Frosta 4H Høstfest

Med utgangspunkt i temaet «Galla» var det en flott pyntet gjeng ungdommer som møtte innbudte gjester til høstfest på Folkheim med tradisjonell avslutning på 4H-året. Utstilling av gjennomførte prosjektoppgaver, underholdning, kaffekos og utdeling av årsmerker til medlemmene er faste innslag.

Flotte utstillinger på Folkheim viser litt av hva medlemmene i klubben har arbeidet med siste år.
Flotte utstillinger på Folkheim viste litt av hva medlemmene i klubben har arbeidet med siste år.

Mange av ungdommene legger mye flid i prosjektet de arbeider med gjennom 4H-året, og dette bar også utstillingene preg av. Prosjektene spenner i alt fra fotografering, baking, motorcross, trearbeid, aspirantleder og håndarbeid til dropskoking og kanin.

Harald Røsvik har hatt Motorcross som prosjektoppgave siste år.
Harald Røsvik har hatt Motorcross som prosjektoppgave siste år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frosta 4H teller drøye 50 medlemmer, hvorav seks jenter nå har fullført hele 4H-programmet (minimum 7 år). Ordfører Trine Haug kunne stolt overrekke 4Hs plakettnål til disse medlemmene (anført med siste års prosjektoppgave):

  • Grete Iren Einangshaug, 4H-fotografen
  • Maria Hojem – Fritt valg, Orientering
  • Jenny Moksnes, Fritt valg – Orientering
  • Jenny Lutdal, Fritt valg – Hekling
  • Kristin Aatlo, Fritt valg – Orientering
  • Trude Mari Helland Lutdal, Fritt valg – Orientering
Årets plakettmottakere i Frosta 4H: Grete Iren Einangshaug, Maria Hojem, Jenny Moksnes, Jenny Lutdal, Kristin Aatlo og Trude Mari Helland Lutdal
Årets plakettmottakere i Frosta 4H: Grete Iren Einangshaug, Maria Hojem, Jenny Moksnes, Jenny Lutdal, Kristin Aatlo og Trude Mari Helland Lutdal

Selv om det i utgangspunktet er medlemmene i 4H som skal styre aktiviteten i klubben trengs det noen voksne rådgivere som støttespillere; Anne Oldervik, Trine Haug, Roar Stene Hojem og Hallgeir Ulvik fikk en påskjønnelse for dette arbeidet.

Rådgivere i Frosta 4H: Anne Oldervik, Trine Haug, Roar Stene Hojem og Hallgeir Ulvik
Rådgivere i Frosta 4H: Anne Oldervik, Trine Haug, Roar Stene Hojem og Hallgeir Ulvik

Klubben har hatt et aktivt år, og 2016 blir ikke noe unntak. Leder Johanne Hojem kunne avsløre at klubben har påtatt seg ansvaret for å arrangere aspirantleir neste sommer. Men med ballasten som Frosta 4H har etter å ha arrangert både Fylkesleir og Landsleir de siste årene skulle vel ikke dette by på store utfordringer!

Legg inn en kommentar