Tingnettverk

Frosta var godt representert under det historiske møtet i Gulen siste uka i august mellom de fire lagtingene fra middelalderen. For aller første gang møttes representanter fra Frostatinget, Gulatinget, Borgartinget og Eidsivatinget!

Tingsamling ved Krossteigen i Eivindvik
Historisk tingsamling ved Krossteigen i Eivindvik!

Hensikten med møtet var å utveksle informasjon, bli bedre kjent med hverandre, se framover og undersøke muligheten for å opprette et nasjonalt nettverk for tingstedene fra middelalderen.

Les mer om det historiske møtet her.

Legg inn en kommentar