Kulturminnefondet besøkte Frosta

Tirsdag 14. april fikk Frosta besøk av ledelsen i Norsk Kulturminnefond med direktør Simen Bjørgen i spissen.  I følge den gamle primstaven var 14. april den første sommerdagen, men med regn, kald vind og snøbyger under besøket, var det ingenting som tydet på at vår og sommer er rett foran oss.

Under besøket i Nord-Trøndelag gjennomførte Kulturminnefondet møte med fylkeskommunen, samt Steinkjer og Levanger kommuner, før de kom til Frosta og overnatting på magiske Tautra.

Tørkhuset
Tørkhuset i Skogtrøa er åpent for turgåere som trenger en pust i bakken. Det er derimot ikke anledning til å tenne opp i bakerovnen uten spesiell tillatelse.

Gjestene fra Kulturminnefondet og NTFK fikk sett mange aktuelle søknadsobjekter under rundturen sin på Frosta, blant annet ble Tautra, gårdsanlegg på Neset og kaianlegg i Småland og Vågen. I tillegg fikk representantene fra Kulturminnefondet se resultatet av det arbeidet som ildsjeler i Frosta Historielag sammen med grunneier har gjort for å restaurere tørkhuset i Skogtrøa ved Ulvikkorsen. Tørkhuset fungerte som korntørke og har også egen bakerovn.

Gjestene våre var selvsagt også innom Tinghaugen og fikk orientering både om Frostatinget og arbeidet i Frostatingsprosjektet.

Tinghaugen, Kulturminnefond
Ordfører Johan Petter Skogseth, direktør Simen Bjørgen, underdirektør Eli Heirung, Helene Tiller som er rådgiver med ansvar for Nord-Trøndelag fylke og Frosta sin kontaktperson, Hilde Tokle Yri fra NTFK.

Frosta, 15. april 2015 – Torgunn Østbø, prosjektleder Frostatingsprosjektet

Legg inn en kommentar