvinnerens innsats innen Frostas lokalhistorie er mangfoldig, men hovedtyngden er lagt ned som leder av bygdeboknemda i over 30 år. Utgivelsen av Frostabøkene i 13 bind og utviklingen av Frostasølvet vitner om et enormt arbeidsomfang innenfor Frosta Historielag i tillegg til å ha bygd opp en stor samling av årbøker, historiske kalendre, småskrifter, hefter og bilder som dokumenterer Frostas historie i nær fortid. Arbeidsinnsatsen og kunnskapen rundt Frostatinget er stor, og han framstår som en av våre mest markante Frosta-ambassadører!

Ordfører Johan Petter Skogseth overrakte Frostatingsbrosjen til prisvinneren som gave fra Frosta kommune
Ordfører Johan Petter Skogseth overrakte Frostatingsbrosjen til prisvinneren som gave fra Frosta kommune

Som lærer i grunnskolen gjennom 43 år har Bjørn Olav hatt mulighet til å formidle av sin musikk, historie- og samfunnskunnskap til den oppvoksende slekt, og hans pedagogiske evner er i den sammenheng godt kjent og beundret. Ett av høydepunktene fra yrkeslivet som ble trekt fram var da han sammen med eleven fra 9.trinn vant den landsomfattende skolekonkurransen «Klassens grunnlov» i forbindelse med Grunnlovsjubileet 2014.

Foruten utgivelse av en mengde publikasjoner innen forskjellige lag og foreninger på Frosta, materiell til turistinformasjon om Frosta, musikalske arrangement for kor og korps, har Bjørn Olav også vært medlem i arbeidsgruppa for Humanistisk konfirmasjon i 13 år og innehatt mange tillitsverv – en liste som nesten vil være umulig å få komplett etter mange års aktivt og frivillig engasjement til det beste for lokalsamfunnet.

En stolt og glad prisvinner flankert av Fylkesmann Inge Ryan og ordfører Johan Petter Skogseth
En stolt og glad prisvinner sammen med Fylkesmann Inge Ryan og ordfører Johan Petter Skogseth

Utmerkelsen høstet mange godord hos de inviterte gjestene, og blant de mange gratulantene ble egenskaper som ekte, tålmodig, kunnskapsrik, jordnær, ildsjel, arbeidsvillig, engasjert og raus trekt fram i beskrivelsen av Bjørn Olav – en samfunnsbygger av rang!

Bjørn Olav flankerte av forslagsstillerne til utmerkelsen
Bjørn Olav flankerte av forslagsstillerne til utmerkelsen; Jørn Øyrehagen Sunde og Frode Revhaug

Utmerkelsen består av en diplom underskrevet av kongen samt selve fortjenstmedaljen som har portrettet av kongen med navn og valgspråk på framsiden. På baksiden finnes en krans med omskriften «Kongens fortjenstmedalje». Innenfor kransen er mottakerens navn inngravert.

Vi gratulerer Bjørn Olav hjertligst med tildelingen og takker samtidig for stor innsats for Frosta-samfunnet gjennom mange år! Dette var vel fortjent!

Tørkhuset i Skogtrøa

I 2011 ble det satt igang arbeid med å restaurere det gamle tørkhuset i Skogtrøa, like ved Ulvik-korsen. Tre år senere, 3.mai 2014, ble Tørkhuset offisielt innviet. Huset framstår som et eget lite museum og kan også benyttes til rasting både innendørs og utendørs. 

Tørkhuset i Skogtrøa
Tørkhuset i Skogtrøa

Tørkhuset er oppført på Frostakartet under kategorien «Severdigheter». Under følger en artikkel fra Frosta Historielag om bakgrunnen og bruken av tørkhuset samt restaureringsarbeidet.

Huset antas å være fra slutten av 1800-tallet, og sto for nedfall da restaurering kom på tale i 2011. Samtaler kom fort i gang mellom grunneierne Solveig og Gaute Brenne, og Historielaget.

Fagfolk ble kontaktet og finansiering undersøkt. Det ble et godt samarbeid med Norsk Kulturminnefond som bidro sterkt til finansieringa. En forutsetning var mye dugnad, og her stilte hele styret i Historielaget opp – først og fremst Thorleif Tvete, Kåre H.Ulvik og Roar Lindgaard.

Rastemulighter bade innendørs og utendørs ved Tørkhuset.
Rastemulighter bade innendørs og utendørs ved Tørkhuset.

Det måtte en hel del utskiftninger til, ny fundamentering, stolper og kledning. Likeså måtte taket skiftes, ny taktro og brukt skifer ble innkjøpt og lagt på.  Pipa ble forlenget over taket med lokal stein. Bakerovnen og pipa, samt tørkehylla ble pusset opp ved bruk av leire-sand iblandet plengras som bindemiddel.

Den utvendige malinga ble laget etter oppskrift fra så langt tilbake som 600-tallet! Malinga ble kokt på stedet, og består av vatn, hvetemel, jernvitrol og jernoksyd som for øvrig gir farga. Dette kokes opp under omrøring og påføres mens det er varmt.

Tørkhuset ved Skogtrøa
Tørkhuset ved Skogtrøa

Tørkhuset inneholder kombinert bakerovn, grue og tørkhylle for korn. Ikke alle tørkhus rundt om har denne kombinasjonen.

Ovnen i tørkhuset i Skogtrøa
Ovnen i tørkhuset i Skogtrøa

Det måtte fyres i flere timer for å få bakerovnen varm. Ovnen ble vesentlig brukt til steiking av storbrød. Ovnen kunne romme 14-15 brød i ei steiking! Fyringa foregikk med ved inne i selve ovnen. Der ble det fyra opp til ovnen var varm nok for at brødene kunne settes inn. Glørne var da raket ut. Steiketida var ganske lang.

Steking av kanelboller i Tørkhuset. Foto: Tone Ulvik
Steking av kanelboller i Tørkhuset. Foto: Tone Ulvik

Grua ble brukt til å varme vatn til klesvask og slakting blant anna. Grytene hang i skjælingen og vatnet ble varmet opp. Her ble det brukt vanlig ved.

Tørkhylla ble varmet opp ved at det ble fyrt i grua. Kanaler førte varmen inn under hylla. Det var viktig ikke å ha for sterk varme.

Røring i kornet måtte gjøres heile tida. Tørking av korn var meget viktig i våte høster, da det skulle brukes til menneskeføde og ølbrygging.

Frosta Historielag
Bjørn Olav Juberg

Les også artikkelen om da Kulturminnefondet besøkte Frosta i  april 2015 hvor de fikk besøke Tørkhuset i Skogtrøa; et prosjekt hvor fondet bidro med økonomisk støtte.

Kulturminnefondet besøkte Frosta

Tirsdag 14. april fikk Frosta besøk av ledelsen i Norsk Kulturminnefond med direktør Simen Bjørgen i spissen.  I følge den gamle primstaven var 14. april den første sommerdagen, men med regn, kald vind og snøbyger under besøket, var det ingenting som tydet på at vår og sommer er rett foran oss.

Under besøket i Nord-Trøndelag gjennomførte Kulturminnefondet møte med fylkeskommunen, samt Steinkjer og Levanger kommuner, før de kom til Frosta og overnatting på magiske Tautra.

Tørkhuset
Tørkhuset i Skogtrøa er åpent for turgåere som trenger en pust i bakken. Det er derimot ikke anledning til å tenne opp i bakerovnen uten spesiell tillatelse.

Gjestene fra Kulturminnefondet og NTFK fikk sett mange aktuelle søknadsobjekter under rundturen sin på Frosta, blant annet ble Tautra, gårdsanlegg på Neset og kaianlegg i Småland og Vågen. I tillegg fikk representantene fra Kulturminnefondet se resultatet av det arbeidet som ildsjeler i Frosta Historielag sammen med grunneier har gjort for å restaurere tørkhuset i Skogtrøa ved Ulvikkorsen. Tørkhuset fungerte som korntørke og har også egen bakerovn.

Gjestene våre var selvsagt også innom Tinghaugen og fikk orientering både om Frostatinget og arbeidet i Frostatingsprosjektet.

Tinghaugen, Kulturminnefond
Ordfører Johan Petter Skogseth, direktør Simen Bjørgen, underdirektør Eli Heirung, Helene Tiller som er rådgiver med ansvar for Nord-Trøndelag fylke og Frosta sin kontaktperson, Hilde Tokle Yri fra NTFK.

Frosta, 15. april 2015 – Torgunn Østbø, prosjektleder Frostatingsprosjektet