Disse veiene får ny asfalt på Frosta i 2015

I løpet av 2015 planlegger Statens Vegvesen å legge ut mer enn 2.3 millioner tonn asfalt på norske riks- og fylkesveier.

veivals

 

 

 

 

Kartet under viser hvilke veistrekninger som får ny asfalt på Frosta; fra ca Esso-satsjonen til Hagerup og fra Viken til Kråklund. Dette er begge hardt utsatte strekninger med mye tungtrafikk. I tillegg kan det nevnes at strekningen Avdalen til Falstadskogen på Ekne asfalteres – en kjærkommen nyhet for de som pendler Frosta – Ekne.

Asfaltering på Frosta 2015 (klikk på bildet for en større utgave)
Asfaltering på Frosta 2015 (klikk på bildet for en større utgave)

Det er likevel beklagelig at ikke en større del av veinettet på Frosta blir tilgodesett med asfaltering. Spesielt begynner veien på nordsia fra sentrum til Romma og videre til Staur, og fra Åtlo innover til Selbua forbi Sottjønna å bli svært medtatt. Vi får håpe det blir satt av penger til dette snarest!

Legg inn en kommentar