1 år med framsnakking av Frosta

Det er i disse dager 1 år siden Frostaporten relanserte «nettinngangen til Frosta». Med en bedre teknisk publiseringsløsning tilpasset alle plattformer (mobil, nettbrett og PC) i kombinasjon med egen Facebook-side for å pleie
kontakten med brukerne bedre, har nettverket som jevnlig benytter Frostaporten økt fra ca 500 til 4.000 personer!

Vi takker for tilliten og ser fram til å fortsette arbeidet med å framsnakke bygda vår – den viktigste intensjonen for Frostaporten!

frostaimitthjerte

I vår lanserte vi dessuten Frostakartet.no på direkte oppfordring fra turistnæringa som et spisset tilbud rettet mot de mange turistene som besøker bygda vår. Med god hjelp av turistkontoret på Tinghaugen viser også denne nettportalen gode besøkstall spesielt gjennom sommeren.

Frostakartetlogo

Tar vi et tilbakeblikk på året som har gått er det et stort spekter av saker som framsnakker bygda vår. Frosta har et mangfold av positive krefter som arbeider jevnt og trutt innenfor næringsliv, kommune, lag og foreninger – krefter som gjør bygda synlig for omverden og som bygger opp under kvalitets-stempelet Frosta har opparbeidet seg både som «Trondheims kjøkkenhage», turistdestinasjon og historisk senter knyttet til utviklingen av
Frostatingsseminaret.

Det lover godt for framtida at ungdommer ser muligheter i hjembygda og satser friskt både innenfor landbruk og service-næringer. Det er nok å vise til hva Stene Gård, Rågo, Viken-gårdene (Level, Viken Midtre, Ytre Viken), Klostergården, Frosta Innkjøpslag og Valberg Slektsgård har fått til.

Frosta - Trondheims kjøkkenhage (Foto: Viken Midtre)
Frosta – Trondheims kjøkkenhage (Foto: Viken Midtre)

Utbygging av fiberbredbånd i hele kommunen gir oss ny viktig infrastruktur i en digital verden med uante muligheter hvor geografisk plassering blir mindre vesentlig.

Vi har mange driftige ildsjeler som ivrer for sine hjertebarn innen fritidsaktiviteter som musikk og idrett. Frosta Danseklubb, Frosta 4H, Frosta skolemusikk, Frosta IL Håndball og Frosta Motorcrossklubb engasjerer ungdommer på mange forskjellige plan, og Neset FK er for tiden inne i flytsonen med stor oppslutning og gode resultater, spesielt i aldersbestemte klasser på Storsjøcup, Kretsmesterskap til G14 og Kretspokalen til G16.

Neset Gutter 14 - Kretsmestre Trøndelag Fotballkrets 2015. Bak fra venstre: Kristin Gumaer, Sindre Jørås Skogmo, Edvard Sandvik Tagseth, Ingebrigt Aas, Jonathan Viken, lagleder Roger Lein. Midten fra venstre: lagleder Kjell Arne Aatlo, Henrik Viken, Anton Solvold, Sylvester Tommy Beah, Casper Olsen, Joachim Tomren, Caspar Øien Veimo. Foran fra venstre: Sigurd Hernes, Lasse Aatlo, Jonathan Valberg, Magne Qvarme, Halldor Løvrød, Martin Olsen, Eskil Rise Hønnås
Neset Gutter 14 – Kretsmestre Trøndelag Fotballkrets 2015.

Teaterlaget feiret sist vinter 10 års-jubileum med oppsetningen «Jungelboka» og er godt igang med neste års forestilling.

Ensemblet i full sving!
Teaterlaget i full sving!

Bjørn Olav Juberg ble i høst tildelt Kongens fortjenstmedalje, og innsatsen som Åse Brit og Rolv Vang har lagt ned innen orientering og Frosta IL ble belønnet med Ildsjelprisen.

En stolt og glad prisvinner flankert av Fylkesmann Inge Ryan og ordfører Johan Petter Skogseth
En stolt og glad prisvinner flankert av Fylkesmann Inge Ryan og ordfører Johan Petter Skogseth

Da krisen oppsto i Nepal etter jordskjelvkatastrofen i vår så vi igjen at Bjørn Støwer bidro med innsats og kompetanse på sitt fagfelt innen vannforsyning – en virkelig stor ambassadør for Frosta.

Bjørn Støwer reiste til Nepal for bistand under jordskjelvkatastrofen
Bjørn Støwer reiste til Nepal for bistand under jordskjelvkatastrofen

Trine Haug ble bygdas første kvinnelige ordfører etter årets kommunestyrevalg. Trine har ungdommens kraft og mot med seg, og er særdeles flink til å framsnakke bygda hun representerer.

Trine Haug - Frostas nye ordfører?
Trine Haug – Frostas nye ordfører

Ordspråket «Det e itj’nå som kjæm tå sæ sjøl» kommer ofte til sin rett, men samtidig er det mange som lykkes og som ser at det gror i kjølvannet av arbeidet de legger ned.

Aktiviteter som Frostastien og Bedriftsturneringa, sommerkonserter i Logtun-kirka, kulturtilbud i Magnushallen med bygdekino, UKMNord-Trøndelag teater og besøk av stjerner som Bjarne Brøndbo gjør at Frosta har et mangfoldig og variert fritidstilbud som bidrar til at innbyggerne trives med hjembygda si.

Oppvarming med kommunens nye frisklivskoordinator Astri
Oppvarming til årets «Frostastien rundt»

En fellesnevner for de mange suksess-historiene vi ser på Frosta er godt samarbeid på mange plan – «sammen er vi sterke». Dette kommer til syne som for eksempel under utbygging av ny lysløype, konseptet Frøken Valberg, Torgdag ved Kiwibygget, familiefestivalen MiG og Frostadan.

Frøken Valberg - Foto: Stig Morten Skjæran
Frøken Valberg

Oppslutningen om grendahusene og de lokale aktivitetene på 17. mai viser hvor viktig samhold er for at folk skal trives der de bor. Dugnads-ånden lever heldigvis ennå i beste velgående i ei tid hvor samfunnet ellers preges i større grad av selvsentrering.

Folheim Vel samlet til dugnad før 17.mai 2015
Folheim Vel samlet til dugnad før 17.mai 2015

Frostaporten ønsker å være med på å belyse alle disse positive kreftene og bidra til at vi kan leve opp til slagordet vårt; «Frostaporten – kanskje inngangen til verdens fineste sted!»

Vi håper også at brukerne kan hjelpe oss med tips, at lag og foreninger benytter vårt tilbud om GRATIS annonsering av arrangement, og at en større del av næringslivet ser fordeler med å sammen profilere hva de kan stå til tjeneste med.

Det finnes fortsatt et stort potensiale som kan tas ut her, spesielt innen turist- og servicenæringa. Frostaporten håper derfor at utviklingsprosjektet mellom kommunen og Stjørdal Næringsforum munner ut i en lokal næringsforening som fungerer godt for bedriftene på Frosta. Vi er kanskje god alene, men helt sikkert enda bedre sammen!

Maren Stene Almlid fortalte om utviklingen av Stene Gård
Maren Stene Almlid fortalte om utviklingen av Stene Gård under Frokostmøtet

Ta gjerne kontakt med Frostaporten for å diskutere mulige samarbeidsløsninger for profilering – bli med på å framsnakke egen virksomhet og bygda vår!

Frostaporten.no - nettinngangen til Frosta!
Frostaporten.no – nettinngangen til Frosta!

Legg inn en kommentar